Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Afspraak of opname
  3. Uw opname
  4. Nazorg en transferpunt

Nazorg en Transferpunt

Het Transferpunt is de afdeling die u helpt bij het regelen van zorg thuis na uw ziekenhuisopname. Dit noemen we de nazorg. Het Transferpunt is telefonisch te bereiken via (050) 524 5021 op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.

Nadenken over nazorg

Voor uw opname bent u meestal eerst op het preoperatief spreekuur geweest. Daar hebben we met u besproken welke zorg u thuis nodig heeft na uw operatie. Die informatie nemen we ook op in uw persoonlijke zorgdossier. Dan weet de verpleegafdeling wat nodig is.

Op de eerste dag van uw ziekenhuisopname, bepalen we wanneer u weer naar huis gaat. Dat noemen we de voorlopige ontslagdatum. U en uw familie kunnen hier dan alvast rekening mee houden.

Dit regelt u zelf

Een aantal praktische zaken regelt u zelf voor de zorg thuis:

Huishoudelijke hulp

Heeft u alleen huishoudelijke hulp nodig en geen thuiszorg? Dan kunt u dit zelf regelen bij uw gemeente. Wij adviseren u dit al voor uw opname aan te vragen. Zo sluit de zorg goed aan op uw ziekenhuisopname.

Hulpmiddelen

Misschien heeft u na uw opname in het ziekenhuis hulpmiddelen nodig. Zoals krukken of een rolstoel. Of u wilt graag de hulpmiddelen die u in het ziekenhuis gebruikt meenemen naar huis. In ons ziekenhuis vindt u een vestiging van Zorgwinkel Vegro. Daar kunt u dit regelen. U kunt de hulpmiddelen na gebruik bij elke vestiging van Vegro weer terugbrengen.

Maaltijdvoorziening

Als u (tijdelijk) niet kunt koken, kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening. Zoals Tafeltje Dekje. U krijgt dan iedere dag een gezonde maaltijd thuisbezorgd. Het is belangrijk dat u dit voor uw opname alvast aanvraagt.

Personenalarmering

Met een personenalarmering kunt u thuis in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp krijgen. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor informatie over de vergoeding en aankoop van personenalarmering.

Vervoer naar huis

De verpleegkundige op het preoperatief spreekuur bespreekt met u hoe u het beste naar huis kunt na uw opname. Het kan zijn dat u een taxi of ambulance nodig heeft. Vraag dan alvast bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding.

Mantelzorg of vrijwillige hulp

De wetten en regels voor zorg thuis zijn strenger geworden. U heeft niet altijd meer recht op thuiszorg. Steeds vaker is daardoor mantelzorg nodig. Dat is verzorging door iemand uit uw directe omgeving. Ook kan vrijwillige hulp mogelijk iets voor u zijn.

Dit regelt het ziekenhuis voor u

Tijdens uw opname in het ziekenhuis, regelt de verpleegkundige op de verpleegafdeling uw nazorgaanvraag. Het kan dan gaan om:

  • thuiszorg, ook als u voor de ziekenhuisopname al gebruik maakte van thuiszorg;
  • specialistische thuisverpleging;
  • verblijf in een verpleeghuis of zorghotel.

Als het nodig is, overleggen we met u. De verpleegkundige van het Transferpunt voor Nazorg komt dan naar u toe. U kunt daarbij altijd vertellen welke thuiszorgorganisatie of instelling u het liefst heeft.

Soms is het nodig voor een andere oplossing te kiezen. Als u dit toch niet wilt, moet u zelf voor een goede oplossing voor zorg thuis zorgen.

Op de dag van uw ontslag is alles voor uw nazorg duidelijk. De transferverpleegkundige vertelt de afdelingsverpleegkundige welke nazorg u krijgt. En de afdelingsverpleegkundige bespreekt met u wat er gaat gebeuren.

Transmurale Zorgbrug

Voor kwetsbare ouderen, vanaf 70 jaar, is soms een Transmurale Zorgbrug mogelijk. Het team Geriatrie heeft dan opgemerkt dat een patiënt onzeker is over weer zelfstandig thuis zijn. Samen met een familielid bekijkt het team Geriatrie welke hulp en begeleiding thuis nodig is. Het ziekenhuis neemt hierover contact op met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt daarna naar het ziekenhuis om kennis te maken. Zo kan de begeleiding die thuis nodig is alvast geregeld worden.

Binnen 48 uur na vertrek uit het ziekenhuis gaat de wijkverpleegkundige bij de patiënt thuis op bezoek. En als het nodig is daarna nog een aantal keren. Zo houdt de wijkverpleegkundige goed in de gaten hoe het thuis gaat. En of er misschien nog meer zorg nodig is.

Contact met Nazorg en Transferpunt

Het Transferpunt is telefonisch bereikbaar via (050) 524 5021. 

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.