Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Wie betaalt de zorg?

De vergoeding van zorgkosten is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen en uw eigen risico. Daarom adviseren wij u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van vergoedingen. Meer informatie over kosten, vergoedingen en uw eigen risico vindt u in deze flyer

Verwachte zorgkosten

Wij kunnen voordat u naar het Martini Ziekenhuis komt geen concrete voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten. Dit hangt namelijk af van de diagnose en behandeling die de zorgverlener vaststelt. Van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto, alle handelingen voor uw zorg komen in één pakketje, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening. Hoe dat in zijn werk gaat legt de Nederlandse Zorgautoriteit uit in dit filmpje. 

U dient cookies te accepteren voordat we deze inhoud aan u kunnen laten zien

Links naar betrouwbare informatie over zorgkosten

Contact

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over ziekenhuiskosten en vergoedingen. Staat uw vraag niet in het overzicht? Neem dan contact op met de afdeling Facturatie tel. (050) 524 5070, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur of stuur een mail naar facturatie@mzh.nl. Binnen vijf werkdagen ontvangt u van ons een antwoord.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op onze website vindt u een actueel overzicht van de stand van zaken van de contractbesprekingen tussen het Martini Ziekenhuis en alle zorgverzekeraars.

Het Martini Ziekenhuis doet zijn uiterste best om voor het einde van het jaar nieuwe contracten met álle zorgverzekeraars te sluiten.

Het Martini Ziekenhuis doet zijn uiterste best om voor het einde van het jaar nieuwe contracten met álle zorgverzekeraars te sluiten. Op onze website vindt u een actueel overzicht van de stand van zaken van de contractbesprekingen tussen het Martini Ziekenhuis en alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie over wat dit voor u betekent, adviseren we u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Martini Ziekenhuis, bent u in ieder geval verzekerd voor spoedzorg of geboortezorg. In andere gevallen verwijzen wij u voor vragen over vergoedingen graag naar uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van de afspraken die uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen en uw eigen risico. Om deze reden kan de zorgverzekeraar u als enige adviseren over de vergoeding van de zorgkosten en de gevolgen voor uw eigen risico.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. De startdatum van uw DBC-traject bepaalt de betaling van het eigen risico. Ligt de startdatum in 2021? Dan betaalt u (een deel) eigen risico over 2021. Gaat u na de sluitdatum van het traject voor een herhaalafspraak naar het ziekenhuis? En is deze herhaalafspraak in 2022? Dan betaalt u ook (een deel) eigen risico over 2022. Meer uitleg over uw eigen risico vindt u hier.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Daar hangt een prijskaartje aan. De hoogte van de prijs is gebaseerd op een gemiddeld aantal zorgactiviteiten die geleverd zijn aan een patiënt met een bepaalde diagnose en behandeling. Het ziekenhuis moet deze prijs bij u in rekening brengen.

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Bent u niet verzekerd?
Dan hanteren wij passantentarieven. Deze vindt u in de prijslijsten: Tarieven DBC zorgproducten, Tarieven onverzekerde zorg, Tarieven polikliniek Fysiotherapie, Tarieven eerstelijnsdiagnostiek en  Tarieven Dure geneesmiddelen.

Bent u wel verzekerd?
Overweegt u een behandeling in het Martini Ziekenhuis en wilt u vooraf weten wat de kosten zijn? Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten. Voor informatie over de vergoeding van ziekenhuiszorg verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar.

De vergoeding is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen én uw eigen risico. Om deze reden kan de zorgverzekeraar u als verzekerde als enige adviseren over de vergoeding van de zorgkosten en de gevolgen voor uw eigen risico.

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Ja, een telefonisch consult wordt op dezelfde wijze bij de zorgverzekeraar gedeclareerd als een herhaalconsult op de polikliniek. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Het telefonisch doorgeven van een uitslag of het maken of verplaatsen van een afspraak valt niet onder een telefonisch consult. Hier zijn dus geen kosten aan verbonden.

Vanuit uw basisverzekering vergoedt uw zorgverzekeraar het vervoer met ambulance. Dit geldt voor vervoer naar het ziekenhuis en voor het vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis. U betaalt wel eigen risico bij een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Of het vervoer met een taxi wordt vergoed is afhankelijk van uw eigen polis. Neem daarvoor contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft namelijk alle informatie over uw eigen polis. Zij kunnen u aangeven of het vervoer met de taxi wordt vergoed.

U kunt geen reiskosten declareren bij het Martini Ziekenhuis. U kunt de reiskosten eventueel bij uw zorgverzekeraar declareren, afhankelijk van uw polis. Neem daarom contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft namelijk alle informatie om over uw eigen polis. Zij kunnen u aangeven of de reiskosten worden vergoed. Wilt u een overzicht van uw ziekenhuisbezoeken voor uw zorgverzekeraar? Dan kunt u deze opvragen via facturatie@mzh.nl

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft verplicht een eigen risico. De hoogte van het eigen risico spreekt u ieder jaar opnieuw af met uw zorgverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts of andere zorgverlener nodig.

Bent u niet verzekerd?
Bent u niet verzekerd, dan moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan betaalt u zelf de volledige kosten van de behandeling. Kijk hier voor de passantentarieven die in deze situatie voor u gelden. U betaalt dan bovendien een voorschot van de te verwachten kosten.

Voor een beperkte doelgroep gelden aangepaste regels. Valt u binnen die doelgroep? Dan meldt het Zorginstituut Nederland u aan bij een zorgverzekeraar. Het Zorginstituut houdt de premie in op uw inkomen. Voor meer informatie zie de websitewww.rijksoverheid.nl.

Heeft u in 2022 een Basis Budget Polis van Zilveren Kruis, dan krijgt u in het Martini Ziekenhuis alleen de zorg voor kinderen tot 18 jaar en de zorg op de Spoedeisende Hulp (inclusief  vervolgbehandelingen en nacontroles) vergoed. Voor andere zorgkosten moet u 25% zelf betalen. Let op: dit kan oplopen tot meer dan 1000 euro! Neem daarom altijd vooraf contact op met uw zorgverzekeraar over wat u wel of niet vergoed krijgt.

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Uw nieuwe polisvoorwaarden gelden pas als een nieuwe Diagnose Behandel Combinatie (DBC) wordt geopend. Voor uw behandeling in 2022 gelden dus nog de oude polisvoorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Meestal declareert het Martini Ziekenhuis de kosten inderdaad rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Als de behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering, kan het zijn dat u de nota thuis ontvangt. U kunt deze dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan pas wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Dit zorgproduct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en dan pas ontvangt u de nota.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Vanaf het moment dat u voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis komt, start uw zorgtraject. Ook al vond de operatie dit jaar plaats, de vergoeding die u krijgt is gebaseerd op de verzekering die u had toen het zorgtraject begon.

De startdatum van het zorgtraject is dus leidend voor de nota. De afgesloten verzekering en polisvoorwaarden óp de datum van uw eerste afspraak in het ziekenhuis zijn dus leidend. De startdatum van uw traject bepaalt dus de betaling van het eigen risico. Ligt de startdatum in 2021? Dan betaalt u (een deel) eigen risico over 2021. Gaat u na de sluitdatum van het traject voor een herhaalafspraak naar het ziekenhuis? En is deze herhaalafspraak in 2022? Dan betaalt u ook (een deel) eigen risico over 2022. Hier vindt u meer informatie over uw eigen risico.

Komt u jaarlijks in het ziekenhuis voor uw chronische aandoening? Houd er dan rekening mee dat u elk jaar eigen risico betaalt. Voor informatie over de vergoeding van ziekenhuiszorg verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen én uw eigen risico. Om deze reden kan de zorgverzekeraar u als verzekerde als enige adviseren over de vergoeding van de zorgkosten en de gevolgen voor uw eigen risico.

U ontvangt een nota voor uw pasgeboren baby als u hem of haar nog niet heeft aangemeld bij uw zorgverzekeraar. Vanaf het moment dat uw baby is aangemeld bij de burgerlijke stand kunt u de gegevens van uw baby zelf doorgeven aan uw zorgverzekeraar. Zo wordt uw baby bijgeschreven op uw polis en krijgt hij/zij een eigen polisnummer. Zonder polisnummer kunnen wij de nota niet naar uw zorgverzekeraar sturen. Wij sturen de nota dan naar u zelf.

Heeft uw baby intussen een polisnummer?
Dan kunt u de nota naar de afdeling Facturatie terugsturen. Wij dienen dan de nota voor u in bij uw zorgverzekeraar.

Op de rekening staan de start- en einddatum van het zorgtraject. Het zorgtraject start op de dag van uw eerste contact met het ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld een consult of onderzoek zijn. De einddatum wordt bepaald volgens landelijke wet- en regelgeving. De data zijn daarom voor u mogelijk niet herkenbaar.

Wanneer u bij de huisarts bent geweest, kan het zijn dat lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed of weefsel) onderzocht moet worden in het Laboratorium voor Pathologie. In dat geval komt u niet zelf in het Martini Ziekenhuis, maar ontvangt u wel een nota van het uitgevoerde onderzoek.

Ziekenhuizen zijn inderdaad verplicht om de zorgactiviteiten duidelijk te vermelden op de nota. Als u niet wilt dat uw zorgverzekeraar inzicht krijgt in de specifieke zorgactiviteiten, dan kunt u een privacyverklaring invullen. Hier vindt u deze verklaring en aanvullende informatie.

Voor vragen over de ontvangen nota kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie tel. (050) 524 5070, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur of stuur een mail naar facturatie@mzh.nl. Binnen vijf werkdagen ontvangt u van ons een antwoord.

Omdat u voor pathologisch onderzoek (bijvoorbeeld een uitstrijkje) bij de huisarts bent geweest. Het Martini Ziekenhuis voert veel pathologisch onderzoek uit voor de eerstelijnszorg, zoals huisartsen. Patiënten met een zorgverzekering bij het Zilveren Kruis ontvangen hiervoor een factuur van Diagnostiek Drenthe, omdat de facturatie centraal wordt geregeld. Dit bevordert onderzoek dicht bij huis en een snelle uitslag. Kijk op de website van Diagnostiek Drenthe voor meer informatie.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.