Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Afspraak of opname
 3. Uw medisch dossier

Uw medisch dossier

In uw medisch dossier zijn al uw gegevens vastgelegd. Het dossier is eigendom van het ziekenhuis en wordt minimaal 20 jaar bewaard.

 • U heeft het recht om uw eigen medisch dossier in te zien. Overleg dit met uw behandeld arts.
 • Het laten verbeteren of aanpassen van gegevens in een dossier loopt via de betreffende specialist.
 • U heeft het recht om een (deel van het) medisch dossier te laten vernietigen. Gebruik daarvoor dit aanvraagformulier.
 • U kunt een kopie van (een deel van) uw medisch dossier bij ons opvragen.

Kopie van dossier opvragen

Om een kopie van uw medisch dossier op te vragen, is het nodig dat u dit formulier invult. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de benodigde bijlage(n) naar aanvraagdossier@mzh.nl. U kunt het ook per post versturen naar:

Martini Ziekenhuis
Afdeling Zorgadministratie & Registratie
Postbus 30033
9700 RM Groningen

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Digitaal kopie van dossier aanvragen

U kunt ook digitaal een kopie van uw dossier opvragen via patiëntenportaal Mijn Martini. Ga naar het tabblad Dossier en vul vervolgens onder Kopie dossier aanvragen het formulier in.

Wij streven ernaar u binnen vier weken een kopie van uw medisch dossier te sturen. Dit doen we via een beveiligde mail. Controleer daarom ook uw e-mailadres onder ‘Mijn gegevens’ en pas waar nodig aan.

Overzicht polibezoeken/opnames opvragen

Als u een overzicht nodig heeft van uw polibezoeken en/of opnames in het Martini Ziekenhuis, kunt u dit terug vinden in patiëntenportaal Mijn Martini (informatie vanaf 1 januari 2016). Dit overzicht kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding via uw verzekering, belastingaangifte of bijzondere bijstand. Als u in patiëntenportaal Mijn Martini niet voldoende informatie vindt, kunt u via facturatie@mzh.nl een overzicht bij ons opvragen. U ontvangt het overzicht via de mail binnen maximaal 15 werkdagen.

Patiëntenportaal Mijn Martini

Als patiënt van het Martini Ziekenhuis heeft u via patiëntenportaal Mijn Martini online inzage in uw eigen gegevens vanaf 1 januari 2016. Mijn Martini is een beveiligde, persoonlijke omgeving die altijd en overal toegankelijk is via DigiD. In Mijn Martini kunt u verschillende onderdelen van uw medisch dossier bekijken, zoals uw persoonlijke gegevens, afspraken, brieven en uitslagen.

Dossier inzien van andere patiënt

U mag het dossier van een andere patiënt alleen maar met zijn/haar toestemming inzien. Dit zijn de uitzonderingen:

1. Minderjarigen

 • Ouders van kinderen tot 12 jaar hebben automatisch dit recht, tenzij de arts dit niet in het belang van het kind vindt.
 • Ouders en kinderen van 12 tot 16 jaar hebben een gezamenlijk recht (dubbele toestemming). Als er een meningsverschil ontstaat, geeft het recht van het kind de doorslag. Het kind moet dan wel in staat zijn 'tot een redelijke waardering van zijn/haar belangen'. Het kind moet altijd een door hem/haar ondertekende verklaring meesturen met de aanvraag.
 • Kinderen vanaf 16 jaar hebben een eigen, zelfstandig recht.

Na een echtscheiding hebben de ouders gewoonlijk gezamenlijk het gezag over het minderjarige kind. Daardoor hebben zij allebei recht op inzage en/of een kopie van het dossier conform het voorgaande.

2. Wilsonbekwaamheid

Als een meerderjarige zélf niet meer in staat is zijn belangen te behartigen (dit heet ‘wilsonbekwaamheid’) moet een ánder namens de patiënt optreden als vertegenwoordiger. Dit kunnen zijn:

 • een curator of mentor (door de rechter benoemd).
 • een schriftelijke gemachtigde (door de patiënt benoemd).
 • een echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of andere levensgezel.
 • een ouder, kind, broer of zus van de patiënt (niet benoemd).

Deze personen hebben recht op inzage of een kopie, tenzij dit naar het oordeel van de arts in strijd is met het belang van de patiënt of op gespannen voet staat met het ‘goed hulpverlenerschap’.

3. Nabestaanden

Nabestaanden hebben door de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener in beginsel geen recht op inzage in het dossier van de overledene. Daarvan kan slechts bij uitzondering worden afgeweken:

 • de patiënt heeft tijdens zijn leven hiervoor schriftelijk toestemming gegeven;
 • de toestemming van de patiënt kan worden verondersteld;
 • er is sprake van een zwaarwegend belang.

De behandelend arts beslist of een aanvraag in behandeling wordt genomen.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.