Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Afspraak of opname
 3. Uw medisch dossier
 4. Uw gegevens

Uw gegevens

Uw medisch dossier inzichtelijk

U bent onder behandeling in ons ziekenhuis. En dat doen we natuurlijk zo goed mogelijk. Daarom leggen we bijvoorbeeld alle gegevens van uw behandeling vast in een zogenaamd elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens zijn beschermd en goed beveiligd opgeslagen. Alleen diegene binnen het Martini Ziekenhuis die uw gegevens nodig heeft voor uw behandeling, mag in uw dossier kijken.

Na uw behandeling krijgt diegene die u heeft verwezen – uw externe zorgverlener en vaak is dat uw huisarts – van ons een brief met een korte samenvatting van wat is gebeurd en de resultaten van de behandeling. In veel situaties heeft het grote voordelen als uw externe zorgverlener zélf in uw dossier kan kijken. Bijvoorbeeld wanneer u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis en de behandeling gaat thuis verder onder begeleiding van de huisarts. Uw huisarts ziet dan in uw dossier alle relevante gegevens bij elkaar, zoals uw bloeduitslagen, röntgenfoto’s of uw medicatie.

Toestemming geven

Uiteraard kan uw externe zorgverlener niet zomaar in uw ziekenhuisdossier kijken. Daarvoor is eerst uw toestemming nodig. U kunt toestemming geven via het patiëntenportaal Mijn Martini. De medewerker aan de balie kan u ook de vraag stellen en u daarvoor een het formulier geven. Geeft u uw toestemming, dan regelen wij dat uw externe zorgverlener uw dossier kan inzien. Uiteraard gebeurt dat op een goed beveiligde manier. Eenmaal gegeven toestemming kunt u ten allen tijde ook weer intrekken via Mijn Martini. 

Veelgestelde vragen over uw medisch dossier 

 • Kunnen al mijn externe zorgverleners mijn gegevens inzien?
  Met Zorgplatform kunnen, naast de huisarts, ook gegevens gedeeld worden met andere zorginstellingen voor zover deze zijn aangesloten op Zorgplatform. Het betreft voornamelijk ziekenhuizen (in de regio zijn dat bijvoorbeeld WZA, Ommelander Ziekenhuis, Nij Smellinghe, Tjongerschans en MCL) maar bijvoorbeeld ook Revalidatie Friesland. Uiteraard geldt voor alle zorgverleners dat zij alleen inzicht hebben in uw gegevens als u daar toestemming voor heeft gegeven en alleen als het relevant is in het kader van de behandelrelatie.
 • Hoe kan mijn externe zorgverlener mijn gegevens inzien?
  Als uw externe zorgverlener toegang wil tot uw gegevens, controleren wij eerst of wij deze zorgverlener kennen en of u patiënt bent bij deze zorgverlener. Uiteraard kijken wij ook of u toestemming heeft gegeven. Dit kan via het patiëntenportaal Mijn Martini. Alleen dan kan de zorgverlener uw gegevens inzien. Dat inzien gebeurt via het Zorgverlenersportaal. Dit portaal is goed beveiligd en toegankelijk met een wachtwoord én een code.
 • Hoe wordt mijn toestemming vastgelegd?
  U geeft mondeling, via patiëntenportaal Mijn Martini of een speciaal formulier toestemming aan het Martini Ziekenhuis. Deze toestemming leggen wij vast in uw elektronisch patiëntendossier. Zo kan iedere medewerker die toegang heeft tot uw dossier, nagaan of u toestemming heeft verleend om gegevens uit te wisselen.
 • Hoe trek ik mijn toestemming weer in?
  U kunt uw toestemming intrekken via patiëntenportaal Mijn Martini of door het te melden bij de receptie bij de Hoofdingang, ingang West of bij het balie op de polikliniek. Binnen 6 uur is deze wijziging doorgevoerd in uw dossier.
 • Welke gegevens kan mijn externe zorgverlener zien?
  In het Zorgverlenersportaal vindt uw huisarts onder meer de volgende gegevens: brieven van de medisch specialist, laboratoriumuitslagen, verslagen van onderzoeken, medicatie, echo’s en foto’s.
 • Zijn mijn gegevens veilig?
  De bescherming van uw medische gegevens is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Om uw privacy te waarborgen is het Zorgverlenersportaal op verschillende manieren beveiligd. De zorgverlener kan alleen toegang tot uw gegevens krijgen als hij of zij aan al de eisen voldoet: de zorgverlener moet inloggen vanaf een goed beveiligd computersysteem:
 • de zorgverlener moet inloggen met een speciale (UZI-)pas of speciale inloggegevens
 • u heeft aan ons toestemming gegeven om gegevens uit te wisselen.
 • wij kunnen nagaan dat de zorgverlener een behandelrelatie met u heeft
 • de zorgverlener heeft de informatie nodig voor uw behandeling

Het Martini Ziekenhuis voert daarnaast controles uit om eventueel misbruik te voorkomen. Zo kunnen wij achterhalen welke informatie wanneer is opgevraagd door welke zorgverlener.

 • Kan mijn externe zorgverlener iets toevoegen aan het dossier?
  Uw externe zorgverlener kan niets toevoegen in uw dossier via het portaal. Hij kan alleen informatie inzien die van u bekend is in het Martini Ziekenhuis. Alleen de medisch specialist kan toevoegingen doen in uw dossier bij het Martini Ziekenhuis.
 • Kan ik toestemming verlenen voor één externe zorgverlener?
  Als u het Martini Ziekenhuis toestemming geeft om uw zorgverlener buiten het ziekenhuis inzage te geven in uw gegevens, dan geldt die toestemming voor alle groepen die aangesloten zijn.

Regels voor toestemming minderjarigen

 • Kinderen tot 12 jaar
  Voor het inzien van gegevens van een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van ouder of voogd nodig.
 • Jongeren van 12 tot en met 15 jaar
  Voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar geldt dat zowel de jongere als de ouder of voogd toestemming moeten geven. Als een van de twee – of de jongere of de ouder/voogd – toestemming weigert, dan is er geen toestemming om het dossier in te zien.
 • Jongeren van 16 en ouder
  Jongeren van 16 jaar en ouder beslissen zelf of zij toestemming verlenen zodat een externe zorgverlener hun dossier kan inzien. De toestemming van een ouder/voogd is niet nodig.

Heeft u nog vragen?

Stel uw vraag aan de medewerker van de receptie bij de hoofdingang, polikliniek of verpleegafdeling of stel uw vraag telefonisch via (050) 524 5245.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.