Aan het laden
  1. Home
  2. Veelgestelde vragen
  3. Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

Veelgestelde vragen

Eigen risico

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. De startdatum van uw DBC-traject bepaalt de betaling van het eigen risico. Ligt de startdatum in 2019? Dan betaalt u (een deel) eigen risico over 2019. Gaat u na de sluitdatum van het traject voor een herhaalafspraak naar het ziekenhuis? En is deze herhaalafspraak in 2020? Dan betaalt u ook (een deel) eigen risico over 2020. Meer uitleg over uw eigen risico vindt u hier.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Daar hangt een prijskaartje aan. De hoogte van de prijs is gebaseerd op een gemiddeld aantal zorgactiviteiten die geleverd zijn aan een patiënt met een bepaalde diagnose en behandeling. Het ziekenhuis moet deze prijs bij u in rekening brengen.

Tarieven

Bent u niet verzekerd?
Dan hanteren wij passantentarieven. Deze vindt u in de passantenprijslijst met de standaard tarieven.

Bent u wel verzekerd?
En overweegt u een behandeling in het Martini Ziekenhuis en wilt u vooraf weten wat de kosten zijn? Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten. Voor informatie over de vergoeding van ziekenhuiszorg verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen én uw eigen risico. Om deze reden kan de zorgverzekeraar u als verzekerde als enige adviseren over de vergoeding van de zorgkosten en de gevolgen voor uw eigen risico.

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Ja, een telefonisch consult wordt op dezelfde wijze bij de zorgverzekeraar gedeclareerd als een herhaalconsult op de polikliniek. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Het telefonisch doorgeven van een uitslag of het maken of verplaatsen van een afspraak valt niet onder een telefonisch consult. Hier zijn dus geen kosten aan verbonden.

Vervoer

Vanuit uw basisverzekering vergoedt uw zorgverzekeraar het vervoer met ambulance. Dit geldt voor vervoer naar het ziekenhuis en voor het vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis. U betaalt wel eigen risico bij een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Of het vervoer met een taxi wordt vergoed is afhankelijk van uw eigen polis. Neem daarvoor contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft namelijk alle informatie over uw eigen polis. Zij kunnen u aangeven of het vervoer met de taxi wordt vergoed.

U kunt geen reiskosten declareren bij het Martini Ziekenhuis. U kunt de reiskosten eventueel bij uw zorgverzekeraar declareren, afhankelijk van uw polis. Neem daarom contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft namelijk alle informatie om over uw eigen polis. Zij kunnen u aangeven of de reiskosten worden vergoed. Wilt u een overzicht van uw ziekenhuisbezoeken voor uw zorgverzekeraar? Dan kunt u deze opvragen via facturatie@mzh.nl

Vergoedingen en nota

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft verplicht een eigen risico. De hoogte van het eigen risico spreekt u ieder jaar opnieuw af met uw zorgverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts of andere zorgverlener nodig.

Bent u niet verzekerd?
Bent u niet verzekerd, dan moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan betaalt u zelf de volledige kosten van de behandeling. Kijk hier voor de passantentarieven die in deze situatie voor u gelden. U betaalt dan bovendien een voorschot van de te verwachten kosten.

Voor een beperkte doelgroep gelden aangepaste regels. Valt u binnen die doelgroep? Dan meldt het Zorginstituut Nederland u aan bij een zorgverzekeraar. Het Zorginstituut houdt de premie in op uw inkomen. Voor meer informatie zie de websitewww.rijksoverheid.nl.

Heeft u in 2020 een Basis Budget Polis van Zilveren Kruis, dan krijgt u in het Martini Ziekenhuis alleen de zorg voor kinderen tot 18 jaar en de zorg op de Spoedeisende Hulp (inclusief  vervolgbehandelingen en nacontroles) vergoed. Voor andere zorgkosten moet u 25% zelf betalen. Let op: dit kan oplopen tot meer dan 1000 euro! Neem daarom altijd vooraf contact op met uw zorgverzekeraar over wat u wel of niet vergoed krijgt.

Uw nieuwe polisvoorwaarden gelden pas als een nieuwe Diagnose Behandel Combinatie (DBC) wordt geopend. Voor uw behandeling in 2019 gelden dus nog de oude polisvoorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Meestal declareert het Martini Ziekenhuis de kosten inderdaad rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Als de behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering, kan het zijn dat u de nota thuis ontvangt. U kunt deze dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan pas wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Dit zorgproduct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en dan pas ontvangt u de nota.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Vanaf het moment dat u voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis komt, start uw zorgtraject. Ook al vond de operatie dit jaar plaats, de vergoeding die u krijgt is gebaseerd op de verzekering die u had toen het zorgtraject begon.

De startdatum van het zorgtraject is dus leidend voor de nota. De afgesloten verzekering en polisvoorwaarden óp de datum van uw eerste afspraak in het ziekenhuis zijn dus leidend. De startdatum van uw traject bepaalt dus de betaling van het eigen risico. Ligt de startdatum in 2019? Dan betaalt u (een deel) eigen risico over 2019. Gaat u na de sluitdatum van het traject voor een herhaalafspraak naar het ziekenhuis? En is deze herhaalafspraak in 2020? Dan betaalt u ook (een deel) eigen risico over 2020. Hier vindt u meer informatie over uw eigen risico.

Komt u jaarlijks in het ziekenhuis voor uw chronische aandoening? Houd er dan rekening mee dat u elk jaar eigen risico betaalt. Voor informatie over de vergoeding van ziekenhuiszorg verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen én uw eigen risico. Om deze reden kan de zorgverzekeraar u als verzekerde als enige adviseren over de vergoeding van de zorgkosten en de gevolgen voor uw eigen risico.

U ontvangt een nota voor uw pasgeboren baby als u hem of haar nog niet heeft aangemeld bij de burgerlijke stand. Vanaf het moment dat uw baby is aangemeld bij de burgerlijke stand kan uw zorgverzekeraar een polisnummer aanmaken. Zonder polisnummer kunnen wij de nota niet naar uw zorgverzekeraar sturen. Wij sturen de nota dan naar u zelf.

Heeft uw baby intussen een polisnummer?
Dan kunt u de nota naar de afdeling Facturatie terugsturen. Wij dienen dan de nota voor u in bij uw zorgverzekeraar.

Op de rekening staan de start- en einddatum van het zorgtraject. Het zorgtraject start op de dag van uw eerste contact met het ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld een consult of onderzoek zijn. De einddatum wordt bepaald volgens landelijke wet- en regelgeving. De data zijn daarom voor u mogelijk niet herkenbaar.

Wanneer u bij de huisarts bent geweest, kan het zijn dat lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed of weefsel) onderzocht moet worden in het Laboratorium voor Pathologie. In dat geval komt u niet zelf in het Martini Ziekenhuis, maar ontvangt u wel een nota van het uitgevoerde onderzoek.

Ziekenhuizen zijn inderdaad verplicht om de zorgactiviteiten duidelijk te vermelden op de nota. Als u niet wilt dat uw zorgverzekeraar inzicht krijgt in de specifieke zorgactiviteiten, dan kunt u een privacyverklaring invullen. Hier vindt u deze verklaring en aanvullende informatie.

Voor vragen over de ontvangen nota kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie tel. (050) 524 5070, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur of stuur een mail naar facturatie@mzh.nl. Binnen vijf werkdagen ontvangt u van ons een antwoord.

Staat uw vraag er niet tussen?

Vertel het ons

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.