Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Veelgestelde vragen
  3. Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

Veelgestelde vragen

Op onze website vindt u een actueel overzicht van de stand van zaken van de contractbesprekingen tussen het Martini Ziekenhuis en alle zorgverzekeraars.

Het Martini Ziekenhuis doet zijn uiterste best om voor het einde van het jaar nieuwe contracten met álle zorgverzekeraars te sluiten.

Het Martini Ziekenhuis doet zijn uiterste best om voor het einde van het jaar nieuwe contracten met álle zorgverzekeraars te sluiten. Op onze website vindt u een actueel overzicht van de stand van zaken van de contractbesprekingen tussen het Martini Ziekenhuis en alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie over wat dit voor u betekent, adviseren we u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Martini Ziekenhuis, bent u in ieder geval verzekerd voor spoedzorg of geboortezorg. In andere gevallen verwijzen wij u voor vragen over vergoedingen graag naar uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van de afspraken die uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen en uw eigen risico. Om deze reden kan de zorgverzekeraar u als enige adviseren over de vergoeding van de zorgkosten en de gevolgen voor uw eigen risico.

U krijgt deze factuur omdat u voor pathologisch onderzoek (bijvoorbeeld een uitstrijkje) bij de huisarts bent geweest. Het Martini Ziekenhuis voert veel pathologisch onderzoek uit voor de eerstelijnszorg, zoals huisartsen. Patiënten met een zorgverzekering bij het Zilveren Kruis ontvangen hiervoor een factuur van Infomedics, omdat de facturatie centraal wordt geregeld. Dit bevordert onderzoek dicht bij huis en een snelle uitslag.

Het Zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt betaald. Hierin is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen, en hoe de rekening wordt betaald. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

De verwachting van het Martini Ziekenhuis en de zorgverzekeraars is dat er voldoende zorg is ingekocht om verzekerden het hele jaar te kunnen inplannen. Natuurlijk is dit een inschatting, want als ziekenhuis weten we nog niet hoeveel mensen voor welke zorgverzekeraar gaan kiezen en welke zorg zij nodig hebben. Maar zowel het ziekenhuis als de zorgverzekeraars onderkennen het belang van continuïteit van zorg; onze gezamenlijke inzet is dan ook om het hele jaar zorg te kunnen blijven verlenen. 

Eigen risico

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. De startdatum van uw DBC-traject bepaalt de betaling van het eigen risico. Ligt de startdatum in het ene jaar? Dan betaalt u (een deel) eigen risico over dít jaar. Gaat u na de sluitdatum van het traject voor een herhaalafspraak naar het ziekenhuis, en is deze herhaalafspraak in het volgende jaar? Dan betaalt u ook (een deel) eigen risico over dít jaar. Meer uitleg over uw eigen risico vindt u hier.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Daar hangt een prijskaartje aan. De hoogte van de prijs is gebaseerd op een gemiddeld aantal zorgactiviteiten die geleverd zijn aan een patiënt met een bepaalde diagnose en behandeling. Het ziekenhuis moet deze prijs bij u in rekening brengen.

Tarieven

Bent u niet verzekerd?
Dan hanteren wij passantentarieven. Deze vindt u in de prijslijsten: Tarieven DBC zorgproducten, Tarieven onverzekerde zorg, Tarieven polikliniek Fysiotherapie, Tarieven eerstelijnsdiagnostiek en  Tarieven Dure geneesmiddelen.

Bent u wel verzekerd?
Overweegt u een behandeling in het Martini Ziekenhuis en wilt u vooraf weten wat de kosten zijn? Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten. Voor informatie over de vergoeding van ziekenhuiszorg verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar.

De vergoeding is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen én uw eigen risico. Om deze reden kan de zorgverzekeraar u als verzekerde als enige adviseren over de vergoeding van de zorgkosten en de gevolgen voor uw eigen risico.

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Ja, een telefonisch consult wordt op dezelfde wijze bij de zorgverzekeraar gedeclareerd als een herhaalconsult op de polikliniek. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Het telefonisch doorgeven van een uitslag of het maken of verplaatsen van een afspraak valt niet onder een telefonisch consult. Hier zijn dus geen kosten aan verbonden.

Vervoer

Vanuit uw basisverzekering vergoedt uw zorgverzekeraar het vervoer met ambulance. Dit geldt voor vervoer naar het ziekenhuis en voor het vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis. U betaalt wel eigen risico bij een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Of het vervoer met een taxi wordt vergoed is afhankelijk van uw eigen polis. Neem daarvoor contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft namelijk alle informatie over uw eigen polis. Zij kunnen u aangeven of het vervoer met de taxi wordt vergoed.

U kunt geen reiskosten declareren bij het Martini Ziekenhuis. U kunt de reiskosten eventueel bij uw zorgverzekeraar declareren, afhankelijk van uw polis. Neem daarom contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft namelijk alle informatie om over uw eigen polis. Zij kunnen u aangeven of de reiskosten worden vergoed. Wilt u een overzicht van uw ziekenhuisbezoeken voor uw zorgverzekeraar? Dan kunt u deze opvragen via facturatie@mzh.nl

Vergoedingen en nota

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft verplicht een eigen risico. De hoogte van het eigen risico spreekt u ieder jaar opnieuw af met uw zorgverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts of andere zorgverlener nodig.

Bent u niet verzekerd?
Bent u niet verzekerd, dan moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan betaalt u zelf de volledige kosten van de behandeling. Kijk hier voor de passantentarieven die in deze situatie voor u gelden. U betaalt dan bovendien een voorschot van de te verwachten kosten.

Voor een beperkte doelgroep gelden aangepaste regels. Valt u binnen die doelgroep? Dan meldt het Zorginstituut Nederland u aan bij een zorgverzekeraar. Het Zorginstituut houdt de premie in op uw inkomen. Voor meer informatie zie de websitewww.rijksoverheid.nl.

U krijgt in het Martini Ziekenhuis alleen de zorg voor kinderen tot 18 jaar en de zorg op de Spoedeisende Hulp en/of geboortezorg (inclusief vervolgbehandelingen en nacontroles) vergoed. Voor andere zorgkosten moet u een deel zelf betalen. Let op: dit bedrag kan flink oplopen. Neem daarom altijd vooraf contact op met uw zorgverzekeraar over wat u wel of niet vergoed krijgt.

Uw nieuwe polisvoorwaarden gelden pas als een nieuwe Diagnose Behandel Combinatie (DBC) wordt geopend. Voor uw behandeling in het voorgaande jaar gelden dus nog de oude polisvoorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Meestal declareert het Martini Ziekenhuis de kosten inderdaad rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Als de behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering, kan het zijn dat u de nota thuis ontvangt. U kunt deze dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan pas wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Dit zorgproduct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en dan pas ontvangt u de nota.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Vanaf het moment dat u voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis komt, start uw zorgtraject. Ook al vond de operatie dit jaar plaats, de vergoeding die u krijgt is gebaseerd op de verzekering die u had toen het zorgtraject begon.

De startdatum van het zorgtraject is dus leidend voor de nota. De afgesloten verzekering en polisvoorwaarden óp de datum van uw eerste afspraak in het ziekenhuis zijn dus leidend. De startdatum van uw traject bepaalt dus de betaling van het eigen risico. Ligt de startdatum in het ene jaar? Dan betaalt u (een deel) eigen risico over dít jaar. Gaat u na de sluitdatum van het traject voor een herhaalafspraak naar het ziekenhuis? En is deze herhaalafspraak in het volgende jaar? Dan betaalt u ook (een deel) eigen risico over dít jaar. Hier vindt u meer informatie over  uw eigen risico.

Komt u jaarlijks in het ziekenhuis voor uw chronische aandoening? Houd er dan rekening mee dat u elk jaar eigen risico betaalt. Voor informatie over de vergoeding van ziekenhuiszorg verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen én uw eigen risico. Om deze reden kan de zorgverzekeraar u als verzekerde als enige adviseren over de vergoeding van de zorgkosten en de gevolgen voor uw eigen risico.

U ontvangt een nota voor uw pasgeboren baby als u hem of haar nog niet heeft aangemeld bij uw zorgverzekeraar. Vanaf het moment dat uw baby is aangemeld bij de burgerlijke stand kunt u de gegevens van uw baby zelf doorgeven aan uw zorgverzekeraar. Zo wordt uw baby bijgeschreven op uw polis en krijgt hij/zij een eigen polisnummer. Zonder polisnummer kunnen wij de nota niet naar uw zorgverzekeraar sturen. Wij sturen de nota dan naar u zelf.

Heeft uw baby intussen een polisnummer?
Stuur een e-mail naar de afdeling Facturatie van het Martini Ziekenhuis via facturatie@mzh.nl. Vermeld daarbij in ieder geval uw factuurnummer. 

Op de rekening staan de start- en einddatum van het zorgtraject. Het zorgtraject start op de dag van uw eerste contact met het ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld een consult of onderzoek zijn. De einddatum wordt bepaald volgens landelijke wet- en regelgeving. De data zijn daarom voor u mogelijk niet herkenbaar.

Wanneer u bij de huisarts bent geweest, kan het zijn dat lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed of weefsel) onderzocht moet worden in het Laboratorium voor Pathologie. In dat geval komt u niet zelf in het Martini Ziekenhuis, maar ontvangt u wel een nota van het uitgevoerde onderzoek.

Ziekenhuizen zijn inderdaad verplicht om de zorgactiviteiten duidelijk te vermelden op de nota. Als u niet wilt dat uw zorgverzekeraar inzicht krijgt in de specifieke zorgactiviteiten, dan kunt u een privacyverklaring invullen. Hier vindt u deze verklaring en aanvullende informatie.

Voor vragen over de ontvangen nota kunt u het beste eerst de veelgestelde vragen op deze pagina doorlezen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie via tel. (050) 524 5070, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur of een e-mail sturen naar facturatie@mzh.nl. Binnen vijf werkdagen ontvangt u van ons een antwoord.

U hoeft zelf niets te doen. Uw zorgverlener schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Hij stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar.

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties: die staan op de rekening die u van de zorgverlener ontvangt. Aan de zorgprestaties ziet u voor welk onderdeel van uw behandeling u betaalt. Als u de rekening bij uw zorgverzekeraar declareert, weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij aan u moet vergoeden.

Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg u betaalt. Daarom ziet u op de rekening uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Als u vragen heeft over een zorgprestatie op uw rekening kunt u contact opnemen met uw zorgverlener.

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling eruit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Uw zorgverlener hanteert voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) een tarief. Uw zorgverlener maakt deze tarieven vooraf bekend.

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende maximumtarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de maximumtarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw rekening iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat de zorgverlener soms lagere tarieven hanteert dan het maximumtarief. Wilt u weten welke tarieven er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van uw behandeling. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Soms vergoedt de zorgverzekeraar niet uw hele rekening. Bekijk hiervoor goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in een kalenderjaar plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor dit jaar. De zorgprestaties die in het volgende jaar plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor dat jaar.

Dit hangt van verschillende dingen af:

  • Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
  • Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico bedrag betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.