Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Veelgestelde vragen
 3. Mijn Martini

Mijn Martini

Veelgestelde vragen

In Mijn Martini vindt u belangrijke informatie over uw afspraak of behandeling. Daarnaast kunt u gegevens uit uw medisch dossier bekijken en downloaden.

Deze informatie staat voor u klaar in Mijn Martini:

 • Geplande en eerdere afspraken en belangrijke informatie hierover;
 • Eventuele verwijzingen
 • Belangrijke informatie en/of folders over uw opnames en behandelingen;
 • Uw persoonlijke gegevens, gegevens van zorgverleners en van uw contactpersonen;
 • Uw medisch profiel, waaronder allergieën, implantaten, metingen, vaccinaties en medicatie; 
 • Uw medische historie, zoals voorgeschiedenis, diagnoses en eventuele complicaties;
 • Correspondentie met verwijzers en zorgverleners buiten het ziekenhuis;
 • Uitslagen van laboratorium- en infectieonderzoek, radiologisch onderzoek en pathologisch onderzoek. 

Als ouder/verzorger kunt u toegang krijgen tot de medische gegevens van uw kind op Mijn Martini. U regelt dit met een machtiging.

Heeft u een afspraak op het preoperatief spreekuur? Dan vragen wij u om ter voorbereiding een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat in Mijn Martini onder ‘Taken’.

De ingevulde gegevens komen rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier terecht. 

De inhoud van het medisch dossier is niet altijd voor iedereen goed te begrijpen. Begrijpt u iets niet, mist u iets of maakt u zich zorgen? Neem voor vragen contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of bespreek het met uw behandelaar of huisarts.

Nieuwe informatie die wordt toegevoegd aan uw elektronisch patiëntendossier staat direct in Mijn Martini.

Er is één uitzondering: radiologieverslagen en pathologieverslagen worden 7 dagen na ontvangst door de aanvragend arts in Mijn Martini getoond.

In verband met privacy en beveiliging staan laboratoriumuitslagen die door de huisarts zijn aangevraagd niet standaard in Mijn Martini.

Komt u onder behandeling van een arts in het Martini Ziekenhuis?  Dan kunnen we de laboratoriumuitslagen wel tonen in Mijn Martini. Hiervoor moet de behandelend arts een aanvraag doen. Ook u moet toestemming geven aan de arts om de uitslag op te vragen.

Het is op dit moment technisch niet mogelijk om beelden in Mijn Martini te tonen. U kunt alleen het verslag bekijken. U kunt wel een kopie van de foto's op CD krijgen.

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • Er is nog geen aanleiding geweest om het onderwerp met u te bespreken.
 • Het onderwerp is voor u niet van toepassing, bijvoorbeeld omdat u geen bloedonderzoek heeft gehad.
 • Er is geen informatie vastgelegd omdat het niet relevant was voor uw behandeling.
 • De informatie is voor een bepaalde datum geregistreerd. Van sommige onderdelen tonen we alleen de informatie die ná een bepaalde datum is geregistreerd.

Denkt u dat er toch iets ontbreekt? Bespreek dit dan met uw behandelaar of bel met de polikliniek.

Voor sommige onderdelen in Mijn Martini geldt dat alleen informatie wordt getoond die na een bepaalde datum aan uw dossier is toegevoegd. Bepaalde uitslagen bijvoorbeeld of correspondentie. Ook worden nog niet alle onderdelen uit uw medisch dossier getoond in Mijn Martini.

Wilt u andere informatie uit uw medisch dossier opvragen dan de informatie die u in Mijn Martini kunt bekijken? Dan kunt u dat doen bij uw behandelaar of via de afdeling Zorgadministratie & Registratie.

 • Kinderen tot 16 jaar kunnen (nog) niet inloggen in Mijn Martini. Ouders/verzorgers van kinderen tot 16 jaar kunnen hiervoor een machtiging aanvragen bij het ziekenhuis. 
 • In bijzondere gevallen kunnen individuele patiënten, in overleg, worden uitgesloten van toegang tot Mijn Martini. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend bij de behandelaar.
 • Het is niet toegestaan om met de DigiD-gegevens van iemand anders in te loggen in Mijn Martini. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk.

U kunt een contactpersoon toevoegen via Mijn Martini. U kunt het ook aan ons doorgeven bij de receptie in de centrale hal. Neem hiervoor uw legitimatiebewijs mee. De gegevens van uw contactpersoon zijn vervolgens direct zichtbaar in Mijn Martini. Heeft u eerder een contactpersoon doorgegeven maar ziet u deze niet in Mijn Martini? Dan vragen we u de contactpersoon nogmaals aan ons door te geven via de receptie in de centrale hal. 

Neem contact op met uw behandelende afdeling. 

Kijk hiervoor op deze pagina

Als u onder behandeling bent in het Martini Ziekenhuis, zijn er veel medewerkers betrokken bij uw zorg. Voor de schermen, maar ook achter de schermen. Denk aan de artsen, de verpleegkundigen, maar ook ondersteuners: van apothekersassistent tot facilitair medewerker. Dit allemaal om u de beste zorg te leveren en de zorg continu te verbeteren. Medewerkers kijken tijdens uw behandeling in uw medisch dossier of vullen dit aan. Wettelijk heeft u recht om te weten wie er in uw dossier heeft gekeken. Het Martini Ziekenhuis registreert dit en dat noemen we logging. In Mijn Martini ziet u per dag wie er toegang heeft gehad tot uw medisch dossier (vanaf 1 juli 2020). 

Heeft u een afspraak bij één van de poliklinieken van het Martini Ziekenhuis? Dan staat de informatie over uw afspraak in Mijn Martini. U ontvangt een e-mail zodra er nieuwe informatie over uw afspraak klaar staat in Mijn Martini.

Om deze e-mail te ontvangen, is het belangrijk dat uw juiste e-mailadres bij ons bekend is én uw contactvoorkeur in Mijn Martini op ‘digitaal’ staat:

 1. Ga naar Mijn Martini
 2. Klik op het tabblad 'Mijn gegevens' 
 3. Controleer onder 'Contactgegevens' of uw e-mailadres goed is ingevuld
 4. Zet uw contactvoorkeur op ‘digitaal’. 

Ontvangt u liever uw informatie op papier? Dat kan natuurlijk ook nog steeds. 

We sturen geen privacygevoelige informatie via e-mail. Daarom staat er in de e-mail over uw afspraak zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens en inhoudelijke informatie over uw afspraak of behandeling.

Deze gegevens vindt u in Mijn Martini. Hier logt u veilig in met uw DigD.

Vragen over inloggen

Een computer, laptop, tablet of telefoon met toegang tot internet. Inloggen kan met de DigiD app of met een sms-controle. Kijk voor meer informatie op de www.digid.nl. Om in te loggen moet eerst uw burgerservicenummer (BSN) gevalideerd zijn. Dit gebeurt bij uw eerste afspraak in het ziekenhuis bij de receptie in de centrale hal.

Met uw DigiD laat u zien wie u bent als u op internet iets regelt. Het Martini Ziekenhuis doet er alles aan om de medische gegevens die in Mijn Martini staan goed te beveiligen. U logt daarom in via de DigiD app of via een sms-controle. 

Op www.digid.nl leest u meer over het aanvragen van DigiD.

De DigiD app is de makkelijkste manier om veilig in te loggen. Kijk voor alle informatie op www.digid.nl.

Wanneer u zich bij uw eerste afspraak meldt bij de receptie in de centrale hal van het Martini Ziekenhuis, vragen wij u om zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Wanneer we uw gegevens gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt hebben, is uw burgerservicenummer (BSN) bij het Martini Ziekenhuis gevalideerd en heeft u toegang tot Mijn Martini.

Op deze website wordt uitgelegd wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken. Ook kunt u oefenen met aanvragen. 

Vervelend dat het inloggen in Mijn Martini niet lukt. Meer informatie en handige stappenplannen vindt u op www.digid.nl. U kunt ook bellen met de DigiD helpdesk via 088 123 65 55. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur.

Vragenlijst corona

De vragenlijst vervalt een dag voor uw afspraak. Let op: heeft u een afspraak op maandag? Vul de vragenlijst dan vóór vrijdag in.

Dit kan meerdere oorzaken hebben: 

 • Uw e-mailadres is niet bij ons bekend;
 • Uw BSN is niet gecontroleerd;
 • Uw afspraak is telefonisch, via e-mail of videoconsult;
 • De patiënt is jonger is dan 16 jaar;
 • Uw afspraak is op zeer korte termijn gepland.

U kunt uw e-mailadres in Mijn Martini toevoegen onder 'Mijn gegevens'. Als er geen e-mailadres bekend is, bellen we in de meeste gevallen. 

De vragenlijst vindt u op de startpagina van Mijn Martini, rechts onder ‘Actielijst’.

De vragenlijst wordt gebruikt om te screenen of u klachten heeft die mogelijk kunnen passen bij het coronavirus. Ook hebben we  op deze manier zicht op het aantal geplande afspraken. Hiermee waarborgen we een goede planning.

Na het aanvragen van een DigiD ontvangt u binnen 3 werkdagen een brief met een activeringscode. Na het activeren kunt u inloggen. Meer informatie vindt u op de DigiD website

We sturen u vijf dagen voor uw afspraak een mail met verwijzing naar de vragenlijst.

Veilige zorg is altijd ons uitgangspunt, dus ook nu. Heeft u een afspraak in het Martini Ziekenhuis? Dan doen we twee keer een coronacheck: thuis en bij de ingang van het ziekenhuis. Op deze manier hebben we zicht op het aantal patiënten met mogelijke klachten en op het aantal geplande afspraken. Hiermee waarborgen we een goede planning. Omdat de situatie kan veranderen en we zeker willen weten dat iedereen die het ziekenhuis ingaat is gecontroleerd, stellen we dezelfde vragen nogmaals bij de ingang.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Via Mijn Martini kunt u uw medische gegevens en informatie van Martini Ziekenhuis inzien. Het PGO bestaat naast Mijn Martini. De informatie die vanuit Martini Ziekenhuis in uw PGO komt verschilt niet van de informatie die op dit moment al via Mijn Martini te zien is. Wel kunt u op Mijn Martini meer informatie inzien dan momenteel technisch mogelijk is om aan PGO's uit te leveren.

Het grote verschil is dat u in het PGO alle medische gegevens kunt verzamelen, bijvoorbeeld ook van uw huisarts of een therapeut. Daarnaast kiest u zelf het PGO uit. U kunt daarbij ook kiezen voor meerdere PGO's of na een tijdje van PGO wisselen.

Op dit moment kunt u al (een deel van) uw medische gegevens van Martini Ziekenhuis ophalen in een PGO.

Stichting MedMij heeft regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van gegevens. Als een PGO het MedMij-label heeft, kunt u erop vertrouwen dat dit een veilige PGO is. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en gezondheidsprofessionals.

Wanneer een PGO het MedMij-label heeft, bent u ook de enige die toegang heeft tot de medische informatie. Deze informatie kunt u wel delen met anderen, bijvoorbeeld met een mantelzorger. U kiest zelf of u deze gegevens wil delen. Meer informatie kunt u vinden op www.medmij.nl

De leveranciers van PGO's ontvangen ook geld van de overheid als zij voldoen aan het MEDMij-label. Zij krijgen hierbij betaald per actieve gebruiker.

Alle PGO's zijn verschillend. Ze zien er anders uit en u kunt er andere gegevens in bijhouden zoals hartslagmetingen of eet- en slaapgewoonten. U kunt zelf kiezen welke PGO het beste bij u past. Op de website van PGO staat een keuzehulp.

Het is mogelijk om van PGO te wisselen of om uw huidige PGO te verwijderen. Uw gegevens verdwijnen dan uit de PGO, maar blijven beschikbaar bij uw verschillende zorgverleners. Als u een nieuw PGO aansluit, kunt u deze gegevens weer opvragen.

Heeft u meer vragen over PGO's? Op www.pgo.nl kunt u het antwoord op veelgestelde vragen vinden.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.