Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Kosten en vergoedingen
  3. Vergoedingen en nota

Vergoedingen en nota

Neem altijd contact op met uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoedingen van zorg. De vergoeding van zorgkosten is namelijk afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen en uw eigen risico. 

Privacyverklaring zorgnota

Ziekenhuizen zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) verplicht om gespecificeerde informatie op de factuur (die naar de zorgverzekeraar of naar u als patiënt gaat) te vermelden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over het soort onderzoeken, het aantal verpleegdagen, de operatieve verrichtingen en het gebruik van bepaalde soorten medicatie. Met dit besluit wil de NZa de zichtbaarheid van de geleverde (on)verzekerde zorg vergroten en betere controle mogelijk maken.

Als u vindt dat de gespecificeerde informatie op de factuur uw privacy schendt, dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen en toesturen aan het Martini Ziekenhuis. Wij zorgen er dan voor dat de verklaring in het bezit komt van uw zorgverzekeraar. Zo kunnen wij als ziekenhuis rechtmatig voorkomen dat gespecificeerde informatie over zorgactiviteiten op uw factuur wordt vermeld. Wij blijven echter verplicht om de diagnose en productomschrijving op de factuur te vermelden. Deze informatie kan óók privacygevoelige gegevens bevatten, bijvoorbeeld Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening. Wij adviseren u daarom altijd zorgvuldig om te gaan met de ziekenhuisfactuur en de inlogcodes van Mijn Omgeving op de website van uw zorgverzekeraar.

Belangrijk! De privacyverklaring geldt alleen voor de zorgactiviteiten die vallen onder het behandeltraject dat u op de verklaring heeft ingevuld. Voor een behandeltraject bij een ander specialisme of voor een andere zorgvraag bij hetzelfde specialisme is het nodig dat u een nieuwe privacyverklaring invult.

Stuur de verklaring ondertekend terug naar:

Martini Ziekenhuis
Afdeling Zorgregistratie & Facturatie
Postbus 30033
9700 RM GRONINGEN.

U kunt de ondertekende verklaring ook scannen en via de e-mail sturen naar zorgkosten@mzh.nl. 

Contact

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over ziekenhuiskosten en vergoedingen. Staat uw vraag niet in het overzicht? Neem dan contact op met de afdeling Facturatie tel. (050) 524 5070, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur of stuur een mail naar facturatie@mzh.nl. Binnen vijf werkdagen ontvangt u van ons een antwoord.

LET OP: De afdeling Facturatie is donderdag 30 november 2023 afwezig.

Veelgestelde vragen en antwoorden over uw nota

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft verplicht een eigen risico. De hoogte van het eigen risico spreekt u ieder jaar opnieuw af met uw zorgverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts of andere zorgverlener nodig.

Bent u niet verzekerd?
Bent u niet verzekerd, dan moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan betaalt u zelf de volledige kosten van de behandeling. Kijk hier voor de passantentarieven die in deze situatie voor u gelden. U betaalt dan bovendien een voorschot van de te verwachten kosten.

Voor een beperkte doelgroep gelden aangepaste regels. Valt u binnen die doelgroep? Dan meldt het Zorginstituut Nederland u aan bij een zorgverzekeraar. Het Zorginstituut houdt de premie in op uw inkomen. Voor meer informatie zie de websitewww.rijksoverheid.nl.

Heeft u in 2022 een Basis Budget Polis van Zilveren Kruis, dan krijgt u in het Martini Ziekenhuis alleen de zorg voor kinderen tot 18 jaar en de zorg op de Spoedeisende Hulp (inclusief vervolgbehandelingen en nacontroles) vergoed. Voor andere zorgkosten moet u 25% zelf betalen. Let op: dit kan oplopen tot meer dan 1000 euro! Neem daarom altijd vooraf contact op met uw zorgverzekeraar over wat u wel of niet vergoed krijgt.

Uw nieuwe polisvoorwaarden gelden pas als een nieuwe Diagnose Behandel Combinatie (DBC) wordt geopend. Voor uw behandeling in 2022 gelden dus nog de oude polisvoorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Meestal declareert het Martini Ziekenhuis de kosten inderdaad rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Als de behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering, kan het zijn dat u de nota thuis ontvangt. U kunt deze dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Vanaf het moment dat u voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis komt, start uw zorgtraject. Ook al vond de operatie dit jaar plaats, de vergoeding die u krijgt is gebaseerd op de verzekering die u had toen het zorgtraject begon.

De startdatum van het zorgtraject is dus leidend voor de nota. De afgesloten verzekering en polisvoorwaarden óp de datum van uw eerste afspraak in het ziekenhuis zijn dus leidend. De startdatum van uw traject bepaalt dus de betaling van het eigen risico. Ligt de startdatum in 2022? Dan betaalt u (een deel) eigen risico over 2022. Gaat u na de sluitdatum van het traject voor een herhaalafspraak naar het ziekenhuis? En is deze herhaalafspraak in 2023? Dan betaalt u ook (een deel) eigen risico over 2023. Hier vindt u meer informatie over  uw eigen risico.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan pas wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Dit zorgproduct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en dan pas ontvangt u de nota.

U ontvangt een nota voor uw pasgeboren baby als u hem of haar nog niet heeft aangemeld bij uw zorgverzekeraar. Vanaf het moment dat uw baby is aangemeld bij de burgerlijke stand kunt u de gegevens van uw baby zelf doorgeven aan uw zorgverzekeraar. Zo wordt uw baby bijgeschreven op uw polis en krijgt hij/zij een eigen polisnummer. Zonder polisnummer kunnen wij de nota niet naar uw zorgverzekeraar sturen. Wij sturen de nota dan naar u zelf.

Heeft uw baby intussen een polisnummer?
Dan kunt u de nota naar de afdeling Facturatie terugsturen. Wij dienen dan de nota voor u in bij uw zorgverzekeraar.

Komt u jaarlijks in het ziekenhuis voor uw chronische aandoening? Houd er dan rekening mee dat u elk jaar eigen risico betaalt. Voor informatie over de vergoeding van ziekenhuiszorg verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen én uw eigen risico. Om deze reden kan de zorgverzekeraar u als verzekerde als enige adviseren over de vergoeding van de zorgkosten en de gevolgen voor uw eigen risico.

Wanneer u bij de huisarts bent geweest, kan het zijn dat lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed of weefsel) onderzocht moet worden in het Laboratorium voor Pathologie. In dat geval komt u niet zelf in het Martini Ziekenhuis, maar ontvangt u wel een nota van het uitgevoerde onderzoek.

Ziekenhuizen zijn inderdaad verplicht om de zorgactiviteiten duidelijk te vermelden op de nota. Als u niet wilt dat uw zorgverzekeraar inzicht krijgt in de specifieke zorgactiviteiten, dan kunt u een privacyverklaring invullen. Hier vindt u deze verklaring en aanvullende informatie.

Op de rekening staan de start- en einddatum van het zorgtraject. Het zorgtraject start op de dag van uw eerste contact met het ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld een consult of onderzoek zijn. De einddatum wordt bepaald volgens landelijke wet- en regelgeving. De data zijn daarom voor u mogelijk niet herkenbaar.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. De startdatum van uw DBC-traject bepaalt de betaling van het eigen risico. Ligt de startdatum in 2022? Dan betaalt u (een deel) eigen risico over 2022. Gaat u na de sluitdatum van het traject voor een herhaalafspraak naar het ziekenhuis? En is deze herhaalafspraak in 2023? Dan betaalt u ook (een deel) eigen risico over 2023. Meer uitleg over uw eigen risico vindt u hier.

Van uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Daar hangt een prijskaartje aan. De hoogte van de prijs is gebaseerd op een gemiddeld aantal zorgactiviteiten die geleverd zijn aan een patiënt met een bepaalde diagnose en behandeling. Het ziekenhuis moet deze prijs bij u in rekening brengen.

Als zorgverlener is het lastig te voorspellen welke diagnose uw arts stelt en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Wij willen voorkomen dat u verkeerde voorlichting of een onjuiste prijsopgave krijgt. Daarom kunnen we voorafgaand aan uw behandeling in het ziekenhuis geen voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.