Verpleegafdeling Interne Geneeskunde & Geriatrie (2D)

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Op deze verpleegafdeling verblijven patiënten voor onderzoek en/of behandeling van algemene klachten die te maken (kunnen) hebben met de inwendige organen.

Bezoektijden

De bezoektijden zijn dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur. Bezoek is prettig, maar kan ook vermoeiend zijn. Wij vragen u daarom om (op een meerpersoonskamer) met niet meer dan twee mensen tegelijk bij de patiënt aan het bed zitten.

Op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde & Geriatrie worden patiënten opgenomen met

  • algemene klachten die te maken (kunnen) hebben met de inwendige organen, zoals pijn, koorts, vermoeidheid, overgeven en/of onbegrepen gewichtsverlies;
  • complicaties bij dialyse in het Martini Niercentrum

Klinische Geriatrie

Voor kwetsbare oudere patiënten kunnen wij het team Geriatrie om advies vragen. Deze zorgverleners kijken niet alleen naar lichamelijke ziekten, maar onderzoeken ook hoe psychische en sociale problemen het dagelijks functioneren beïnvloeden. Voor een beperkt aantal kwetsbare ouderen hebben wij ruimte op de Geriatrie-unit. Dat is een speciale verpleegunit voor kwetsbare ouderen waarvan de geriater hoofdbehandelaar is.

Huiskamer

Kwetsbare oudere patiënten kunnen als onderdeel van de behandeling naar de huiskamer. Deze huiskamer is van 10.00 tot 12.30 uur geopend en wordt bemensd door vrijwilligers. Vier dagen per week is er ook een vrijwilliger aanwezig op de afdeling voor hand- en spandiensten (zoals bloemen verzorgen, krant ophalen, helpen met het multimediascherm) en het bieden van een luisterend oor.       

Leerafdeling

Onze verpleegafdeling is een leerafdeling. Dat betekent dat u ook verzorgd kunt worden door een stagiair Verpleegkunde. De stagiairs zijn gekoppeld aan een verpleegkundige en werken altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de verpleegkundige.

Helpenden

Wij zetten helpenden in voor ondersteuning bij onder meer wassen, aankleden, eten en mobiliseren. Dit heeft voor u als voordeel dat u extra verzorging en aandacht krijgt als u dat nodig heeft.

Ontslag en nazorg

Al op het moment van opname denken wij met u mee over wat nodig is als u uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Dat heeft voor u als voordeel dat u en uw naasten de tijd hebben om thuis de nodige voorbereidingen te treffen. 

Bij patiënten die na de ziekenhuisopname andere zorg nodig hebben, schakelt de verpleegkundige het Transferpunt in. Dat is de afdeling die de zorg regelt die u na een ziekenhuisopname mogelijk nog nodig hebt. U kunt daarbij denken aan (een kortdurende) opname in het verpleeghuis of thuiszorg.    

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.