Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Kosten en vergoedingen
 3. Zorgprestatiemodel geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Zorgprestatiemodel geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Per 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s voor patiënten van de polikliniek Psychiatrie. Daarnaast is het goed om te weten dat de zorg van Psychiatrie niet onder de reguliere zorg van het Martini Ziekenhuis valt, maar onder de GGZ. Dit kan betekenen dat deze zorg niet of gedeeltelijk wordt vergoed, ook als u een zorgverzekering heeft afgesloten waarbij het Martini Ziekenhuis specifiek als zorgverlener staat vermeld. 

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat u na ieder consult een nota ontvangt, in plaats van één verzamelnota aan het eind van het jaar. U kunt de rekeningen zelf declareren bij uw zorgverzekeraar (behalve als u via Menzis bent verzekerd, dan gaat de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar). Uw vergoeding is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. De invoering van het Zorgprestatiemodel levert u voordeel op:

 • De zorg die u heeft gehad is duidelijk in rekening gebracht.
 • Het is duidelijk welke zorg door wie is geleverd.
 • U weet eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

Controleer uw zorgverzekering

Natuurlijk wilt u niet voor verrassingen komen te staan. Daarom raden we u aan contact met uw zorgverzekeraar op te nemen, om na te gaan voor welke zorg u verzekerd bent. Vooraf is meestal niet bekend hoeveel een behandeling gaat kosten. Dit komt omdat we nog niet weten hoe lang uw behandeling gaat duren of hoe uw behandeling er precies uit gaat zien. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. U kunt deze tarieven bekijken in de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Heeft u nog vragen?

Bekijk dan eerst hieronder de veel gestelde vragen. Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met de afdeling Zorgregistratie en Facturatie: (050) 524 5070 of facturatie@mzh.nl.

Veelgestelde vragen Zorgprestatiemodel

Het Zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt betaald. Hierin is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen, en hoe de rekening wordt betaald. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

U hoeft zelf niets te doen. Uw zorgverlener schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Hij stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar.

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties: die staan op de rekening die u van de zorgverlener ontvangt. Aan de zorgprestaties ziet u voor welk onderdeel van uw behandeling u betaalt. Als u de rekening bij uw zorgverzekeraar declareert, weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij aan u moet vergoeden.

Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg u betaalt. Daarom ziet u op de rekening uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Als u vragen heeft over een zorgprestatie op uw rekening kunt u contact opnemen met uw zorgverlener.

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling eruit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Uw zorgverlener hanteert voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) een tarief. Uw zorgverlener maakt deze tarieven vooraf bekend.

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende maximumtarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de maximumtarieven onder andere rekening is gehouden met:

 • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
 • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
 • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
 • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw rekening iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat de zorgverlener soms lagere tarieven hanteert dan het maximumtarief. Wilt u weten welke tarieven er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van uw behandeling. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Soms vergoedt de zorgverzekeraar niet uw hele rekening. Bekijk hiervoor goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in een kalenderjaar plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor dit jaar. De zorgprestaties die in het volgende jaar plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor dat jaar.

Dit hangt van verschillende dingen af:

 • Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
 • Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico bedrag betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.