Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Wetenschappelijk onderzoek
  3. Wetenschappelijk onderzoek Brandwondencentrum
  4. Functioneel herstel en kwaliteit van leven na brandwonden

Lectoraat Hanzehogeschool

Optimaal herstel van functioneren en kwaliteit van leven is voor patiënten met brandwonden het belangrijkste doel. Hoe kan de multidisciplinaire brandwondenzorg het beste hieraan bijdragen? Dat is het onderwerp van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, evenals het thema interprofessionele samenwerking, waar dr. Marianne Nieuwenhuis aan werkt binnen het lectoraat ‘Functioneel  herstel en kwaliteit van leven na brandwonden’. Dit doet ze samen met collega-onderzoekers, mensen uit de klinische praktijk, studenten en ervaringsdeskundigen.

De zorg voor mensen met brandwonden heeft de afgelopen decennia een sterke ontwikkeling doorgemaakt in de zin dat de behandeling van brandwonden sterk is verbeterd en hiermee de overlevingskans. Daardoor leven een toenemend aantal mensen met de gevolgen van brandwonden, en de gevolgen zijn ingrijpender. Willen we met de multidisciplinaire brandwondenzorg een adequate bijdrage leveren aan het doel van de patiënt, optimaal herstel van functioneren en kwaliteit van leven, dan is het belangrijk te begrijpen hoe behandeling en uitkomsten met elkaar samenhangen om voorspellers van herstel, of het achterblijven daarvan, en belemmerende en bevorderende factoren te identificeren.

De leeropdracht

De leeropdracht van het lectoraat is dan ook gericht op twee met elkaar samenhangende thema’s: het ontwikkelen van methoden om het herstel, functioneren en kwaliteit van leven van mensen na een brandwondongeval te optimaliseren, inclusief zo nodig het ontwikkelen van meetmethoden om dit te kunnen kwantificeren én het optimaliseren van interprofessionele samenwerking.

Bekijk hier een korte film waarom deze leeropdracht zo belangrijk is.

U dient cookies te accepteren voordat we deze inhoud aan u kunnen laten zien


Dr. Marianne Nieuwenhuis

Bewegingswetenschapper Dr. Marianne Nieuwenhuis is bijzonder lector Functioneel herstel en kwaliteit van leven na brandwonden binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing. Deze leeropdracht is ingesteld vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Foto gezicht

Het praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek van deze leeropdracht wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met onder andere het UMCG. Haar werk als lector combineert Marianne met dat van onderzoekscoördinator op het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis en hoofd Klinisch Onderzoek van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland. Naast onderzoek geeft het haar energie om (PhD) studenten te begeleiden, samen te werken met zorgmedewerkers en onderzoekers van uiteenlopende disciplines en ervaringsdeskundigen onderwijs te geven, bijvoorbeeld Evidence Based Practice.

Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing

Kwetsbaarheid kan het gevolg zijn van het oplopen van brandwonden, maar ook zijn de gevolgen van brandwonden voor kwetsbare patiënten groot. Het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing (LAHC) doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar kwetsbaarheid in het paramedisch en verpleegkundig domein. Het LAHC onderzoekt hoe deze kwetsbaarheid gemeten en voorkomen of verminderd kan worden. Het onderzoek richt zich vooral op dagelijkse beweging, adequate voeding, spierfunctie maar ook sociale en psychische aspecten en optimale ontwikkeling van kinderen.

Samenwerkingspartners

Functioneel herstel en kwaliteit van leven na brandwonden is een leeropdracht binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, is onderdeel van het Centre of Expertise Healthy Ageing en is verbonden aan de Academie voor Gezondheidsstudies.

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken. Dit doen ze door het inzetten van campagnes om brandwonden te voorkomen, het financieren van wetenschappelijk onderzoek, het ondersteunen van slachtoffers van brandwond ongevallen, de brandwondenzorg en zorg-professionals. 

Martini ziekenhuis gevel van buiten af

Nieuws

23-05-2022

Nieuwe lector Marianne Nieuwenhuis wil meters maken

Vandaag wordt dr. Marianne Nieuwenhuis geïnstalleerd als lector Functieherstel en kwaliteit van leven na brandwonden. Binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen houdt zij zich bezig met de vraag: hoe de multidisciplinaire brandwondenzorg het beste kan bijdragen aan herstel van patiënten met brandwonden.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.