Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Patiënt als partner in onze zorg
  3. Uw ervaringen

Uw ervaringen

We willen graag weten hoe u onze zorg en service ervaart. Daar leren we van en zo kunnen we onze zorg en service verbeteren waar nodig. We halen op verschillende manieren ervaringen van onze patiënten op. Onder andere met onze jaarlijkse patiëntervaringsmeting. Maar ook door het voeren van spiegelgesprekken met patiënten. In deze gesprekken vertellen patiënten aan een aantal medewerkers over hun ervaringen in ons ziekenhuis. Er zit een onafhankelijke gespreksleider bij.

Lees ook eens de ervaringsverhalen van onze patiënten. 

Patiëntervaringsmetingen: eens per jaar én continu meten

Een ervaringsmeting is waardevol voor ons ziekenhuis. Het geeft aan wat onze patiënten belangrijk vinden en hoe zij onze dienstverlening ervaren. Voor ons is het leerzaam om te weten wat we goed doen, maar vooral ook wat er beter of anders kan. We sturen onze patiënten eens per jaar een vragenlijst om hun ervaringen met ons ziekenhuis te delen.

Daarnaast zijn we in september 2023 begonnen met het continu meten van patiëntervaringen. Dat doen we door onze patiënten na hun afspraak in het ziekenhuis een e-mail te sturen waarin we hen uitnodigen om hun ervaring tijdens die afspraak met ons te delen. Op die manier komt de feedback sneller bij de betreffende afdeling terecht en kunnen we sneller aan de slag met eventuele verbeteringen. 

Resultaten jaarlijkse Patiëntervaringsmeting 2023

Het Martini Ziekenhuis scoort met een 8,7 voor ziekenhuisopname en met een 8,5 voor poliklinische goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

  • Lees hier meer over hoe onze patiënten het Martini Ziekenhuis beoordelen na een poliklinisch bezoek
  • Lees hier meer over hoe onze patiënten het Martini Ziekenhuis beoordelen na een ziekenhuisopname

Veelgestelde vragen over de patiëntervaringsmeting

U heeft onlangs een afspraak gehad bij een van onze afdelingen. We vinden het belangrijk om te weten hoe u de medische zorg en onze service hier heeft ervaren. Met uw feedback kunnen we onze zorg en diensten verbeteren. Via de vragenlijst ontvangen onze afdelingen direct uw feedback en kunnen ze hiermee aan de slag. Daarnaast leren afdelingen op deze manier ook van elkaar.

Als u in januari, februari of maart 2023 het Martini Ziekenhuis heeft bezocht, heeft u in het voorjaar inderdaad de vragenlijst voor het jaarlijkse patiënttevredenheidsonderzoek ontvangen. De uitkomsten van het onderzoek van 2023 volgen binnenkort.

De vragenlijst die u nú heeft ontvangen, versturen wij sinds september 2023. Deze is onderdeel van de continue patiënttevredenheidsmeting. Uw feedback ontvangen we graag weer.

Bovenaan de vragenlijst ziet u staan om welk bezoek (datum en afdeling) het gaat.

Mail uw vraag naar patientervaring@mzh.nl.

Ja. De antwoorden die gegeven worden in de vragenlijsten, zijn niet te herleiden naar specifieke patiënten. Op deze manier is uw privacy gewaarborgd.

Nee. Het Martini Ziekenhuis kan niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven. De antwoorden worden dus ook niet opgenomen in uw patiëntendossier.

Deze continue patiëntervaringsmeting versturen we sinds september 2023. Heeft u eerder een afspraak gehad, dan klopt het dat u deze vragenlijst niet heeft ontvangen. Daarnaast maken nog niet alle afdelingen gebruik van deze vragenlijst. Heeft u na september meerdere afspraken gehad bij dezelfde afdeling in ons ziekenhuis? Dan ontvangt u de vragenlijst maar 1 keer. Op die manier proberen we te voorkomen dat u veel vragenlijsten achterelkaar van ons krijgt.

De resultaten laten ons per afdeling zien wat we goed doen en wat beter kan. De resultaten gebruiken de afdelingen om verbeteringen te realiseren in de zorg en dienstverlening aan patiënten. Daarnaast kunnen afdelingen leren van elkaars resultaten.

Heeft u een andere feedback, een klacht of juist een compliment en kunt u dit niet kwijt in de vragenlijst? Dan horen we het natuurlijk graag! Ga naar de pagina Vertel het ons (martiniziekenhuis.nl).

Dat klopt. Ook als u een telefonische afspraak met een van onze afdelingen heeft gehad, horen wij graag uw feedback. U kunt de vragenlijst ook hiervoor invullen.

In de e-mail die u heeft ontvangen, staat onderaan een afmeldlink. Door hierop te klikken, meldt u zich af voor de vragenlijsten. U ontvangt dan geen vragenlijsten meer na toekomstige afspraken in het Martini Ziekenhuis.

Dat kan uiteraard. Stuur in dat geval een e-mail naar patientervaring@mzh.nl, waarin u aangeeft dat u de vragenlijst voortaan weer wilt ontvangen.

Ontvangt u de vragenlijst niet op uw e-mail of op het verkeerde e-mailadres? U kunt uw e-mailadres eenvoudig toevoegen op aanpassen in Mijn Martini. Dat kan op de volgende manier:

  1. Ga naar Mijn Martini
  2. Log in met uw DigiD
  3. Ga naar het tabblad ‘Mijn gegevens’
  4. Pas hier uw e-mailadres aan.

Hierna ontvangt u voortaan de vragenlijsten op het aangepaste e-mailadres.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.