Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg?

De vergoeding van zorgkosten is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met het Martini Ziekenhuis, de polis die u heeft gekozen en uw eigen risico. Daarom adviseren wij u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van vergoedingen. Meer informatie over kosten, vergoedingen en uw eigen risicco vindt u in deze flyer.

Basis Budget Polis van Zilveren Kruis? Geen volledige vergoeding!   

Het Martini Ziekenhuis heeft voor 2019 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor alle zorgpolissen, met uitzondering van de Basis Budget Polis van Zilveren Kruis. Heeft u deze polis, dan moet u 25% van de zorgkosten zelf betalen. Dit kan oplopen tot meer dan 1000 euro! 

Patiënten met de Basis Budget Polis krijgen zorg voor kinderen tot 18 jaar en zorg op de Spoedeisende Hulp (inclusief  vervolgbehandelingen en nacontroles) wél 100% wel vergoed. Voor een lopende behandeling die patiënten zijn gestart toen het Martini Ziekenhuis nog wel geselecteerd was voor de Basis Budget Polis of voor een behandeling die patiënten zijn gestart toen zij nog geen Basis Budget Polis hadden, geldt dat patiënten deze behandeling gewoon kunnen afmaken zonder dat zij 25% van de zorgkosten zelf moeten betalen. Neem altijd vooraf contact op met Zilveren Kruis voor meer informatie!

Verwachte zorgkosten  

Wij kunnen voordat u naar het Martini Ziekenhuis komt geen concrete voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten; dit hangt namelijk af van de diagnose en behandeling die de zorgverlener vaststelt. 

Meest gestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u per onderwerp de meest gestelde vragen en antwoorden.

Eigen Risico

Tarieven

Vervoer

Vergoeding & Nota

Contact


Deze links verwijzen ook naar betrouwbare informatie over zorgkosten.