Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Doorbloedingsstoornissen van de benen
Terug naar bovenliggende pagina

Doorbloedingsstoornissen van de benen

Folder

Algemeen

 • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
 • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
 • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
 • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de polikliniek chirurgie, omdat u pijnklachten in de benen heeft. Deze klachten komen mogelijk door doorbloedingsstoornissen. Afhankelijk van het soort vaatproblemen zijn er verschillende operaties mogelijk. In deze folder leest u meer over het onderzoek en de verschillende ingrepen. Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw arts.

Wat zijn doorbloedingsstoornissen?

De grote lichaamsslagader (aorta) splitst zich ter hoogte van de navel in bekkenslagaders. Deze bekkenslagaders gaan naar de benen. Net onder de liesplooi en onder het kniegewricht, splitsen de slagaders in het been zich weer. Zit er in 1 van de aanvoerende slagaders een vernauwing? Dan kan dit klachten in de billen of het been veroorzaken.

Ernst van de afwijkingen

Er zijn 4 categorieën om te bepalen hoe ernstig de vaatafwijkingen zijn: 

 • Aantoonbaar vaatlijden maar geen klachten.
 • Doorbloedingsstoornis met klachten die vooral door inspanning komen (etalagebenen).
 • Doorbloedingsstoornissen die zorgen voor pijn in rust of nachtelijke pijn.
 • Wonden door doorbloedingsproblemen van de slagaders.

Dit onderscheid is belangrijk omdat de klachten uit categorie 2 hinderlijk zijn, maar niet direct bedreigend voor het been. Terwijl bij categorie 3 en 4 sprake is van gevorderd vaatlijden (kritieke ischemie). In dat geval is het been mogelijk bedreigd. Het uitblijven van tijdige behandeling kan ervoor zorgen dat een amputatie nodig is.

Vraaggesprek en lichamelijk onderzoek

Op de polikliniek van de vaatchirurgie zal er naar aanleiding van het vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en de vaatdiagnostiek bepaald worden óf en in welke categorie uw klachten vallen. Bij nieuwe verwijzingen naar onze polikliniek wordt er bij mannen tussen de 55 en 80 jaar oud en vrouwen tussen de 65 en 80 jaar een echo gemaakt. Dit is een echo van de buikslagader. En dit is om te kijken of er geen verwijdingen zijn als deze niet eerder is afgebeeld.

Etalagebenen (Claudicatio intermittens)

In het ziekenhuis worden etalagebenen aangetoond door het vraaggesprek samen met de vaatdiagnostiek. Op de polikliniek spreekt u met een vaatchirurg of (vaat)chirurg in opleiding of chirurgisch assistent (ANIOS). Deze u zal onderzoeken en samen met u zal bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Risicofactoren

Een belangrijke eerste stap bij etalagebenen is het herkennen van risicofactoren. En zo nodig het veranderen van de leefstijl. Risicofactoren voor het ontwikkelen van een vaataandoening zijn onder andere:

 • Verhoogd glucosegehalte of gestoorde glucosehuishouding in het bloed (onder andere diabetes)
 • Hoge bloeddruk (hypertensie)
 • Hoog cholesterolgehalte (dyslipidemie of hypercholesterolaemie)
 • Overgewicht (obesitas)
 • Mannen lopen meer risico 
 • In enkele gevallen erfelijkheid

Leefstijlfactoren

Belangrijke factoren vanuit uw levensstijl die kunnen leiden tot een vaataandoening dan wel een vaataandoening kunnen verergeren zijn:

 • Roken
 • Weinig beweging
 • Ongezond eetpatroon 
 • (Overmatig) Gebruik van verdovende middelen

Mogelijke vervolgstappen

Er zijn over het algemeen 3 mogelijke vervolgstappen na een intake gesprek op de poli vaatchirurgie:

Er is geen sprake van etalagebenen 

Hierop zal de behandelaar adviseren over mogelijke andere redenen voor de klachten. En u zo nodig zal de behandelaar u naar een ander specialisme verwijzen.

Er is sprake van etalagebenen

U wordt bijna altijd eerst verwezen voor looptraining bij de fysiotherapeut. Dit is een looptraining van therapeuten aangesloten bij claudicationet De resultaten zijn na 1 jaar bijna net zo goed als een dotterbehandeling zonder de mogelijke complicaties. Het doel van de looptraining is het vergroten van de pijnvrije loopafstand.

Als het nodig is, wordt er gestart met medicatie. Dit is om de kans op verdere hart- en vaatziekten zo klein mogelijk te maken. Meestal is dit een bloedverdunner en een cholesterolverlager. Na enkele maanden zullen wij kijken of er verbetering optreedt bij uw looptraining in uw pijnvrije loopafstand. 

Online keuzehulp

Er is een online keuzehulp beschikbaar die een verdere uitleg geeft van wat etalagebenen precies inhouden en wat de voor- en nadelen zijn van de behandelingen. De keuzehulp kunt u hier vinden: Keuzehulp etalagebenen. 

Gevorderd vaatlijden (kritieke ischemie)

Als de looptraining toch niet het gewenste effect heeft, dan verrichten wij meestal aanvullend onderzoek (vaak een CT-scan). Dit is om te kijken waar de vernauwingen of verstoppingen zich bevinden. 

Bij gevorderd vaatlijden (kritieke ischemie) is er risico op snel verlies van functie of weefselverval. In dat geval kan er direct gekozen worden voor aanvullende diagnostiek. U leest hier meer over gevorderd vaatlijden

Gevorderd vaatlijden wordt ook wel kritieke ischemie genoemd. Als er sprake is van gevorderd vaatlijden, dan is er aanvullend onderzoek en behandeling nodig. Hoe snel dit nodig is, hangt af van de klachten.  

In sommige gevallen kan er sprake zijn van een bedreigd been. Bij uitblijven van tijdige behandeling, bestaat een risico op verlies van de aangedane ledemaat. In het geval van wonden kan het daarom belangrijk zijn snel meer bloed naar de aangedane ledemaat te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er 3 soorten ingrepen:

 • Endovasculaire ingreep: door het dotteren of stenten van slagaders deze weer beter doorgankelijk te maken
 • Open operatie: door het schoonmaken van een slagader of door een omleiding (bypass) aan te leggen om het verstopte deel van de slagader.
 • Hybride operatie: soms is een combinatie van beide manieren noodzakelijk om het beste resultaat te krijgen

Aanvullend onderzoek

Op basis van het aanvullende onderzoek wordt bepaald welke behandeling in uw situatie het beste is. En als het nodig is, welke alternatieve opties er zijn. Dit onderzoek bestaat meestal uit een CT-scan met contrastvloeistof om de bloedvaten goed zichtbaar te maken. 

Er is een online keuzehulp beschikbaar die een verdere uitleg geeft van wat kritieke ischemie precies inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn van de behandelingen. De keuzehulp kunt u hier vinden: Keuzehulp kritieke ischemie

Behandelingen/operaties

Endovasculaire ingreep, dotteren of stentplaatsing

Bij het dotteren of plaatsen van een stent wordt er onder lokale verdoving in de slagaders geprikt. Daarna wordt met behulp van draden en katheters de vernauwing of afsluiting in de slagader wordt gedotterd met een ballon. Hierbij wordt de vernauwing opgerekt om zo meer ruimte in het bloedvat te krijgen. Hierdoor kan het bloed er beter doorstromen. Soms moet er ook een stent worden geplaatst om het behandelde deel van de slagader goed open te houden. 

Deze behandeling vindt plaats op de  interventiekamer onder lokale verdoving. Of op het operatiecomplex als hybride behandeling. Het gemaakte gat in de slagaders wordt vaak met een plugje gesloten. Dit plugje lost op in 3 maanden. Na de behandeling onder lokale verdoving dient u 2 tot 6 uur plat te liggen. De behandeling kan vaak in dagbehandeling plaatsvinden, u kunt dan dezelfde dag weer met ontslag.

Liesdesobstructie

Een liesdesobstructie is het schoonmaken van de liesslagader. Deze behandeling gebeurt altijd op het operatiecomplex. Deze operatie kan plaatsvinden onder een ruggenprik (mogelijk met een roesje) of onder algehele narcose. In de liesregio wordt een snede gemaakt om bij de slagader te komen. 

De bloedstroom wordt tijdelijk onderbroken om de slagader open te maken. Daarna wordt de vernauwing verwijderd. De slagader wordt daarna weer gesloten met een reepje van kunststof of een eigen ader, een zogenaamde patch. Dit is om vernauwing van het bloedvat door het hechten te voorkomen. De opname duurt gemiddeld 3 dagen.

Bypass

Bij een bypassoperatie wordt er een omleiding aangelegd langs het verstopte deel van de slagader. Dit is meestal vanuit de lies naar het onderbeen of net boven de knie. Ook wordt er weleens een bypass aangelegd van de ene liesslagader naar de andere liesslagader. Dat gebeurt wanneer een van beide bekkenslagaders afgesloten is. 

Voor de omleiding wordt bij voorkeur een eigen ader uit hetzelfde of het andere been gebruikt. Als u geen geschikte eigen ader heeft, dan wordt er een kunststof ader (Prothese) gebruikt. De resultaten hiervan zijn alleen minder goed en de behandeling bij een mogelijke infectie is lastiger. De opname duurt gemiddeld 3 tot 5 dagen.

Amputatie

Is er te veel weefselschade? Of lukt het met de ingreep niet om de doorbloeding te verbeteren? Of is de ingreep niet mogelijk? Dan kan een amputatie noodzakelijk zijn. Amputatie betekent dat een deel van het lichaam wordt afgezet. Bijvoorbeeld een teen, de voorvoet, onderbeen of bovenbeen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het voorkomen of behandelen van een (mogelijk levensbedreigende) infectie. Of omdat de pijn niet goed op een andere manier te behandelen is. 

Dit zal dan altijd eerst uitgebreid met u besproken worden. Het is een ingrijpende gebeurtenis. Zowel voor u als voor uw familie, uw omgeving en de chirurg. Daarom stelt de chirurg pas na zeer zorgvuldig afwegen een dergelijke operatie voor.

Er wordt een zo distaal (richting de tenen) mogelijk amputatieniveau gekozen. Dit niveau hangt af van de aanwezige weefselschade en de aanwezige doorbloeding. Ook wordt bij het bepalen van het niveau rekening gehouden met de mogelijkheden voor revalidatie. En ook het aanmeten van een eventuele prothese. Van distaal (teen) naar proximaal (lies) zijn vaak gebruikelijke niveaus van een teenamputatie, voorvoetamputatie, onderbeen amputatie en bovenbeen amputatie. De revalidatiearts wordt ook in consult gevraagd voor het revalidatietraject. En als het nodig is, voor het aanmeten van aangepast schoeisel (vooral bij teenamputaties).

Complicaties

Hoe zorgvuldig u ook behandeld wordt, er kunnen bij iedere behandeling problemen optreden. Ook als deze geheel volgens “het boekje” verlopen. Deze problemen noemen we complicaties. In het geval van conservatieve behandeling (looptraining) zijn er geen mogelijke complicaties. Als uw klachten snel verergeren, neemt u dan contact op met de fysiotherapeut, of met de polikliniek Chirurgie.

Complicaties na dotteren

Mogelijke complicaties na het dotteren zijn een nabloeding of afsluiting van een bloedvat. Of het wegschieten van een stolsel (embolie) naar verderop in het been of het niet slagen van de geplande procedure. In zeldzame gevallen is een spoedoperatie noodzakelijk. Heel soms kan de ernst van het vaatlijden of een complicatie bij de behandeling leiden tot een amputatie.

Complicaties na bypass en liesdesobstructie

Na een liesdesobstructie en bypass komen dezelfde complicaties als na een dotterbehandeling voor. Met daarbij nog het risico op een wondinfectie van de operatiewonden. Bovendien kan bij een bypassoperatie schade optreden aan een oppervlakkige gevoelszenuw. Dit heeft als gevolg een doof of tintelend gevoel aan de binnenzijde van het bovenbeen. Of bij het scheenbeen of de wreef.

20230057 Doorbloedingsstoornissen van de benen 7-12-2023

 

Specialisme: Vaatchirurgie Chirurgie
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.