Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Behandelingen en onderzoeken
 3. Diabetische voet

Diabetische voet

Een diabetische voet is een combinatie van voetafwijkingen als gevolg van Diabetes Mellitus. Behandeling hiervan vindt plaats door een multidisciplinair team op de polikliniek Chirurgie.

Voorbereiding

U wordt verwezen door de huisarts naar het Voetenspreekuur van de vaatchirurgie. Soms bent u al onder behandeling op de polikliniek Diabetes en vindt verwijzing langs deze weg plaats.

De voetafwijkingen waarvoor u naar het Voetenspreekuur komt, zijn: gevoelloosheid en wonden, drukplekken, nagelproblemen, pijnklachten in de voet, rode en warme of opgezette voet, maar ook afwijkingen in de stand van de voeten.

Dit neemt u mee naar het Voetenspreekuur:

 • de schoenen die u meestal draagt
 • als sprake is van wondbehandeling: de overdracht van huisarts of thuiszorg
 • In totaal duurt de eerste afspraak op het Voetenspreekuur ongeveer 45 minuten. Het Voetenspreekuur vindt plaats op de polikliniek Chirurgie samen met de Revalidatiegeneeskunde, Gipskamer en de orthopedisch schoenmaker.

Onderzoek

Tijdens het gesprek met de specialisten komende de volgende onderwerpen aan bod: de aard en duur van uw klachten, de mogelijke vroegere behandeling voor uw voeten, eventuele andere ziekten, medicatiegebruik en de mate van mogelijke beperking bij bewegen.

Bij het onderzoek wordt gekeken naar:

 • de voetzenuwen en de gevoeligheid van de voet
 • de doorbloeding van de voet
 • het skelet van de voet (eventueel door middel van een röntgenfoto)
 • de diepte van een eventuele wond en mogelijke infecties
 • de afwijking in de stand van de voet en eventueel verhoogde drukpunten
 • de schoenen die u draagt (uw voet is kwetsbaar en goed schoeisel kan problemen helpen voorkomen)
 • uw algehele gezondheid, waaronder eventuele vochtophopingen in uw benen

Behandeling

Op basis van de aard van uw voetprobleem wordt u behandeld. Bij de behandeling van een diabetische voet zijn meerdere specialisten betrokken. Denk aan de revalidatiearts, vaatchirurg, orthopeed, dermatoloog en verpleegkundig specialist diabetes. Zij werken samen volgens één samenhangend plan. Wij kunnen uw afspraken combineren, zodat u voor een bezoek aan verschillende specialisten maar één keer naar het ziekenhuis hoeft te komen. Het Martini Ziekenhuis werkt samen met een orthopedisch schoenbedrijf. Dit bedrijf heeft samen met de revalidatieartsen spreekuur in het Martini Ziekenhuis.

Enkele voorbeelden van behandelingen zijn:

 • verbinden van de wond
 • het chirurgisch schoonmaken van de wond zo nodig onder lokale verdoving
 • gipsbehandeling om drukverlichting aan de wond te geven
 • drukontlasting door tijdelijke wondverbandschoen
 • medicatie voor het behandelen van infecties, het verbeteren van de glucoseregulatie en/of neuropatische pijnklachten
 • schoenaanpassingen (steunzool aanmeten met eventueel (semi) orthopedisch schoeisel)

Heeft u thuis hulp nodig bij het verbinden van een wond, dan vragen wij in overleg met u thuiszorg aan.

Controle

Bij uw controlebezoek kijken we hoe de behandeling vordert en of eventuele bijstelling van de behandeling nodig is.

Een controleafspraak vindt vaak plaats op de polikliniek vaatchirurgie. Indien er meerdere specialisten mee moeten kijken komt u weer terug op het diabetische voetenspreekuur.

Nazorg

Een aangepaste schoen moet u ook zoveel mogelijk binnenshuis dragen. Dit om het effect van de behandeling zo groot mogelijk te laten zijn. U dient met wonden niet op open schoenen en zeker niet op slippers te lopen. Twijfelt u of een bepaald soort schoeisel wel geschikt is, neemt u dan contact op met de polikliniek revalidatiegeneeskunde of de polikliniek chirurgie.

Kosten

Bij een aangepaste schoen heeft u meestal te maken met een eigen financiële bijdrage. Overleg met uw zorgverzekeraar welke vergoeding u krijgt.

Praktische informatie Voor u

Specialisme: Chirurgie Dermatologie

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.