Aan het laden
 1. Home
 2. Behandelingen en onderzoeken
 3. Diabetische voet

Diabetische voet

Een diabetische voet is een combinatie van voetafwijkingen als gevolg van Diabetes Mellitus. Behandeling hiervan vindt plaats door een multidisciplinair team op de polikliniek Dermatologie.

Voorbereiding

U wordt verwezen door de huisarts naar het Voetenspreekuur van de verpleegkundig specialist Diabetes. Soms bent u al onder behandeling op de polikliniek Diabetes en vindt verwijzing langs deze weg plaats.

De voetafwijkingen waarvoor u naar het Voetenspreekuur komt, zijn: gevoelloosheid en wonden, drukplekken, nagelproblemen, pijnklachten in de voet, rode en warme of opgezette voet, maar ook afwijkingen in de stand van de voeten.

Dit neemt u mee naar het Voetenspreekuur:

 • de schoenen die u meestal draagt
 • als sprake is van wondbehandeling: de overdracht van huisarts of thuiszorg

In totaal duurt de eerste afspraak op het Voetenspreekuur ongeveer 45 minuten. Het Voetenspreekuur vindt plaats op de polikliniek Dermatologie.

Onderzoek

Tijdens het gesprek met de verpleegkundig specialist komende de volgende onderwerpen aan bod: de aard en duur van uw klachten, de mogelijke vroegere behandeling voor uw voeten, eventuele andere ziekten, medicatiegebruik en de mate van mogelijke beperking bij bewegen.

Bij het onderzoek wordt gekeken naar:

 • de voetzenuwen en de gevoeligheid van de voet
 • de doorbloeding van de voet
 • het skelet van de voet (eventueel door middel van een röntgenfoto)
 • de diepte van een eventuele wond en mogelijke infecties
 • de afwijking in de stand van de voet en eventueel verhoogde drukpunten
 • de schoenen die u draagt (uw voet is kwetsbaar en goed schoeisel kan problemen helpen voorkomen)
 • uw algehele gezondheid, waaronder eventuele vochtophopingen in uw benen

Behandeling

Op basis van de aard van uw voetprobleem wordt u behandeld. Bij de behandeling van een diabetische voet kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Denk aan de dermatoloog, revalidatiearts, chirurg, orthopeed en verpleegkundig specialist diabetes. Zij werken samen volgens één samenhangend plan. Wij kunnen uw afspraken combineren, zodat u voor een bezoek aan verschillende specialisten maar één keer naar het ziekenhuis hoeft te komen. Het Martini Ziekenhuis werkt samen met een orthopedisch schoenbedrijf. Dit bedrijf heeft samen met de revalidatieartsen spreekuur in het Martini Ziekenhuis, maar is ook op een andere locatie in de stad Groningen te bezoeken.

Mogelijke behandelingen zijn:

 • verbinden van de wond
 • drukontlasting door tijdelijke wondverbandschoen
 • gipsbehandeling om drukverlichting aan de wond te geven
 • medicatie voor het behandelen van infecties, het verbeteren van de glucoseregulatie en/of neuropatische pijnklachten
 • schoenaanpassingen (steunzool aanmeten met eventueel (semi) orthopedisch schoeisel)

Bij een diepe wond, verwijzen wij u direct door naar de chirurg voor verder onderzoek en behandeling. U kunt bijna altijd op dezelfde dag nog terecht bij deze specialist.

Heeft u thuis hulp nodig bij het verbinden van een wond, dan vragen wij in overleg met u thuiszorg aan.

Controle

Bij uw controlebezoek kijken we hoe de behandeling vordert en of eventuele bijstelling van de behandeling nodig is.

Een controleafspraak op het Voetenspreekuur duurt ongeveer een half uur. Het aantal controlebezoeken is afhankelijk van welke behandeling u krijgt. Het Voetenspreekuur is telefonisch bereikbaar voor vragen en overleg. Na het eerste bezoek aan het Voetenspreekuur ontvangt uw huisarts een brief met daarin informatie over de behandeling. U krijgt zelf een kopie van deze brief.

Nazorg

De steunzool, eventueel in combinatie met een aangepaste schoen, moet u ook zoveel mogelijk binnenshuis dragen. Dit om het effect van de behandeling zo groot mogelijk te laten zijn.

Kosten

Bij een aangepaste schoen heeft u altijd te maken met een eigen financiële bijdrage. Overleg met uw zorgverzekeraar welke vergoeding u krijgt.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Specialisme: Dermatologie

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.