Aan het laden
 1. Home
 2. Behandelingen en onderzoeken
 3. Borstkanker (zorgpad)

Borstkanker (zorgpad)

Vanaf het moment dat bij u de verdenking op borstkanker of een aandoening van de borst(en) bestaat, doorloopt u een intensief traject. Na verwijzing naar het ziekenhuis door uw huisarts of specialist, krijgt u als u wilt al binnen 1 dag maar in elk geval binnen 5 werkdagen een afspraak voor onderzoek in het Borstcentrum. Daarmee start uw zorgpad borstkanker.

Dit traject bestaat uit meerdere diagnostische onderzoeken, gevolgd door een of meer behandelingen. Hierbij zijn diverse specialisten betrokken, die intensief samenwerken in het mammacareteam. De specialisten in het team zijn samen verantwoordelijk voor uw zorgpad.

De verschillende stappen in het diagnose- en behandeltraject hebben wij zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit houdt in dat u voor de verschillende onderzoeken niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. De diagnose is snel bekend, zodat we ook de behandeling zo snel mogelijk in kunnen zetten.

Mammacareteam

Vanaf de eerste kennismaking in het Borstcentrum kunt u er op rekenen dat de verpleegkundigen en artsen zich realiseren dat er een spannende periode voor u is aangebroken. Zij zullen alle aandacht hebben voor uw beleving van de situatie.

De secretaresse van het Borstcentrum regelt uw afspraken. Gedurende het zorgpad is de mammacareverpleegkundige uw vaste aanspreekpunt. Zij begeleidt u vanaf uw eerste bezoek aan het Borstcentrum tot in de periode na de behandeling. Het mammacareteam is een multidisciplinair team en bestaat verder uit:

 • de (mamma)chirurg, de arts die gespecialiseerd is in het opereren van patiënten met borstkanker;
 • de basisarts, de arts die nieuwe patiënten en de controle patiënten ziet ter ondersteuning van de chirurgen;
 • de radioloog, de arts die de diagnose stelt op basis van mammografie, echografie en MRI-foto’s ;
 • de radiodiagnostisch laborant die het röntgenonderzoek uitvoert of daarbij assisteert;
 • de echoassistent die de radioloog assisteert bij het maken van een echografie;
 • de patholoog, de arts die de cellen of weefsel onder de microscoop beoordeelt en diagnoses stelt;
 • de radiotherapeut, de arts die bij bestraling het te bestralen gebied, de dosis en de techniek van bestralen bepaalt. De eerste gesprekken met de radiotherapeut vinden meestal plaats in het Martini Ziekenhuis, de bestraling wordt uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG);
 • de internist/oncoloog, de arts die gespecialiseerd is in de behandeling van kanker met medicijnen;
 • de plastisch chirurg die eventueel een borstreconstructie kan doen.

Uw huisarts ontvangt binnen 24 uur schriftelijk bericht van uw behandelend arts na het eerste polikliniekbezoek.

Voorbereiding

Wij raden u aan op de dag van uw eerste afspraak in het Borstcentrum een vertrouwd persoon mee te nemen. De onderzoeken en het vervolg daarop kunnen emotioneel belastend voor u zijn. Op de dag voorafgaand aan uw afspraak en op de dag van uw afspraak mag u vanwege de onderzoeken die u ondergaat geen bodylotion gebruiken. Bodylotion kan stoffen bevatten die de kwaliteit van de röntgenfoto’s van de borst (mammografie) beïnvloeden. U kunt deze dag het beste gemakkelijke kleding dragen. Voor verschillende onderzoeken moet u namelijk uw bovenkleding uitdoen.

Onderzoeksdag

De onderzoeken en afspraken in het Borstcentrum vinden allemaal op 1 ochtend plaats. Uw huisarts of specialist heeft bij het Borstcentrum aangegeven welk onderzoek voor u van toepassing is. Op de onderzoeksdag meldt u zich bij de secretaresse van het Borstcentrum en u maakt kennis met de mammacareverpleegkundige. Daarna bezoekt u de basisarts of chirurg. Hij/zij stelt u vragen over uw ziektegeschiedenis, gezondheidstoestand en uw klachten. De basisarts of chirurg bekijkt en bevoelt uw borst(en), en onderzoekt de lymfklieren onder de oksel, bij het borstbeen en rond het sleutelbeen.

De radiologisch laborant maakt röntgenfoto’s (mammografie) van uw borst(en). Indien noodzakelijk, kan de radioloog u naar de basisarts of chirurg verwijzen voor aanvullend onderzoek:

 • Echografie: de radioloog maakt met ultrageluidsgolven beelden van de borst(en) en meestal ook van de oksel(s). Soms wordt een echografie gemaakt om meer informatie over de afwijking te krijgen.
 • Eventueel worden er via een dunne naald (punctie) cellen uit de borst opgezogen. Deze cellen worden onderzocht door de patholoog.
 • Aanvullend kan er een biopsie op de onderzoeksdag worden gedaan.
 • Indien nodig kan er op een andere dag een stereotactisch naaldbiopt plaatsvinden.

De uitslag van de mammografie en eventueel aanvullend onderzoek ontvangt u binnen 2 werkdagen van uw huisarts. Wanneer er een biopsie heeft plaatsgevonden, ontvangt u de uitslag van het onderzoek van de basisarts of chirurg.

Directe verwijzing naar de basisarts of chirurg

Na de onderzoeken bespreekt de basisarts of chirurg de uitslag van de onderzoeken, de diagnose en een voorstel voor een behandeling met u en uw naast betrokkene. Ook de mammacareverpleegkundige is hierbij aanwezig. Dit gesprek vindt niet plaats als er nog een biopsie nodig is. In dat geval heeft u enkele dagen na de biopsie een afspraak voor het bespreken van de diagnose.

Behandelmogelijkheden

Als u borstkanker heeft of u heeft een voorstadium van borstkanker, dan geeft de chirurg u en uw naasten informatie over de behandelmogelijkheden. De mammacareverpleegkundige is bij het gesprek aanwezig. Welke behandeling voor u mogelijk is, bespreekt de chirurg uitgebreid met u:

 • Is het advies een operatie, dan geeft de chirurg (als dat mogelijk is) u de keuze tussen een borstsparende operatie of het verwijderen van de borst. U hoeft niet direct een keuze te maken tussen een borstsparende operatie of het verwijderen van de borst. U kunt hierover nadenken en de mogelijkheden bespreken met uw naast betrokkene. De mammacareverpleegkundige geeft u uitgebreide informatie mee over beide ingrepen. Als u dat wilt, kunt u met haar in een vervolgafspraak over de voor- en nadelen van de operaties spreken en een keuze maken. Als genezing niet meer mogelijk is, kan een operatie worden uitgevoerd ter verlichting of remming van uw klachten.
 • Afhankelijk van uw situatie overlegt de chirurg de mogelijkheden om gelijktijdig een borstreconstructie uit te voeren.
 • Indien noodzakelijk zal de schildwachtklier of lymfeklieren in de oksel uit de oksel verwijderd worden tijdens dezelfde operatie.
 • Daarnaast kan het nodig zijn dat u een nabehandeling krijgt met medicijnen (chemotherapie, hormoontherapie of immunotherapie) of bestraling (radiotherapie).

De mammacareverpleegkundige begeleidt u tijdens het behandeltraject. Zij kan u ook adviseren over psychosociale ondersteuning door maatschappelijk werk, een psycholoog of door geestelijke verzorging.

Controle

Na de operatie of andersoortige behandelingen komt u in het Borstcentrum terug voor controle.

Follow up schema gedurende 5 jaar

Het controleschema dat in het Borstcentrum gehanteerd wordt duurt 5 jaar. Het kan zijn dat hiervan wordt afgeweken. Dit wordt met u besproken door de chirurg.

 • 3 maanden na de operatie: Belafspraak (10 minuten) met verpleegkundig consulent mammacare.
 • 6 maanden na de operatie: Afspraak met verpleegkundig consulent mammacare in het Borstcentrum. Het gesprek gaat over hoe het gaat, ervaringen, lichamelijk onderzoek, wondcontrole. Er wordt geen mammografie gemaakt. Wij adviseren u dit inzichtelijk te maken door het invullen van de lastschaal.
 • 1 jaar na operatie: Afspraak voor een mammografie in het Borstcentrum. Aansluitend een controleafspraak bij de chirurg die ook de uitslag van de mammografie met u bespreekt. Vervolgens komt u 1 keer per jaar voor een controleafspraak met een mammografie in het Borstcentrum. Deze controle wordt afwisselend uitgevoerd door de verpleegkundig consulent mammacare en chirurg.

Als u bestraling hebt ondergaan:

De radiotherapeut controleert u eveneens 2 jaar. Deze afspraken worden door de afdeling radiotherapie met u gemaakt.

Als u een nabehandeling hebt ondergaan via de internist-oncoloog:

De afspraken bij de internist-oncoloog worden door de afdeling interne met u gemaakt.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.