Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Verwijzers
  3. Laboratorium & Toxicologie

Laboratorium & Toxicologie

Laboratorium & Toxicologie is onderdeel van de ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis. De ziekenhuisapotheek verzorgt (klinisch) farmaceutische diensten binnen ons ziekenhuis en aan zorginstellingen in de regio. Ook levert de ziekenhuisapotheek bereidingen aan andere (ziekenhuis)apotheken in ons land. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op.

Het laboratorium voert verschillende analyses uit voor opdrachtgevers in de regio. Van andere ziekenhuizen en ziekenhuisapotheken tot verpleeghuizen, psychiatrische klinieken en huisartsenlaboratoria. Met behulp van hoogwaardige en gespecialiseerde technieken (LC-MS/MS, GC-MS, UV-VIS, HPLC, IR) voeren (klinisch) farmaceutisch analisten een breed palet aan analyses uit. Om de kwaliteit te blijven garanderen, werken de analisten voortdurend aan nieuwe onderzoeksmethoden en technieken.

Contactgegevens:

Ziekenhuisapotheek  (050) 524 7274
Email unitlaboratoriumentoxicologie@mzh.nl

Therapeutic drug monitoring en toxicologie

Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek heeft een belangrijke rol op het gebied van therapeutic drug monitoring (TDM). Dit betreft het uitvoeren van kwantitatieve analyses van lichaamsvreemde stoffen in biologisch materiaal (voornamelijk bloed en urine). Denk aan het bepalen van een aantal antidepressiva, antipsychotica, cardiaca en anti-epileptica. Het laboratorium verricht deze analyses zowel voor interne als externe aanvragers.

Verder verzorgt het laboratorium toxicologische screenings die het diagnostische proces ondersteunen. Bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat de ziektetoestand van een patiënt (mogelijk) wordt veroorzaakt door een geneesmiddel, drug(s) of abuse. Met behulp van de LC-MS-techniek kan worden vastgesteld welke lichaamsvreemde component(en) is/zijn gebruikt en in welke hoeveelheid.

Voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van therapeutic drug monitoring en toxicologie is het laboratorium van de ziekenhuisapotheek geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-ISO-15189:2012 (registratienummer M233). De scope waarvoor de accreditatie geldt staat op de website van de Raad van Accreditatie.

Farmaceutische kwaliteitscontrole

Binnen het laboratorium van de ziekenhuisapotheek wordt de kwaliteit van eigen bereide geneesmiddelen gecontroleerd. Voorafgaand aan de bereiding wordt ook de kwaliteit van de grondstoffen en het verpakkingsmateriaal gekeurd. Daarnaast ontwikkelt en valideert het laboratorium continu nieuwe analysemethodes. Meer informatie over de voorraadbereidingen van de ziekenhuisapotheek vindt u op de website.

Farmaceutische microbiologie

De ziekenhuisapotheek beschikt over een eigen bereidingsunit waar steriele en niet steriele geneesmiddelen en VTGM-spuiten (voor toediening gereed maken) worden bereid. Het is van het grootste belang dat dit proces zorgvuldig en veilig verloopt. Daarom monitoren we voortdurend zowel de bereidingsruimtes en werkprocessen. Hiervoor gebruiken we verschillende farmaceutisch microbiologische technieken. Van kiemgetalbepalingen van handschoenafdrukken en contactafdrukken tot visuele beoordeling van de groei van micro-organismen tijdens bouillonsimulaties. Een ander voorbeeld is omgevingsmonitoring van geclassificeerde (bereidings-)ruimtes in de vorm van deeltjestellingen.

Daarnaast meten we de microbiologische kwaliteit van eigen bereide (steriele) eindproducten of halffabricaten. Dit doen we op drie manieren: kiemgetalbepalingen, bepaling van endotoxinen en de visuele beoordeling van bio-indicatoren.

Tenslotte controleren we de microbiologische kwaliteit van het water dat we gebruiken voor de bereidingen. Hetzelfde geldt voor het water dat het Martini Niercentrum gebruikt voor nierdialyse.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.