Aan het laden
  1. Home
  2. Over het Martini Ziekenhuis
  3. Onze organisatie
  4. Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen. De samenstelling is op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De leden worden gehonoreerd volgens de richtlijnen van de NVTZ. Hun taak is toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De raad stelt tevens het aantal leden van de Raad van Bestuur vast en heeft het recht van benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders. Ook stelt de raad het salaris en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast. 

De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat vanaf 1 juli 2021 uit:

  • de heer drs. J. de Jeu (voorzitter)
  • de heer prof. dr. W.J.M. Spaan (vicevoorzitter)
  • mevrouw T. Stellema
  • mevrouw prof. dr. J.M.W. Hazes
  • de heer A.B. Hettinga RA
  • de heer A.K. in ’t Veld MA

Ondersteuning door secretaris:

H. Nissen
Tel.: (050) 524 7769
E-mail: raadvantoezichtsecretariaat@mzh.nl

 

Nevenfuncties Raad van Toezicht

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.