Aan het laden
  1. Home
  2. Nieuws & ontwikkelingen
  3. Martini Ziekenhuis zet in op creëren stevige basis om ambities voor de toekomst waar te maken
Nieuws

Martini Ziekenhuis zet in op creëren stevige basis om ambities voor de toekomst waar te maken

31-05-2021

Vandaag publiceert het Martini Ziekenhuis een kort Jaarverslag 2020, de bijbehorende kerncijfers en de Jaarrekening 2020 (financieel jaarverslag) 2020. Het jaar 2020 was er één waarbij de Covid-19 pandemie nagenoeg het hele jaar veel aandacht opeiste. ‘Gevoelens van trots op de geweldige inzet van onze medewerkers, maar ook vermoeidheid door de hoge werkdruk overheersten daarbij’, zegt bestuurslid Tamara Kroll. ‘Het Martini Ziekenhuis stelde in 2020 een nieuwe strategie vast voor de periode tot 2024. In de strategie staat hoe het Martini Ziekenhuis als topklinisch opleidingsziekenhuis wil bijdragen aan de zorg in Noord-Nederland. Het ziekenhuis wil daarbij voldoende financiële armslag behouden om te kunnen blijven investeren in goede zorg voor zijn patiënten.’

COVID-19 pandemie
Wat in januari en februari nog werd afgedaan als een ‘milde griep’ groeide vanaf maart 2020 uit tot een ongekende nieuwe werkelijkheid waarbij de druk op de zorg fors toenam. De verwachting is dat deze druk in de loop van 2021 daalt. Dan kan de zorg die het afgelopen jaar is uitgesteld, in de volle breedte opgepakt worden. Dit zal voor een aantal van onze patiënten geduld vragen. De wachtlijsten zijn de afgelopen maanden opgelopen. Wat ons zorgen baart is dat patiënten daardoor langer dan nodig kampen met pijn en dat klachten in ernst toenemen. Gelukkig ervaren we dat veel patiënten begripvol zijn over de situatie. De spoedzorg en semi-acute zorg hebben we gedurende de pandemie gelukkig steeds kunnen doorzetten.

Zorglandschap in ontwikkeling
Het zorglandschap blijft voortdurend in ontwikkeling en het Martini Ziekenhuis speelt hier steeds op in. Door de vergrijzing, maar ook door verschuivingen van zorg blijft het ziekenhuis te maken houden met een substantiële groei van het aantal patiënten. In 2020 is gewerkt aan het opstellen van een nieuwe ziekenhuisstrategie voor de periode tot en met 2024. Het plan ‘KIJK Martini 2024’ is in maart 2021 vastgesteld.
In de nieuwe strategie beschrijven we hoe het Martini Ziekenhuis als topklinisch opleidingsziekenhuis wil bijdragen aan de zorg in Noord-Nederland. Dat doen we door samen met onze zorgpartners te kijken hoe we onze gezamenlijke capaciteit zo optimaal mogelijk kunnen benutten en we de juiste zorg op de juiste plaats bieden. Om voldoende ruimte te hebben om onze ambities waar te kunnen maken is een stevige basis nodig. Deze ligt als eerste bij onze collega’s: zij maken als #teammartini het verschil in de zorg voor de patiënt. Samen met de patiënt beslissen we wat gewenst en haalbaar is als het gaat om kwaliteit van leven.
Als ziekenhuis voelen we in toenemende mate de krapte op de arbeidsmarkt. We investeren daarom veel in de opleiding van (nieuwe) zorgprofessionals, en ook in het behoud van medewerkers. Daarnaast is het nodig dat we voldoende financiële middelen hebben om te kunnen blijven investeren. In 2020 is hierom het programma ‘Martini SlimFit’ gestart om onze financiën duurzaam op orde te brengen en te houden.

Zorginnovatie
Ondanks dat Covid-19 veel aandacht opeiste hebben we in 2020 ook mooie nieuwe (zorg)ontwikkelingen gezien. Zo zijn in 2020 drie scanners aangeschaft voor digitale pathologie. Met de komst van digitale pathologie en mogelijkheid tot uitwisseling van beelden kunnen we makkelijker gebruik maken van expertise in de regio en op termijn ook landelijk. De handchirurgen ontvingen het exclusieve predicaat ‘Hand Trauma and Replantation Center’ van de FESSH, de Europese Handchirurgie Vereniging. Dit predicaat is een bevestiging van de hoge kwaliteit die de handchirurgen en handtherapeuten van het Martini Ziekenhuis leveren als het gaat om de behandeling van hand- en polsaandoeningen. Op het operatiecentrum is een speciale C-boog geïnstalleerd voor het maken van 3D beelden tijdens een operatie.

Bestuur
In 2020 startte André Postema als nieuwe bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis. Samen met Tamara Kroll en Ton Tiebosch vormt hij het bestuur van het ziekenhuis.

Financiën
Het jaar 2020 was vanwege Covid-19 ook financieel een ingewikkeld jaar. De omzet van het Martini Ziekenhuis was €383 miljoen met een bescheiden financieel resultaat van €1,8 miljoen positief. Bestuurslid Tamara Kroll: ‘Ik ben er trots op dat we ons in 2020 maximaal hebben ingezet voor Covid-patiënten en tegelijkertijd binnen alle beperkingen en afschaling een belangrijk deel van de reguliere zorg aan onze patiënten hebben kunnen leveren. Een deel van ons resultaat is dus toe te schrijven aan de normale bedrijfsvoering. Vanuit de zorgverzekeraars is er voor 2020 een landelijke regeling voor de ziekenhuizen getroffen. Deze regeling is voor het Martini Ziekenhuis niet volledig dekkend, maar vanwege incidentele baten, onze deelnemingen en ingezette interventies is het ons gelukt een positief resultaat te behalen. Ook zien we dat SlimFit zijn vruchten afwerpt: we zijn meer kostenbewust geworden en zetten onze capaciteit effectiever in.’

Klik hier voor het korte jaarverslag en de kerncijfers. 
Klik hier voor de jaarrekening 2020 (financieel jaarverslag). 

 

 

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.