Delen via , of LinkedIn of Mail.

De Cliëntenraad geeft cliënten een stem

De Cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het Martini Ziekenhuis. Wij vinden het als Cliëntenraad  belangrijk dat cliënten (de patiënt en zijn/haar naasten) kunnen meepraten over de zorg en het beleid van het Martini Ziekenhuis.

Waarom een Cliëntenraad?
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), bepaalt dat elke zorginstelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen. De Cliëntenraad praat, namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, mee over verschillende (beleids)zaken en geeft advies.

Xandra Reinke, voorzitter Cliëntenraad
‘Elke dag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Dit geldt in het groot, voor het ziekenhuis als geheel, maar ook in het klein, de zorg voor het individu. Als lid van de cliëntenraad lever ik hier graag een bijdrage aan’ 

Wat doet de Cliëntenraad?
Bij belangrijke beslissingen is de Raad van Bestuur wettelijk verplicht advies te vragen aan de Cliëntenraad. Bijvoorbeeld bij fusies, beleidswijzigingen en investeringen.
Daarnaast geven we gevraagd en ongevraagd advies over zaken die cliënten aangaan, zoals wachttijden, kwaliteit en gastvrijheid. We zijn een kritische gesprekspartner, die de Raad van Bestuur scherp houdt op de belangen van alle huidige en toekomstige cliënten van het Martini Ziekenhuis.

Wat willen we bereiken?
De cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis geeft cliënten een stem.
Een voorbeeld is de ontwikkeling van het Patiëntenportaal. Samen met Zorgbelang is er een focusgroep samengesteld die betrokken is bij de ontwikkeling van het portaal en tekst en structuur toetst.
Als topklinisch ziekenhuis en als Cliëntenraad  streven wij ernaar dat alle cliënten het gevoel hebben dat ze eersteklas zorg ontvangen. Samen met u werken we continu aan een optimale kwaliteit van zorg.

Speerpunten

Onze 3 ambities

  1. De Cliëntenraad is een proactieve spreekbuis voor alle cliënten en familie.
  2. De Cliëntenraad is doortastend in het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg.
  3. De Cliëntenraad is een resultaatgerichte partner voor alle gemeenschappelijk belangen van cliënten.

Contact
De mening van cliënten is belangrijk! Wilt u een ervaring of onderwerp bij ons onder de aandacht brengen? Neemt u dan contact met ons op. De Cliëntenraad behartigt het algemene belang van cliënten. Met individuele klachten kunt u terecht bij de ombudsfunctionaris.

Dus als u ideeën heeft over wat voor u belangrijk is voor de beste zorg, dan horen wij graag van u!

Cliëntenraad Martini Ziekenhuis
p/a Zorgregistratie en Facturatie
Postbus 30033
9700 RM Groningen
Telefoon: 050- 524 5063 dagelijks tot 12:00 uur.

E-mail: clientenraad@mzh.nl.

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.