Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Specialismen en expertisegebieden
 3. Pathologie
 4. Dienstverlening Pathologie voor huisartsen en andere eerstelijns aanvragers
Terug naar bovenliggende pagina

Dienstverlening Pathologie voor huisartsen en andere eerstelijns aanvragers

Folder

LET OP: De informatie op deze pagina is alleen voor huisartsen en andere eerstelijns aanvragers bedoeld. Neem bij vragen contact op met de afdeling Pathologie

Dienstverlening Pathologie

Alle inhoudelijke informatie over de diverse pathologieonderzoeken vindt u op de specialismepagina Pathologie. Doorlooptijden zijn een kwaliteitsinstrument. Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen na ontvangst de uitslag te sturen naar de behandelend arts/ medische specialist. Het kan zijn dat er aanvullende onderzoeken nodig zijn voor een juiste diagnose, dat vergt extra tijd. NB: De uitslag van een obductie onderzoek neemt ongeveer 5-6 weken in beslag.

Locatie en openingstijden & bereikbaarheid

De afdeling Pathologie/ het pathologie laboratorium vindt u in het Martini Ziekenhuis: Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen. Zie specialismepagina Pathologie voor de contactgegevens.

Koeriersdiensten

De afdeling Pathologie beschikt voor het reguliere transport over een eigen koeriersdienst, tijdens kantooruren tel. 050-524 7505. Volgens vast schema zijn er koeriersritten die patiëntmaterialen ophalen bij de  huisartsenpraktijken en transporteren volgens geldende voorschriften naar de afdeling Pathologie.

Spoed transport wordt verzorgd door CE Special Courier BV, Stettinweg 5, 9723 HD Groningen. Deze
transporten worden gefactureerd aan de aanvrager.

Insturen van patiëntmateriaal / aanvraagformulier via Zorgdomein

Pathologie onderzoeken worden bij voorkeur via het Zorgdomein digitaal aangevraagd. Het risico op verwisselingen wordt hiermee verkleind, u beschikt over het meest actuele aanvraagformulier, moeilijk leesbare handschriften behoren tot het verleden en de aanvraag voor het onderzoek komt direct in het elektronisch applicatieprogramma (lees: patiëntdossier) van de Pathologie. 

 • Ga naar het ZorgDomein van het Martini Ziekenhuis: https://www.zorgdomein.nl/auth/login
 • Aanvraag en instructie staan onder het tabblad 'Laboratorium'
 • Vul het formulier digitaal in, verstuur deze en doe het 'papieren patiëntenbericht', waarop het ZD-nummer, in het zakje met het te onderzoeken patiëntmateriaal.
 • Elke inzending krijgt een eigen unieke identificatie: naam patiënt en geboortedatum, zo mogelijk BSN.

Algemeen histologie onderzoek

 • Kleine excisies en biopten worden zo snel mogelijk na het verwijderen en met ten minste 10x het volume in neutraal gebufferde formaline (4%) gefixeerd en geïdentificeerd in een daarvoor bestemde container/potje verstuurd.
 • Plak een sticker met naam en geboortedatum van patiënt op het potje.
 • Sluit containers goed af ter voorkoming van lekkage! Gebruik een extra plastic zak; het buitenoppervlak is vrij van bloed of vloeistoffen.
 • Voeg het papieren patiëntenbericht bij het potje.

Algemeen cytologie onderzoek

 • (Cervix)cytologisch patiëntmateriaal wordt met Cytolyt gefixeerd en in een daarvoor bestemde container verstuurd.
 • Urine wordt ingestuurd op een alcoholcarbowax fixatief, na afname direct een gelijke hoeveelheid fixatief toevoegen.
 • Uitstrijkpreparaten (bijv. tepelvocht) aan de lucht drogen in een plastic mapje versturen. Per patiënt  objectglaasje(s) in één mapje, dichtgeplakt met een plakband.
 • Elke inzending (potje en/of glaasje) krijgt een eigen unieke identificatie: naam patiënt en geboortedatum, zo mogelijk BSN.
 • Sluit containers goed af ter voorkoming van lekkage! Gebruik een extra plastic zak. Het buitenoppervlak is vrij van bloed of vloeistoffen.

Spoed procedure

Spoedonderzoek wordt alleen in behandeling genomen na telefonisch overleg tussen behandelend arts en dienstdoende patholoog. Tel. 050-5246750 en buiten kantooruren via de telefooncentrale tel. 050-524 5245.

Obductie onderzoek

 • Zie de procedure voor obductie
 • Neem contact op met de dienstdoende patholoog via de telefooncentrale 050-5245245 of met het secretariaat Pathologie 050-5246750
 • Fax altijd het aanvraagformulier naar het secretariaat Pathologie 050-524 6758.
 • Transport van overledene wordt in overleg met de obductie-assistent gecoördineerd.

Toestemming van de patiënt

U informeert de patiënt over de ingreep, de consequenties en het vervolgtraject. Voor de vereiste toestemming van patiënten, bijvoorbeeld voor verstrekken van medische informatie en familiehistorie bekend te maken aan relevante beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bij verwijzing, en hoe om te gaan met de privacy van uw gegevens, verwijzen wij u naar op de pagina Uw rechten en plichten.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Er is sprake van nader gebruik van lichaamsmateriaal wanneer overgebleven lichaamsmateriaal gebruikt wordt voor een ander doel dan waarvoor het oorspronkelijk is verkregen. Dit nader gebruik geschiedt met inachtneming van de bestaande en voorgenomen wettelijke regels. Zie de website van Palga voor meer informatie. Indien er bezwaar wordt gemaakt, wordt dit bij elke onderzoeksvraag kenbaar gemaakt aan de afdeling Pathologie.

Acceptatiecriteria pathologie voor ontvangst

 • Unieke patiëntgegevens zowel op potjes als op glaasjes (betrouwbare verificatie). Ondanks dat potje en formulier in één plastic zakje gaan, blijft dit een risico verhoogd moment op onze ontvangst afdeling!
 • Volledig ingevulde aanvraagformulieren (ter informering van de afdeling pathologie).
 • Op het juiste fixatief ingezonden patiëntmateriaal (i.v.m. bewerking) en adequaat verpakt
  (geen lekkage).
 • Geen naald, spuiten of brushes in het potje meesturen (machines defect).

De medewerkers van de Pathologie stellen alles in het werk om patiëntmateriaal in bewerking te nemen, echter wanneer niet aan de acceptatiecriteria wordt voldaan kan de inzending worden geweigerd en per ommegaande geretourneerd aan de inzendende praktijk. Niet identificeerbaar materiaal wordt vernietigd.

Klachtenprocedure

Het Martini Ziekenhuis beschikt over een klachtenprocedure. Kijk voor meer informatie op de pagina Vertel het  ons.

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.