Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Zwangerschapsdiabetes
Terug naar bovenliggende pagina

Zwangerschapsdiabetes

Folder

Inleiding

Uit een test blijkt dat u zwangerschapsdiabetes heeft. Uw huisarts of verloskundige heeft u daarom doorverwezen naar het spreekuur voor zwangerschapsdiabetes. Op dit spreekuur werken gynaecoloog, internist, diëtist en diabetesverpleegkundige samen.

Wat is zwangerschapsdiabetes?

Zwangerschapsdiabetes is een vorm van diabetes (suikerziekte) die tijdens de zwangerschap wordt ontdekt. Het komt voor bij 1 op 20 zwangerschappen. De volgende omstandigheden (factoren) gaan samen met een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes:

 • Een te snelle groei van het kind in vergelijking met de duur van de zwangerschap.
 • Te veel vruchtwater.
 • Diabetes in de familie.
 • Overgewicht al voor de zwangerschap.
 • Bepaalde etnische achtergrond. Bijvoorbeeld (voorouders) geboren rond het Middellandse Zeegebied en Hindoestaanse afkomst.
 • Een doodgeboren kind in een vorige zwangerschap.
 • Het vorige kind had een geboortegewicht van meer dan 4500 gram.
 • Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS).

Hoe ontstaat zwangerschapsdiabetes?

Zwangerschapsdiabetes ontstaat doordat de zwangerschapshormonen de werking van insuline remmen. Normaal gesproken vangt uw lichaam de verminderde werking van insuline op door extra insuline aan te maken. Bij zwangerschapsdiabetes gebeurt dat niet of onvoldoende. Hierdoor wordt de glucosewaarde (glucose = suiker) in het bloed te hoog. Meestal heeft u zelf nog geen klachten, omdat de zwangerschapsdiabetes maar kort bestaat. Het is echter wel belangrijk de bloedglucosewaarden zo normaal mogelijk te houden vanwege de ontwikkeling van uw ongeboren kind.

Gevolgen van zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes kan gevolgen hebben voor u en uw kind.

Gevolgen voor uw kind

 • Uw kind krijgt via de placenta voedingsstoffen uit uw bloed. Bij zwangerschapsdiabetes krijgt uw kind teveel suiker en kan daardoor te snel groeien.
 • Een groter kind kan problemen geven bij de bevalling.
 • Er zijn aanwijzingen dat kinderen met een te hoog geboortewicht een grotere kans hebben om later zelf diabetes te krijgen.
 • Na de geboorte kan de bloedsuikerspiegel bij uw kind te snel dalen, wat schadelijk kan zijn. Dit wordt in de eerste uren na de geboorte gecontroleerd met een bloedglucosemeting uit de hiel van uw kind. Zo nodig wordt er extra voeding of glucose toegediend.

Gevolgen voor de moeder

Zwangerschapsdiabetes is een waarschuwing voor de toekomst. De kans op het krijgen van blijvende diabetes in de eerste vijf jaar na uw zwangerschap is 10%. Bovendien ontstaat bij een volgende zwangerschap bijna altijd opnieuw zwangerschapsdiabetes.

U kunt de kans op diabetes zo klein mogelijk houden door te letten op:

 • Een gezond gewicht (passend bij uw lengte).
 • Voldoende lichaamsbeweging.
 • Een gezond voedingspatroon.

Behandeling tijdens de zwangerschap

In de week van het eerste bezoek aan de gynaecoloog krijgt u ook een telefonische afspraak met de diabetesverpleegkundige. U krijgt dan uitleg over zwangerschapsdiabetes en de behandeling ervan. De diabetesverpleegkundige beantwoordt ook uw vragen.

Bloedglucosemeter

Om een goed beeld te krijgen van uw bloedglucosewaarden is het de bedoeling dat u zelf uw waarden gaat bepalen met een bloedglucosemeter. Dit doet u op een aantal momenten gedurende de dag. U krijgt tijdens het eerste bezoek bij de gynaecoloog een bloedglucosemeter. Een filmpje met de meetinstructie ontvangt u digitaal.

Thuismonitoring

Thuismonitoring maakt het mogelijk om (via een app) op afstand mee te kijken naar uw glucoseregulatie. Voor meer informatie over thuismonitoring verwijzen wij u naar de folder thuismonitoring bij zwangerschapsdiabetes.

Materialen voor het meten

Indien uw teststrips en/of naaldjes op zijn, kunt u bellen met Mediq Direct diabetes om een nieuwe voorraad te bestellen. Het telefoonnummer is 088-8889450.

Graag bij bestellen wel vermelden welk merk glucosemeter u gebruikt.

Afhankelijk van uw zorgverzekering kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.

Voedingspatroon

De diëtist bespreekt samen met u uw eetpatroon en geeft adviezen om de bloedglucose binnen normale waarden te krijgen en/of te houden. U krijgt uitleg over koolhydraten en koolhydraatverdeling over de dag. Het blijft van belang dat u gezonde voeding gebruikt. U ontvangt digitaal informatiefilmpjes over zwangerschapsdiabetes en voeding. Deze filmpjes kunt u ook terug vinden in de app.

Bij aanhoudende hoge bloedglucosewaarden

Als het voedingsadvies van de diëtist niet leidt tot de gewenste bloedglucosewaarden, zijn insuline-injecties nodig. U krijgt informatie en uitleg hierover van de internist en de diabetesverpleegkundige.

Zwangerschapscontroles

De volgende controles vinden plaats in het ziekenhuis:

 • De gynaecoloog controleert uw zwangerschap en volgt de groei van uw kind.
 • De internist en diabetesverpleegkundige beoordelen de bloedglucosewaarden en starten eventueel de behandeling met insuline.
 • De diëtist begeleidt u met uw eetpatroon.

Blijkt tijdens de controles dat uw kind normaal groeit en de glucoses normaal zijn zonder insuline? Dan is het mogelijk dat u weer onder zorg komt van uw eerstelijns verloskundige.

Behandeling na de bevalling

 • In de meeste gevallen is 24 uur na de bevalling de bloedsuikerspiegel weer normaal. Als u tijdens de zwangerschap insuline-injecties heeft gebruikt, kunt u daar na de bevalling meestal mee stoppen. Doe dit in overleg met de internist of diabetesverpleegkundige.
 • Bent u in het ziekenhuis bevallen onder begeleiding van een klinisch verloskundige of arts? Dan krijgt u 6 tot 8 weken na de bevalling een telefonische afspraak met de internist. Vlak daarvoor prikt u nog 2 keer een glucose dagcurve. Uw huisarts krijgt hiervan bericht.
 • U ontvangt jaarlijks een oproep van uw huisarts voor een controle van de bloedglucosewaarden. Dit in verband met het risico op diabetes in de toekomst. Als u na een jaar nog geen oproep heeft ontvangen, neem dan zelf contact op met uw huisarts. U kunt het risico op diabetes verkleinen door het bereiken en/of behouden van een gezond gewicht en regelmatig te bewegen of te sporten.
 • Als u opnieuw zwanger bent, is het belangrijk dat u aangeeft dat u zwangerschapsdiabetes heeft gehad.

Borstvoeding

Borstvoeding geven is de beste keuze voor u en uw baby, ook als u tijdens de zwangerschap insuline heeft gebruikt. U kunt overwegen om te starten met kolven in de laatste weken van de zwangerschap om de borstvoeding op gang te brengen. Wilt u dit? Vraag dan uitleg aan uw gynaecoloog.

Overzicht bloedglucosewaarden

Hieronder staan de afkappunten van bloedglucosewaarden. Dit schema gebruikt de internist en diabetesverpleegkundige bij de uitleg over uw uitslag.

Gestoorde Glucose Tolerantie Test (inname van 75 gram glucose = suikerdrankje)
Nuchter ≥ 7.0 mmol/l
Na 2 uur ≥ 7.8 mmol/l

Streefwaarden zwangerschapsdiabetes (gemeten waarden met vingerprik)
Nuchter < 5.3 mmol/l
2 uur na de maaltijd < 6.7 mmol/l

Indien u tijdens uw zwangerschap (voorbij de 24 weken) een bloedglucose <3 mmol of >11mmol meet, moet u contact opnemen met de poli Gynaecologie.

Tot slot

Heeft u spoedvragen over uw zwangerschapsdiabetes dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Interne geneeskunde. U kunt dan vragen naar de diabetesverpleegkundige. Voor alle overige vragen kunt u een verzoek voor contact via de app indienen. U kunt ook een mail sturen naar zwangerendiabetes@mzh.nl.

Bij klachten omtrent de zwangerschap en/of spoed (Verloskunde) kunt u contact met Gynaecologie opnemen.

Heeft u hulp nodig of vragen over de app? Raadpleeg de website www.luscii.com/hulp of neem contact op met Luscii via support@luscii.com of 085-130 58 51.

Versie: 00022 04-2023 Zwangerschapsdiabetes

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.