Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Opwekken van de eisprong met Letrozol
Terug naar bovenliggende pagina

Opwekken van de eisprong met Letrozol

Folder

Inleiding

U heeft een onregelmatige menstruatiecyclus. Omdat u een zwangerschapswens heeft, proberen wij uw cyclus op gang te brengen of regelmatiger te krijgen. Dat doen wij met het medicijn Letrozol.

De behandeling

Heeft u spontaan geen menstruaties? Dan wekken wij voordat u met Letrozol start een menstruatie op met een tabletkuur.

 • U slikt dan 10 dagen progesteron: Provera® (medroxyprogesteron) 10 mg, 1 ta- blet per dag. Eerst doet u voor de zekerheid een zwangerschapstest.
 • Soms begint de ongesteldheid al tijdens het slikken van de tabletten proges- teron. U mag dan stoppen met de tabletten provera en op de 3e dag van uw menstruatie starten met de tabletten Letrozol. We starten met een dosis van 2,5 mg.
 • De eerste dag dat u bloed verliest noemen we dag 1.
  Deze dag eindigt om 24.00 uur dus als u om 23.50 uur ongesteld wordt, is die dag toch nog dag 1.
 • U slikt Letrozol van dag 3 tot en met dag
 • U maakt vervolgens een afspraak op het echospreekuur op cyclus dag 10-13. Dat doet u bij het secretariaat Gynaecologie via (050) 524 5840.
 • Indien er op die dag een eiblaasje te zien is krijgt u te horen hoe wij bepalen of deze ook springt en wanneer u het beste gemeenschap kunt hebben om zwanger te worden.

Goed om te weten

Hoe het precies verloopt is niet te voorspellen. Daarom is het volgende goed om te weten:

 • Het komt voor dat de verwachte menstruatie niet In dat geval start u met de tabletten Letrozol een week na de laatste tablet provera®. Ook weer na een zwangerschapstest. U maakt dan een afspraak op de echopoli voor 7,8 of 9 dagen na de eerste dag dat u Letrozol gebruikte.
 • Is er op cyclusdag 21 (dus na 3 weken) nog geen eiblaasje te zien? Dan wekken we opnieuw kunstmatig een menstruatie op met medicijnen. Hierna starten we opnieuw met een hogere dosis (2 tabletten Letrozol per dag van cyclusdag 3 t/m 7) en herhalen we de procedure.
 • De maximale dosis Letrozol die wij gebruiken is 3 tabletten per dag. Indien u met deze dosis geen eisprong krijgt, overleggen we met u of we overstappen op een ander medicijn: het Follikel Stimulerend Hormoon (FSH). Dit wordt met injecties toegediend.
 • Helaas is het niet mogelijk vooraf te bepalen welk medicijn voor u het beste werkt. Soms moet u dus geduld hebben. Het duurt soms enkele maanden maar in de meeste gevallen lukt het om tot een eisprong en een goede men- struatiecyclus te komen.

Aanvullende informatie over Letrozol

Door uw is arts vastgesteld dat u medicatie nodig heeft om een eiblaasje te laten groeien en een eisprong tot stand te brengen. Uw arts zal met u de mogelijkhe- den van behandeling bespreken.

Er zijn verschillende middelen voor behandeling waaronder Letrozol en Clomid. Clomid is geregistreerd voor opwekken van de eisprong. Letrozol is dat niet.

Letrozol wordt tot nu toe in Nederland voornamelijk gebruikt als ondersteunen- de behandeling bij vrouwen met hormoon-gevoelige borstkanker. Het middel is niet geregistreerd als eisprong opwekkend middel, maar we kunnen het daar wél voor gebruiken. Dit noemen we ‘off-label gebruik’.

 • Voor ‘off-label gebruik’ vragen we u apart
 • Er is al ervaring met het gebruik van Letrozol om een eisprong tot stand te
 • Uit meerdere studies met meer dan 8.000 vrouwen blijkt: met Letrozol ont- staan vaker eisprongen, meer zwangerschappen en zijn er meer levend gebo- ren kinderen in vergelijking met Clomid.
 • Ook zijn er minder bijwerkingen met Letrozol: minder opvliegers, minder ver- moeidheid en duizeligheid.

Kans op aangeboren afwijkingen?

 • Beperkt onderzoek laat zien dat er met Letrozol geen toename is van aangebo- ren afwijkingen bij pasgeborenen ten opzichte van de kinderen van patiënten die met Clomid zijn behandeld. Echter, door de beperkte omvang van dit on- derzoek kunnen we dat nog niet met zekerheid vaststellen.
 • De halfwaardetijd van Letrozol is 45 Het medicijn wordt dus snel afgebro- ken en is dus niet meer aanwezig in uw lichaam rondom de eisprong.
 • Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor schadelijke effecten bij zowel moeder als kind. Onderzoek naar de lange termijn effecten van het gebruik van Letrozol bij kinderen die zijn geboren nadat de moeder Letrozol heeft ge- bruikt, is echter nog niet gedaan.
 • Hoewel Letrozol minder bijwerkingen geeft dan Clomid, zijn bijwerkingen toch De meest voorkomende zijn opvliegers en vermoeidheidsklachten.

Versie: 20230002 Opwekken van de eisprong met Letrozol 2023-08

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.