Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Operatief verwijderen van pennen, platen, schroeven of metalen pinnen
Terug naar bovenliggende pagina

Operatief verwijderen van pennen, platen, schroeven of metalen pinnen

Folder

Inleiding

In overleg met de behandelend arts heeft u besloten pennen, platen en schroeven of metalen pinnen operatief te laten verwijderen. Deze behandeling vindt plaats op de afdeling Dagbehandeling of op de verpleegafdeling Chirurgie. In deze folder informeren we u over de voorbereiding, opname, operatie en nazorg. Het is een aanvulling op de mondelinge informatie van uw arts.

Waarom materiaal operatief verwijderen?

In het verleden bent u geopereerd vanwege een botbreuk aan uw sleutelbeen, arm, been of bekken. De breuk is destijds hersteld met een pen, plaat en schroeven of metalen pinnen. In principe kan dit materiaal levenslang blijven zitten. In sommige gevallen geeft het toch pijnklachten. Dan wordt vaak besloten het materiaal te verwijderen nadat de breuk helemaal is genezen.

Opnameplanning

De opnameplanning stuurt u een brief met de geplande operatiedatum. U ontvangt daarnaast de folder Dagopname of Meerdaagse opname. Als u vragen heeft over de geplande datum, neemt u dan contact op met de Opnameplanning Chirurgie, tel. (050) 524 5125 of per e-mail: planningheelkunde@mzh.nl.

Voorbereiding op de operatie

Preoperatief spreekuur

De ingreep vindt plaats onder algehele narcose of plaatselijke verdoving van het lichaamsdeel waar het materiaal in zit. Daarom brengt u vooraf een bezoek aan het preoperatief spreekuur. Informatie over dit spreekuur en de voorbereiding daarop vindt u in de folder Anesthesie en preoperatief spreekuur.

Vette crème

Op de dag van de operatie mag u het te opereren lichaamsdeel niet insmeren met vette crème. De huid kan door de crème niet goed worden gedesinfecteerd.

Medicijnen

De anesthesioloog bepreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Als u bloedverdunners gebruikt, overlegt u met uw behandelend arts of u daarmee moet stoppen.

Operatie

De chirurg verwijdert het materiaal vrijwel altijd via de bestaande littekens van de operatie. In uitzonderlijke gevallen is het veiliger het materiaal te verwijderen via een nieuw litteken. Zo mogelijk bespreekt de chirurg dit van tevoren met u. Soms blijkt dit pas tijdens de operatie en is overleg niet mogelijk.

Soms is het niet mogelijk al het materiaal te verwijderen, meestal doordat schroeven of pinnen volledig met bot zijn bedekt. Tijdens de operatie kan de chirurg daarom besluiten de schroeven of pinnen te laten zitten. Ze kunnen geen klachten geven en er moet veel extra schade worden gemaakt om ze toch te verwijderen.

Na het verwijderen van de schroeven en pennen vult het lichaam de holtes op met littekenweefsel of nieuw bot. Het bot is na het verwijderen van het materiaal niet minder sterk dan daarvoor.

Na het verwijderen van het materiaal sluit de chirurg de wond met oplosbare of niet-oplosbare hechtingen. Daarna krijgt u een drukverband.

Na de operatie

Wanneer de operatie in dagbehandeling plaatsvindt, kunt u nog dezelfde dag naar huis. In andere gevallen wordt elke dag tijdens de ochtendvisite door de arts bepaald of u voldoende hersteld bent om naar huis te gaan.

Nazorg

Na de operatie bespreekt de afdelingsverpleegkundige de verdere afspraken en leefregels met u. Tenzij anders afgesproken gelden de volgende leefregels en adviezen:

 • Om zwelling te beperken is het verstandig het geopereerde lichaamsdeel zo veel mogelijk hoog te Na de operatie aan uw arm gebruikt u hiervoor een mitella. Na de operatie aan uw been kunt u uw been op een stoel of kruk leggen met een kussen eronder.
 • U mag het drukverband na 24 uur
 • De pleister mag u na 48 uur verwijderen. Als de wond niet meer lekt, hoeft er geen pleister meer op. Als u het prettig vindt de wond te bedekken, mag dit
 • Het is belangrijk de wondgenezing zo min mogelijk te verstoren. Daarom mag u het geopereerde lichaamsdeel gedurende 2 weken na de operatie niet intensief Dit houdt in: geen sportbeoefening, geen fysiek belastend werk en bij een operatie aan het been moet u krukken gebruiken bij langere loopafstanden.
 • Gedurende 1 week mag u niet in bad en niet Douchen is toegestaan vanaf 48 uur na de operatie. Let op dat u het litteken bij het afdrogen niet droog wrijft, maar voorzichtig droog dept.
 • Hechtingen:
  • Oplosbare hechtingen: deze zijn niet zichtbaar en hoeven niet te worden
  • Niet oplosbare hechtingen: deze zijn duidelijk zichtbaar en moeten na 10-14 dagen worden verwijderd.
 • Als de wond is genezen, mag u de meeste dagelijks activiteiten weer In het algemeen is dit 2 weken na de operatie. Sporthervatting kan meestal vanaf 6 weken na de operatie. Uw behandelend chirurg kan zo nodig specifieke vragen over sporthervatting beantwoorden.

Pijnstilling

Tijdens het ontslaggesprek hoort u van de verpleegkundige welke pijnstillers u kunt gebruiken. In het algemeen is pijnstilling met paracetamol - 4 keer per dag 1000mg - voldoende.

Let op! Voor kinderen onder de 12 jaar geldt een afwijkende dosering.

Risico’s en complicaties

De risico’s bij deze operatie zijn afhankelijk van de plaats van de botbreuk en de belangrijke structuren rondom. Er is een risico op letsel aan zenuwen, bloedvaten en pezen. Ook is er kans op een nieuwe botbreuk, doordat het bot niet goed is genezen. Deze problemen komen gelukkig maar heel zelden voor.

Ondanks alle voorzorgen kunnen er bij elke chirurgische ingreep complicaties optreden zoals nabloedingen, infecties, trombose en wondgenezingsstoornissen.

Infectie

Na elke operatie kan een infectie optreden. Verschijnselen die kunnen wijzen op een infectie zijn: toename van pijn rond de wond, roodheid rond de wond, vocht- of puslekkage uit de wond of koorts. In een vroeg stadium kan een infectie vaak nog goed met antibiotica worden behandeld.

Nabloeding

Als het wondgebied erg dik en pijnlijk is, kan er sprake zijn van een nabloeding. Soms moet het bloedstolsel dan operatief worden verwijderd.

Trombosebeen

Een trombosebeen is een verstopte, diepe ader in de kuit of het bovenbeen. De symptomen van een trombosebeen zijn: een dik been (en soms ook wat rood en glanzend). Dit kan kort na de operatie of pas na enkele dagen of weken ontstaan.

Contact opnemen bij complicaties

Het is belangrijk dat u contact opneemt als u denkt dat er sprake is van een infectie, nabloeding of trombosebeen.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek Chirurgie, tel. (050) 524 5810. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende huisarts. Zo nodig kan de huisarts altijd overleggen met onze dienstdoende artsen of u naar ons doorsturen.

Versie: 1522211 Operatief verwijderen van pennen, platen, schroeven of metalen pinnen 01-2024

Specialisme: Chirurgie
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.