Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Folders
  3. Dobutamine stress echo
Terug naar bovenliggende pagina

Dobutamine stress echo

Folder

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u een dobutamine stress echo van het hart krijgt. In deze folder leest u wat dat is. Ook krijgt u informatie over het onderzoek en de periode na het onderzoek. Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw arts.

Dobutamine stress echo van het hart

Bij een dobutamine stress echo wordt de hartspier gestimuleerd. Dit gebeurt door het medicijn dobutamine toe te dienen. Dit middel heeft hetzelfde effect op de hartspier als een forse lichamelijke inspanning. De inspanning wordt als het ware nagebootst. 

Tijdens de werking van het medicijn worden echobeelden gemaakt. Zo kan het effect van inspanning op het hart beoordeeld worden, zonder dat u zich fysiek inspant.

Het onderzoek

U meldt zich op de afdeling Hartbewaking (CCU). Hier bereidt de verpleegkundige u voor op het onderzoek. U wordt aangesloten op de hartbewakingsmonitor. Ook krijgt u een infuusnaald ingebracht. Dit is voor het toedienen van medicatie (dobutamine). 

Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een cardioloog. Verder is een verpleegkundige en/of een hartfunctielaborant aanwezig.

Bij de echo wordt gel gebruikt, dit voelt koud aan. De gel is nodig om zo goed mogelijk contact te krijgen tussen het apparaat en uw huid. Het echoapparaat wordt op verschillende plekken op de borstkas geplaatst. Zo wordt het hart op meerdere manieren in beeld gebracht. 

Soms kiest de cardioloog ervoor om contrastvloeistof toe te dienen via het infuus. Dat kan de kwaliteit van het beeld verbeteren.

Duur van het onderzoek

Een dobutamine stress echo van het hart is een uitgebreid onderzoek waar de tijd voor wordt genomen. Het onderzoek vindt plaats in dagbehandeling. De totale opname duurt gemiddeld 2 tot 3 uur.

Heeft u op dezelfde dag nog andere onderzoeken of afspraken in het ziekenhuis? Houdt u er dan rekening mee dat het langer duurt.

Na het onderzoek

U kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis, nadat het medicament uitgewerkt is. Dit duurt ongeveer 45 minuten.

Mogelijke complicaties

Dit dobutamine stress echo is in het algemeen een veilig onderzoek. Ernstige complicaties zijn zeer zeldzaam. Mogelijke bijwerkingen van de dobutamine zijn gejaagdheid, hartbonzen en soms misselijkheid.

In een uitzonderlijk geval kunnen er complicaties ontstaan, waaronder ritmestoornissen of een bloeddrukdaling. Daarvoor vindt het onderzoek plaats onder gecontroleerde omstandigheden op de afdeling Hartbewaking (CCU).  

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of physician assistant. In sommige gevallen krijgt u uitslag van de huisarts.

Tijdens het onderzoek ziet u medewerkers. Zij kunnen u helaas geen informatie geven over de resultaten. Alle beelden moeten namelijk nog bekeken worden. Pas dan volgt een uitslag.

Aanvullend onderzoek

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan er een vervolgonderzoek plaatsvinden. Als dit het geval is, hoort u dit van één van de specialisten.

Versie: 00016 06-2021 Dobutamine stress echo

Specialisme: Cardiologie
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.