Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Folders
  3. Dobutamine stress echo
Terug naar bovenliggende pagina

Dobutamine stress echo

Folder

Algemeen

  • Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig identiteitsbewijs mee.
  • Bent u verhinderd, neemt u dan minimaal 24 uur van te voren contact op met de functieafdeling Cardiologie.
  • Gebruik geen bodylotion op de dag van het onderzoek.
  • Tenzij anders aangegeven dient u de bètablokker (o.a. metoprolol, bisoprolol, sotalol) 24 uur van tevoren te staken.

Tijdsplanning

  • Een dobutamine stress echo van het hart is een uitgebreid onderzoek waar we ruim de tijd voor nemen. Het onderzoek vindt plaats in dagbehandeling. De gemiddelde duur van de totale opname bedraagt tussen de 2 tot 3 uur.
  • Indien er op dezelfde dag andere onderzoeken en/ of poli afspraken zijn gepland, houdt u dan rekening met een langere tijdsplanning.

In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u een dobutamine stress echo van het hart krijgt. U meldt zich op de afdeling Hartbewaking (CCU) waar de verpleegkundige u zal voorbereiden op het onderzoek. U wordt aangesloten op de hartbewakingsmonitor en wordt er een infuusnaald ingebracht voor het toedienen van de medicatie (dobutamine).

Wat is een dobutamine stress echo van het hart?

Bij een dobutamine stress echo wordt de hartspier gestimuleerd door toediening van het medicament dobutamine. Dit middel heeft hetzelfde effect op de hartspier als een forse lichamelijke inspanning. Tijdens de toediening van het medicament worden er echobeelden gemaakt om het effect van de ‘nagebootste’ inspanning op de hartspier te beoordelen.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een cardioloog. Verder is een verpleegkundige en/of een hartfunctielaborant aanwezig. Om een zo goed mogelijk contact te krijgen tussen het echoapparaat en de huid maken wij gebruik van gel, dit voelt koud aan. Door het echoapparaat op verschillende plekken op de borstkast te plaatsen worden door verschillende opnames het hart in beeld gebracht tijdens de nagebootste inspanning.

Na het onderzoek

U kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis, nadat het medicament uitgewerkt is. Dit duurt ongeveer 45 minuten.

Mogelijke complicaties

Dit dobutamine stress echocardiogram is in het algemeen een veilig onderzoek. Ernstige complicaties zijn zeer zeldzaam. Als bijwerkingen van de dobutamine kunnen een gejaagd gevoel, hartbonzen en in sommige gevallen misselijkheid ontstaan. In een uitzonderlijk geval kunnen er complicaties optreden, waaronder ritmestoornissen of een bloeddrukdaling. Daarvoor vindt het onderzoek plaats onder gecontroleerde omstandigheden op de afdeling Hartbewaking (CCU). In sommige gevallen kan er omwille van de beeldkwaliteit worden gekozen voor het gebruik van een (niet-jodiumhoudend) contrastvloeistof dat wordt toegediend via het infuus. Daarmee worden er extra opnames gemaakt van het hart.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het hartecho van uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of physician assistant op de polikliniek of in sommige gevallen van uw huisarts. De medewerkers die u ziet tijdens het onderzoek kunnen geen informatie geven over de resultaten van het onderzoek. Immers, alle beelden moeten goed bekeken worden om tot een definitieve beoordeling te komen.

Aanvullend onderzoek

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan er een vervolgonderzoek plaatsvinden. Als dit het geval is, zal de cardioloog, verpleegkundig specialist of physician assistant dit aan u voorleggen.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de functieafdeling Cardiologie.

 

Versie: 00016 06-2021 Dobutamine stress echo

Specialisme: Cardiologie
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.