Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. DMSA- scan (nierscan)
Terug naar bovenliggende pagina

DMSA- scan (nierscan)

Folder

Algemeen

 • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
 • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
 • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
 • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding

In overleg met uw specialist heeft u een afspraak gemaakt  voor een nucleair geneeskundig onderzoek. Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek  dan tijdig afzeg- gen? In deze folder leest u hoe het onderzoek gaat verlopen en welke voorbereiding dit van u vraagt. De brochure  is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van de specialist ontvangt.

Zwangerschap en borstvoeding

Het kan gebeuren dat u voor uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde constateert dat u zwanger bent of denkt te zijn. We verzoeken u dringend  dit tijdig door te geven, in ieder geval vóór de dag van het onderzoek. In de meeste gevallen kan het onderzoek dan niet doorgaan. Als u borstvoeding geeft, moet u dit 24 uur staken vanaf het moment dat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen. (Ongeboren) baby’s zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. Als u flesvoeding geeft, vragen we u dit vooraf aan te geven. De medisch nucleair werker bespreekt dit verder met u.

Nucleair geneeskundig onderzoek

Met behulp van dit onderzoek wordt nagegaan hoe de toegediende radioactieve stof (Technetium-DMSA) in de nieren wordt opgenomen. Hierdoor kan de werking van de nieren worden beoordeeld. Ook kunnen eventuele afwijkingen worden opgespoord. Het is een vorm van onderzoek  waarbij we gebruikmaken van lichtradioactievestoffen. Deze stoffen heten isotopen en zenden gedurende een korte tijd bepaalde stralen uit. Met speciale apparatuur worden die stralen opgevangen, gemeten en vastgelegd in de computer.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek  is geen  speciale voorbereiding noodzakelijk. Wel is het belangrijk om voor het onderzoek bij uw behandelend specialist aan te geven of u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde geneesmiddelen;
 • bepaalde aandoeningen heeft;
 • zwanger bent of dit op korte termijn wilt worden.

Als u medicijnen  gebruikt, mag u daar alleen mee stoppen als de behandelend specialist dat uitdrukkelijk tegen u heeft gezegd. Als u moet stoppen, neemt u de medicijnen  dan mee naar het ziekenhuis, zodat u ze na het onderzoek  in kunt nemen.

Onderzoek

U krijgt een licht-radioactieve vloeistof in een ader in uw arm gespoten. De nieren moeten de vloeistof eerst opnemen. Hierdoor is het pas na minimaal 2 uur moge- lijk om foto’s te maken. U hoeft tussen de injectie en het maken van de foto’s niet in het ziekenhuis te blijven.

Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug op een onderzoeksbed. De camera komt boven en onder u te staan. Er worden ook foto’s gemaakt, waarbij de camerakoppen om u heen gaan draaien.

Onderzoek bij kinderen

Uw kind krijgt een infuusnaald ingebracht op de Dagverpleging Kinderen. Vervolgens kunt u zich met uw kind melden bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier krijgt uw kind een licht-radioactieve vloeistof via de infuusnaald in een ader van zijn/haar arm gespoten, waarna de infuusnaald wordt verwijderd. De nieren moeten de vloeistof eerst opnemen. Hierdoor is het pas na minimaal 2 uur mogelijk om foto’s te maken. Uw kind hoeft tussen de injectie en het maken van de foto’s niet in het ziekenhuis te blijven. Tijdens het maken van de foto’s ligt uw kind op de rug op een onderzoeksbed. De camera komt boven en onder uw kind te staan. Er worden  ook foto’s gemaakt, waarbij de camerakoppen om uw kind heen gaan draaien. Tijdens het maken van de foto’s mag u gewoon  bij uw kind blijven.

Tijdsduur

Het maken van de foto’s duurt in totaal 45 minuten.

Na het onderzoek

Van het onderzoek  ondervindt u weinig hinder. Het is wel van belang dat u zich aan de onderstaande regels houdt.

Leefregels

 • Geeft u borstvoeding? Stopt u daar dan 24 uur mee vanaf het moment dat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen.
 • U kunt op eigen gelegenheid naar huis.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Als u kleine kinderen heeft, neem ze dan zo weinig mogelijk op schoot gedurende de eerste 12 uur na het onderzoek in verband met nog aanwezige straling.
 • Drink na het onderzoek, verspreid over de rest van de dag, ongeveer 4 glazen extra vocht.
 • U kunt uw werkzaamheden zonder  problemen hervatten,  tenzij de arts iets anders heeft voorgeschreven.

Schadelijke bijwerkingen

De hoeveelheid straling die gebruikt  wordt is gering en medisch  verantwoord. Het verdwijnt snel uit het lichaam. Het risico op schadelijke bijwerkingen is hier- door te verwaarlozen. U merkt niets van de radioactieve vloeistof.

Versie: 1147197 Folder DMSA - scan  23-10-2023 

Specialisme: Kindergeneeskunde
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.