Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Dagdiagnostiek epilepsie
Terug naar bovenliggende pagina

Dagdiagnostiek epilepsie

Folder

Algemeen

 • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
 • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
 • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
 • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Neurologie. U heeft deze afspraak omdat u mogelijk een epileptische aanval heeft gehad. Tijdens de afspraak krijgt u meerdere onderzoeken en gesprekken rondom uw aanval. Aan het eind van de middag bespreekt u de uitslag met de neuroloog. Hier is ook de epilepsieconsulent bij aanwezig.

In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek gaat en wat u zelf moet voorbereiden. Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw arts.

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een hersenaandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Deze aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge ontlading van zenuwcellen (neuronen). Dit zorgt voor een tijdelijke verstoring van het evenwicht in de hersenen.

Mogelijke oorzaken

Er kan een aanleg voor epilepsie bestaan. Of de aanval wordt veroorzaakt door een afwijking of beschadiging in de hersenen. Ook kunnen bepaalde factoren een epileptische aanval uitlokken. Bijvoorbeeld een gebrek aan nachtrust, lichtflitsprikkeling, alcohol, een ernstige ziekte of koorts.

Voorbereiding

Het is erg belangrijk dat de persoon die de aanval heeft gezien met u meekomt naar het ziekenhuis. Dat kan uw partner of begeleider zijn, maar ook iemand anders. Deze persoon kan vertellen wat er is gebeurd. Dat helpt om de juiste diagnose te stellen. Is het niet mogelijk dat diegene meekomt naar het ziekenhuis? Dan is het belangrijk dat u om een omschrijving van de aanval vraagt. De omschrijving van de aanval stuurt u naar: 

Polikliniek Neurologie Martini Ziekenhuis t.a.v. epilepsieconsulent
Postbus 30033
9700 RM Groningen
Mail: epilepsieconsulent@mzh.nl

De omschrijving van de aanval is erg belangrijk om een juiste conclusie te trekken. Vaak is dit belangrijker dan welk aanvullend onderzoek ook. 

Beelden aanval

Ook beelden van de aanval, vastgelegd met bijvoorbeeld een mobiele telefoon, zijn waardevol. Heeft u beelden opgenomen op uw camera? Neemt u deze dan op een USB-stick mee naar de afspraak.

Het onderzoek

 • U meldt zich bij de receptie van de hoofdingang. Hier worden uw gegevens gecontroleerd.
 • Op de afdeling Klinische Neurofysiologie krijgt u een hersenfilmpje. Dit heet een EEG. Na het EEG krijgt u de mogelijkheid om uw haar te wassen. Een afdelingsassistent kan u daarbij helpen, als het nodig is. Er is shampoo en een handdoek aanwezig. 
 • Daarna gaat u naar de polikliniek Neurologie. Hier heeft u een gesprek met de epilepsieconsulent en omschrijft u de aanval. Na dit gesprek heeft u tijd voor een lunch.
 • Aan het begin van de middag ondergaat u een MRI-scan op de afdeling Radiologie. Na dit onderzoek heeft u een gesprek over of u epilepsie heeft (de diagnose). Dit gesprek is met de neuroloog en de epilepsieconsulent, op de polikliniek Neurologie.

De uitslag

In het gesprek bespreekt de neuroloog met u de uitslag. U krijgt de diagnose. Ook bespreekt de arts met u over verdere behandeling, als dat nodig is. Is er sprake geweest van een epileptische aanval? Dan krijgt u van de neuroloog informatie over de soort epileptische aanval.

Van de epilepsieconsulent krijgt u schriftelijke informatie over epilepsie en eventuele medicatie. Ook ontvangt u informatie over het Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland.

Medicijnen, leefstijl en rijvaardigheid

U hoort tijdens het gesprek of er een behandeling met medicijnen nodig is. En zo ja, welke medicijnen dat zijn. U krijgt daarnaast adviezen voor uw leefstijl. Eventuele gevolgen voor de rijvaardigheid worden ook besproken.

Aanvullend onderzoek

Soms is het nog niet mogelijk om een definitieve diagnose te stellen. In dat geval krijgt u eerst nog een vervolgonderzoek plaats. Dit is een EEG-onderzoek na slaaponthouding. Een week na dit onderzoek krijgt u een gesprek met de neuroloog en de epilepsieconsulent. Dan wordt de uitslag van het aanvullend onderzoek met u besproken.

Controle

 • 1 of 2 weken na de dagdiagnostiek belt de epilepsieconsulent met u om te vragen hoe het nu gaat.
 • 6 tot 8 weken heeft u een vervolgafspraak met de neuroloog en de epilepsieconsulent.

De epilepsieconsulent beantwoordt vragen die u hebt in uw dagelijks leven. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over autorijden, werk en sport.

Nazorg

Epilepsie is meestal goed te behandelen met medicijnen, zoals anti-epileptica. De dosering van de medicijnen wordt langzaam verhoogd. Net zolang totdat uw aanvallen verminderen of ophouden. Als u geen epilepsie heeft, dan bespreekt de neuroloog met u wat het vervolg van uw behandeling zal zijn.

Versie: 1522290 05-2023 Dagdiagnostiek epilepsie

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.