Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Folders
  3. Dagdiagnostiek epilepsie
Terug naar bovenliggende pagina

Dagdiagnostiek epilepsie

Folder

Algemeen

  • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
  • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
  • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
  • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Neurologie. U heeft deze afspraak omdat u mogelijk een epileptische aanval heeft gehad. In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek verloopt en wat u zelf moet voorbereiden. Deze folder geeft extra informatie, naast de mondelinge informatie die u van uw arts heeft gekregen.

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een hersenaandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Deze aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge ontlading van zenuwcellen (neuronen). Dit zorgt voor een tijdelijke verstoring van het evenwicht in de hersenen. Er kan een aanleg voor epilepsie bestaan. Of de aanval wordt veroorzaakt door een afwijking of beschadiging in de hersenen. Ook kunnen bepaalde factoren een epileptische aanval uitlokken. Bijvoorbeeld een gebrek aan nachtrust, lichtflitsprikkeling, alcohol, een ernstige ziekte of koorts.
Om te achterhalen waarom bij u mogelijk een epileptische aanval is opgetreden, wordt onderzoek gedaan. Er vinden verschillende onderzoeken en gesprekken op dezelfde dag plaats. Aan het eind van de middag heeft u een diagnosegesprek met de neuroloog. Hier is ook de epilepsieconsulent bij aanwezig.

Voorbereiding

Het is erg belangrijk dat uw partner of begeleider, maar vooral de persoon die de aanval heeft gezien, met u meekomt naar het ziekenhuis. Zo kan de juiste diagnose worden gesteld. Is dit niet mogelijk? Dan is het belangrijk dat u de getuige om een omschrijving van de aanval vraagt en dit opstuurt naar het ziekenhuis. De omschrijving van de aanval is erg belangrijk om een juiste conclusie te trekken. Vaak is dit belangrijker dan welk aanvullend onderzoek ook. Ook beelden van de aanval, vastgelegd met bijvoorbeeld een mobiele telefoon, zijn waardevol. Heeft u beelden opgenomen op uw camera? Neemt u deze dan op een usb-stick mee naar de afspraak. De omschrijving van een aanval kunt u sturen naar:

Polikliniek Neurologie Martini Ziekenhuis t.a.v. epilepsieconsulent
Postbus 30033
9700 RM Groningen
Mail: epilepsieconsulent@mzh.nl

Het onderzoek

U meldt zich aan de receptie bij de hoofdingang. Hier worden uw gegevens gecontroleerd. Op de afdeling Klinische Neurofysiologie wordt er op de afgesproken tijd een hersenfilmpje gemaakt. Dit heet een EEG.
Na het EEG krijgt u de mogelijkheid om uw haar te wassen. Er is ook shampoo en een handdoek aanwezig. Een afdelingsassistent kan u daarbij helpen, als het nodig is. Daarna gaat u naar de polikliniek Neurologie. Hier heeft u een gesprek met de epilepsieconsulent  en omschrijft u de aanval. Na dit gesprek heeft u tijd voor een lunch.
Aan het begin van de middag ondergaat u een MRI-scan op de afdeling Radiologie. Na dit onderzoek heeft u een gesprek over de diagnose met de neuroloog en de epilepsieconsulent. Dit gesprek vindt plaats op de polikliniek Neurologie.

Uitslag

In het diagnosegesprek bespreekt de neuroloog met u de bevindingen en de (waarschijnlijke) diagnose. Ook bespreekt de arts met u over verdere behandeling, als dat nodig is. Is er sprake geweest van een epileptische aanval? Dan krijgt u van de neuroloog informatie over de soort epileptische aanval.
Ook komt tijdens het gesprek aan de orde of er een behandeling met medicijnen nodig is. En zo ja, welke medicijnen dat zijn. U krijgt daarnaast adviezen voor uw leefstijl en worden eventuele gevolgen voor de rijvaardigheid besproken.

Van de epilepsieconsulent krijgt u schriftelijke informatie over epilepsie en eventuele medicatie. Ook ontvangt u informatie over het Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland. 1 of 2 weken na de dagdiagnostiek, belt de epilepsieconsulent met u om te vragen hoe het nu gaat. U maakt ook een vervolgafspraak met de neuroloog en de epilepsieconsulent voor over 6 tot 8 weken. Bij de epilepsieconsulent kunt u terecht voor vragen die u tegenkomt in het dagelijkse leven. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over autorijden, werk en sport.

Soms is het nog niet mogelijk om een definitieve diagnose te stellen. In dat geval vindt eerst nog een vervolgonderzoek plaats. Dit is een EEG-onderzoek na slaaponthouding. Een week na de dagdiagnostiek volgt het diagnosegesprek met de neuroloog en de epilepsieconsulent.

Nazorg

Epilepsie is meestal goed te behandelen met medicijnen, zoals anti-epileptica. De dosering van de medicijnen wordt langzaam verhoogd, totdat uw aanvallen verminderen of ophouden. Als u geen epilepsie heeft, dan bespreekt de neuroloog met u wat het vervolg van de behandeling voor u zal zijn.

Versie: 1522290 05-2023 Dagdiagnostiek epilepsie

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.