Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Folders
  3. Atriumfibrilleren
Terug naar bovenliggende pagina

Atriumfibrilleren

Folder

Inleiding

Voor patiënten met atriumfibrilleren (boezemfibrilleren), is er de polikliniek Atriumfibrilleren. Dit is een polikliniek van het Ritmecentrum Cardiologie van het Martini Ziekenhuis. Op deze afdeling wordt uw hartritmestoornis onderzocht. In deze folder krijgt u informatie over het behandelteam, de voorbereiding en het onderzoek. Ook leest u over het behandelplan en de controles. Tot slot kunt u in contact komen met de patiëntenvereniging De Hart & Vaatgroep. Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw arts. Daarnaast ontvangt u nog een folder van de Nederlandse Hartstichting. 

Onderzoek en diagnose

Na een verwijzing van uw (huis)arts, komt u op de polikliniek Atriumfibrilleren. Soms vraagt de huisarts of het ziekenhuis de behandeling over wil nemen. Het kan ook zijn dat u alleen naar het ziekenhuis gaat voor het onderzoek en het advies. Dan behandelt de huisarts u. 

Het behandelteam bestaat uit verpleegkundig specialisten en een cardioloog. Samen onderzoeken ze de oorzaak van uw hartritmestoornis. U krijgt meerdere gesprekken en onderzoeken, zoveel mogelijk op dezelfde dag. Na afloop krijgt u direct te horen wat u heeft (de diagnose). Ook krijgt u een voorstel voor een behandeling. 

Voorbereiding

Eerst heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Nadat het ziekenhuis de verwijzing heeft ontvangen, krijgt u een afspraak op de polikliniek Atriumfibrilleren. 

Bloedprikken

Voor uw afspraak gaat u bloedprikken. Er moeten namelijk wat bloedwaarden bepaald worden. Dit is nodig om te bepalen welke aandoening u heeft (diagnose). U krijgt hierover een formulier thuis gestuurd. Met dit formulier kunt u bloed laten afnemen op 2 plekken: het Martini Ziekenhuis of een laboratorium van CERTE.  

Het kan zijn dat u al heeft bloed geprikt. Bijvoorbeeld toen u was opgenomen in het ziekenhuis, of bij uw huisarts. In dat geval is opnieuw bloedprikken niet nodig. 

Vragenlijst

U ontvangt een afsprakenbrief. In die brief wordt u gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw gezondheid. Deze vragenlijst ontvangt u zo:

Als u de vragenlijst heeft ingevuld, wordt deze automatisch naar de polikliniek gestuurd. Hierdoor weet het team al veel over uw gezondheid als u op de afdeling komt.

Het onderzoek

U meldt zich volgens afspraak op de polikliniek Atriumfibrilleren. Daar wordt eerst een hartfilmpje (ecg) gemaakt. Ook worden uw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten. Daarna krijgt u een echocardiogram. 

Gesprek met verpleegkundig specialist

Na het echocardiogram krijgt u een gesprek met de verpleegkundig specialist. De specialist stelt u vragen over uw gezondheid. Hierbij wordt de ingevulde vragenlijst ook gebruikt. 

Daarna krijgt u uitleg over atriumfibrilleren. U komt meer te weten over leefregels, risico’s en over hoe u met de aandoening om kunt gaan. 

Uitleg over diagnose en behandeling

Aan het einde van het gesprek krijgt u de diagnose en de oorzaak van atriumfibrilleren te horen. Ook wordt het behandelplan met u besproken. Dit gebeurt allemaal in overleg met de cardioloog. 

Over de wachtkamer

Het kan zijn dat u tussen de gesprekken door even moet wachten. Dat doet u in de wachtkamer van de polikliniek. Hier kunt u de wifi gebruiken of een tijdschrift lezen. Ook kunt u koffie en thee krijgen. Als u iets wilt eten, dan moet u dit zelf meebrengen.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Deze kunnen een onderdeel zijn van uw behandelplan. Hieronder leest u een globaal overzicht.

Oorzaak wegnemen

Atriumfibrilleren heeft vaak een onderliggende oorzaak. Deze oorzaak kan per persoon verschillen. In de meeste gevallen gaat het om een te hoge bloeddruk, hartfalen of kleplijden. Het is belangrijk om deze onderliggende oorzaak bij u vast te stellen en weg te nemen. De behandeling hiervan zal zeker een onderdeel zijn van uw behandelplan.

Medicijnen

Medicijnen zijn vaak onderdeel van het behandelplan. Hieronder ziet u 2 soorten medicijnen bij atriumfibrilleren.

Antistolling

Mogelijk krijgt u medicijnen die uw bloed verdunnen (bloedverdunners). Ook kunt u medicijnen krijgen die het ontstaan van een stolsel tegengaan (antistolling). 

Of u deze medicijnen krijgt, ligt aan uw situatie en de risicofactoren die u heeft. Bij risicofactoren kunt u denken aan hartfalen, hoge bloeddruk, leeftijd of suikerziekte. Andere risicofactoren zijn als u een CVA of TIA heeft gehad of een andere vaataandoening heeft. 

Hartritme behandelen

Bij het behandelen van uw hartritme zijn er 2 mogelijkheden:

  1. Ritmecontrole: het herstellen en behouden van een regelmatig hartritme. Hiervoor krijgt u medicijnen, via een infuus of als tablet. Een andere mogelijkheid is een elektrische schok (elektrische cardioversie). Deze schok mag pas orden gegeven als u minimaal 3 weken bloedverdunners heeft gebruikt. Als uw hartritme regelmatig is, krijgt u medicijnen om het ritme te behouden. 
  2. Het onregelmatige hartritme wordt geaccepteerd. Om het onregelmatige hartritme binnen normale waardes te houden, krijgt u medicijnen. Het binnen normale waardes houden, noemen we frequentiecontrole.

Behandelplan

Als u een voorstel voor een behandelplan krijgt, legt de verpleegkundig specialist de keuzes uit. Daarna wordt uw behandelplan vastgesteld. Samen maakt u afspraken over medicijnen, leefregels en controles. De controles kunnen bestaan uit: 

  • Gewicht en bloeddruk (zelf) controleren
  • Laboratoriumonderzoek
  • Extra (diagnostisch) onderzoek

Hieronder leest u meer informatie over de controles.

Controle

Na uw eerste bezoek op de polikliniek Atriumfibrilleren krijgt u controles. Dat kan bij de huisarts, de verpleegkundig specialist of cardioloog zijn. Het ligt aan uw situatie en de afspraken die zijn gemaakt. In de meeste gevallen komt u nog een paar keer terug op de polikliniek. Dat hangt af van uw aandoening, het behandelplan en uw eigen keuzes. 

Controle bij de polikliniek

Tijdens het polikliniekbezoek kijkt de verpleegkundig specialist wat uw situatie is. Is de situatie verbeterd of verslechterd? Samen kijkt u of de gewenste behandeldoelen zijn bereikt. Als dat niet zo is, kan het behandelplan misschien aangepast worden. De verpleegkundig specialist gaat daarbij uit van de klachten die u ervaart. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat ritmecontrole niet haalbaar is. Er kan dan alsnog worden gekozen voor frequentiecontrole. Ook kan het gebeuren dat er juist voor ritmecontrole wordt gekozen. De verpleegkundig specialist bespreekt met u wat er verandert rond uw medicijnen. 

Tot slot kunt u van klachten krijgen die de verpleegkundig specialist niet kan of mag behandelen. De verpleegkundig specialist zal dan met de cardioloog overleggen. 

Laatste controle

Atriumfibrilleren is een chronische aandoening. Daarom is het lastig te zeggen wanneer de behandeling en controles zijn. Wel krijgt u zo snel mogelijk duidelijkheid over uw controles bij het Martini Ziekenhuis. Het kan zijn dat u daarna onder controle komt bij uw huisarts. Dat gebeurt altijd in overleg met u en met de verpleegkundig specialist. Samen maakt u afspraken.

Patiëntenvereniging Harteraad

Voor meer informatie en steun kunt u contact opnemen met Harteraad. Dat is het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Hier krijgt u praktische, sociale en emotionele steun. U kunt bijvoorbeeld advies krijgen over uw leefstijl. Ook kunt u in contact komen met lotgenoten die ook een hart- of vaatziekte hebben. Verder bent u van harte welkom in het Hart & Vaatcafé. Zelfs als u geen contact opneemt, komt Harteraad voor uw belangen op. Meer informatie vindt u op de website www.harteraad.nl

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.