Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Folders
  3. Atriumfibrilleren
Terug naar bovenliggende pagina

Atriumfibrilleren

Folder

Inleiding

Voor patiënten met atriumfibrilleren, ook wel boezemfibrilleren genoemd, heeft het Ritmecentrum Cardiologie in het Martini Ziekenhuis te Groningen een speciale polikliniek Atriumfibrilleren. Na doorverwijzing door uw (huis)arts naar de polikliniek Atriumfibrilleren van het Martini Ziekenhuis, onderzoekt een behandelteam, dat bestaat uit verpleegkundig specialisten en een cardioloog, de oorzaak van uw hartritmestoornis. De verschillende gesprekken en onderzoeken vinden zoveel mogelijk op één dag plaats. Na afloop krijgt u direct de diagnose en een voorstel voor een behandelplan.

Bij de verwijzing vraagt de huisarts meestal of de verpleegkundig specialist/cardioloog van het Martini Ziekenhuis de behandeling wil overnemen. Het komt ook voor dat uw huisarts u alleen naar het Martini Ziekenhuis verwijst voor het onderzoek en een behandeladvies. U blijft dan onder behandeling bij uw huisarts.

Deze brochure is bedoeld als een aanvulling op de informatie die u van de verpleegkundig specialist en cardioloog ontvangt. Naast deze brochure over de gang van zaken ontvangt u een brochure van de Nederlandse Hartstichting.

Algemeen

Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig identiteitsbewijs mee. Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de polikliniek Atriumfibrilleren.

Voorbereiding

Nadat uw verwijzing is binnengekomen, krijgt u een afspraak voor een bezoek aan de polikliniek Atriumfibrilleren. Voor uw afspraak laat u bloed afnemen voor de bepaling van een aantal bloedwaarden. Dit is van belang voor het stellen van de diagnose. Soms is dit al gedaan (bijvoorbeeld tijdens opname of door uw huisarts). In dat geval vindt er geen bloedonderzoek plaats. Als het wel nodig is, ontvangt u per post een laboratoriumformulier van de polikliniek. Met dit formulier kunt u het bloed laten afnemen in het Martini Ziekenhuis of bij een laboratorium van CERTE bij u in de buurt.

U krijgt via de afsprakenbrief een verzoek om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst ontvangt u door een e-mailbericht te sturen naar ritmecentrum@mzh.nl (onder vermelding van uw naam en geboortedatum). Als u de vragen in de lijst online heeft beantwoord, worden deze automatisch naar de polikliniek gestuurd. Met deze informatie is voor uw eerste bezoek al veel bekend over uw gezondheidstoestand.

Onderzoeksdag

U meldt zich volgens afspraak op de polikliniek Atriumfibrilleren. Daar wordt eerst een hartfilmpje (ECG) gemaakt en worden uw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten. Vervolgens wordt er een echocardiogram verricht.

Na het echocardiogram heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist. Deze specialist stelt u vragen over uw klachten en uw gezondheidstoestand, mede aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst. De verpleegkundig specialist geeft uitleg over het ziektebeeld atriumfibrilleren, leefregels, risicofactoren en hoe u met het ziektebeeld kunt omgaan.

Aan het eind van het gesprek wordt u op de hoogte gebracht van de diagnose en de oorzaak en wordt uw behandelplan met u besproken. Dit vindt plaats na overleg met de cardioloog. Het kan zijn dat u tussen de onderzoeken of gesprekken even moet wachten. U kunt die tijd doorbrengen in de wachtkamer van de polikliniek Atriumfibrilleren. U kunt hier gebruikmaken van internet via uw eigen smartphone/ tablet (WIFI Gast) of een tijdschrift lezen. U kunt er koffie of thee krijgen. Als u iets wilt eten, adviseren wij u om een boterham of iets dergelijks mee te nemen van huis.

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Deze kunnen een onderdeel zijn van uw behandelplan. Hieronder leest u een globaal overzicht.

Onderliggende oorzaken

Atriumfibrilleren heeft vaak een onderliggende oorzaak. Deze oorzaak kan per persoon verschillen. In de meeste gevallen gaat het om een te hoge bloeddruk, hartfalen of kleplijden. Het is belangrijk om deze onderliggende oorzaak bij u vast te stellen en weg te nemen. De behandeling hiervan zal zeker een onderdeel zijn van uw behandelplan.

Antistolling

Afhankelijk van uw situatie en de daarbij behorende risicofactoren, krijgt u medicijnen die uw bloed verdunnen (bloedverdunners) en het ontstaan van een stolsel tegengaan (antistolling). Bij risicofactoren kunt u denken aan hartfalen, hoge bloeddruk, leeftijd, suikerziekte, CVA of TIA in het verleden, geslacht of een andere vaataandoening.

Behandeling hartritme

Bij het behandelen van uw hartritme zijn er twee mogelijkheden:

  • Het herstellen en behouden  van  een  regelmatig  hartritme  (ritmecontrole); U krijgt hiervoor medicijnen (via een infuus of in tabletvorm) of door een behandeling met een elektrische schok (elektrische cardioversie). Deze schok mag pas worden gegeven, nadat er minimaal drie weken dagelijks bloedverdunners zijn gebruikt. Als het hartritme regelmatig is, krijgt u medicijnen om het ritme te behouden.
  • Het onregelmatige hartritme wordt geaccepteerd.

Om het onregelmatig hartritme binnen normale waardes te houden (frequentiecontrole), krijgt u medicijnen.

Behandelplan

Als u een voorstel voor een behandelplan krijgt, informeert de verpleegkundig specialist u over de achtergronden bij de keuzes van het behandelteam. Daarna wordt uw behandelplan vastgesteld en maakt u aan de hand van het plan afspraken over medicijnen, leefregels en controles. Deze controles kunnen bestaan uit:

  • (zelf)controle van gewicht en bloeddruk
  • laboratoriumonderzoek
  • extra (diagnostisch) onderzoek

Controleafspraken

Na het eerste bezoek aan de polikliniek Atriumfibrilleren komt u onder controle bij uw huisarts of blijft u onder behandeling van de verpleegkundig specialist (of cardioloog). Afhankelijk van de aard van het atriumfibrilleren, het voorgestelde behandelplan en uw eigen keuzes, komt u een aantal keer terug op de polikliniek.

Tijdens het polikliniekbezoek kijkt de verpleegkundig specialist wat uw situatie is en of deze is verbeterd of verslechterd. Samen kijkt u of de gewenste behandeldoelen zijn bereikt. De klachten die u ervaart zijn het uitgangspunt voor eventuele aanpassingen in de behandeling om zo de gewenste situatie te bereiken.

Zo kan het zijn dat ritmecontrole niet haalbaar is en dat wordt gekozen voor frequentiecontrole. Ook kan het gebeuren dat er in plaats van frequentiecontrole, wordt gekozen voor ritmecontrole. De daarbij passende medicijnen en antistolling zal de verpleegkundig specialist met u bespreken. U kunt last hebben of krijgen van klachten onderliggend lijden, die buiten de kennis en bekwaamheid van de verpleegkundig specialist vallen. In dat geval overlegt de verpleegkundig specialist met een cardioloog.

Het einde van de behandeling/controles in het ziekenhuis is bij een chronische aandoening als atriumfibrilleren moeilijk aan te geven. Als het mogelijk is, kan  er al snel duidelijkheid worden gegeven over de duur dat u onder controle blijft bij het Martini Ziekenhuis. Het kan zijn dat u in overleg met de verpleegkundig specialist onder controle komt bij uw eigen huisarts. Hierover maakt u specifieke afspraken.

Meer informatie

Bij patiëntenvereniging De Hart & Vaatgroep kunt u in contact komen met men- sen die ook atriumfibrilleren hebben. De patiëntenvereniging van en voor men- sen met een hart- of vaatziekte geeft extra informatie en adviezen op het gebied van leefstijl, zorgt voor lotgenotencontact, organiseert het Hart&Vaatcafé en komt op voor uw belangen. Meer informatie over De Hart & Vaatgroep vindt u op de website harteraad.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de brochure Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Atriumfibrilleren.

 

Versie: 900052 11-2021 Atriumfibrilleren

Contact informatie

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.