Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Amandelen verwijderen bij kinderen
Terug naar bovenliggende pagina

Amandelen verwijderen bij kinderen

Folder

Algemeen

 • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
 • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
 • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
 • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding

De amandelen van uw kind worden verwijderd. Dat heeft u in overleg met uw Keel-Neus-Oor-arts (KNO-arts) besloten. De verwijdering gebeurt tijdens een dagopname in het ziekenhuis. Een bezoek aan een ziekenhuis is indrukwekkend voor uw kind. Om uw kind goed voor te bereiden, helpt het als u weet wat er gaat gebeuren.

In deze folder leest u informatie over de amandelen, de ingreep en de dagopname. Ook krijgt u uitleg over de voorbereiding op de ingreep. Het is belangrijk dat u de uitleg goed opvolgt: dan gaat de ingreep sneller en veiliger. Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw KNO-arts.

Over de amandelen

Het lichaam heeft een uitgebreid systeem om infecties te bestrijden: het lymfekliersysteem. De overgang van de mond en neus naar de keel bevat veel lymfeklierweefsel. Het vangt ziekteverwekkers op en maakt ze onschadelijk. Op sommige plaatsen is dit weefsel verdikt. Dit heet de amandelen. Amandelen komen voor in:

Neus-keelholte

De neus-keelholte is de ruimte achter de neus, boven het zachte verhemelte. Vooral jonge kinderen hebben deze neusamandel. Vanaf 8 jaar wordt de neusamandel kleiner.

Keel

De keelamandelen zijn te zien als knobbels, links en rechts achterin de keel. 

Achter op de tong

Dit heet de tongamandel. De tongamandel gaat aan de zijkant van de tong over in de keelamandelen. De tongamandel geeft bijna nooit klachten.

De amandelen zijn maar een klein onderdeel van het lymfekliersysteem. Na het verwijderen van de amandelen, kan lichaam dus nog steeds infecties bestrijden. Op de langere termijn zijn er geen gevolgen te merken.

Klachten

De amandelen gaan ontsteken als ze de ziekteverwekkers niet meer kunnen bestrijden. Ze zwellen dan heel erg op. Bij de neusamandel kan uw kind steeds verkouden zijn of een vieze neus hebben. Andere klachten zijn: slecht slapen, snurken of veel door de mond ademen. Ook kan uw kind terugkerende oorontstekingen krijgen. 

Bij de keelamandelen heeft uw kind vaker last van keelpijn, slikklachten en koorts. Maar ook snurken en zelfs slaapapneu. Deze klachten duren een bepaalde tijd en komen later weer terug. Zijn de amandelen bijna de hele tijd ontstoken? Dan kan dit voor moeheid, hangerigheid en minder eetlust zorgen. Maar ook voor een slechte adem en snurken. In de hals voelt u dan vaak verdikte lymfeklieren.

Amandelen verwijderen

Of de amandelen verwijderd worden, ligt aan de ernst en de klachten. Eerst probeert de arts de amandelen met medicijnen te behandelen. Als dit niet goed genoeg werkt, dan kan het verstandig zijn om de amandelen te verwijderen. Daarbij kijkt de arts naar de leeftijd van uw kind. Hoe jonger een kind is, hoe minder snel een arts de amandelen zal verwijderen. Er is geen leeftijdsgrens: de arts bepaalt het per kind.

Let op: de neusamandel kan niet helemaal verwijderd worden. De arts haalt alleen het dikste deel weg. Daarna kan de neusamandel weer aangroeien en opnieuw klachten geven. De keelamandelen kan de arts wel helemaal verwijderen.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u uw kind voorbereidt op de operatie. Hieronder leest u hoe u dat doet. 

Pijnstillers

5 dagen voor de operatie mag uw kind geen pijnstillers met acetylsalicylzuur nemen. Acetylsalicylzuur zit bijvoorbeeld in aspirine. De reden is dat acetylsalicylzuur ongunstig is voor de bloedstolling. En omdat het de kans op nabloeding vergroot. 

Bij ziekte

Als uw kind ziek is, kan de operatie niet doorgaan. Het gaat dan om een ziekte met koorts hoger dan 38,5 graden Celsius. Is uw kind in contact geweest met iemand met een besmettelijke ziekte? Dan kan de operatie ook niet doorgaan. Neem bij ziekte direct contact op met uw behandelend arts. Of met de Dagverpleging kinderen.

Nuchter zijn

Om de operatie zo goed mogelijk te laten verlopen, moet uw kind nuchter zijn. Dat betekent dat uw kind de avond voor de ingreep niets meer eet vanaf 24.00 uur. Wel mag uw kind tot 07.30 uur op de opnamedag nog 1 glas drinken. Geef uw kind alleen helder drinken: water, thee (zonder melk), ranja of appelsap. Dit mag niet meer dan 1 glas zijn.

Een kind dat niet nuchter is, wordt snel misselijk en kan gaan braken. Braaksel kan in de luchtwegen komen en een longontsteking veroorzaken. De operatie kan dan niet doorgaan.

Gaat u met uw kind mee naar het ziekenhuis? Dan is het advies om zelf vooraf wel wat te eten.

Hoe bereidt u uw kind voor?

Hoe u uw kind voorbereidt, ligt aan de leeftijd, hoe uw kind is en hoe u met uw kind omgaat. Maak uw kind niet bang. Probeer duidelijk te vertellen wat er gaat gebeuren. Hieronder leest u per leeftijd een advies. 

Peuters
Peuters begrijpen al veel van wat u tegen ze zegt. Ook al kunnen ze zelf nog niet goed praten. Vertel zo eenvoudig mogelijk wat er gaat gebeuren en herhaal dat een paar keer. Begin hier niet te vroeg mee, kinderen hebben nog geen idee van tijd. Zeg dat u samen naar het ziekenhuis gaat. En dat het maar 1 dag duurt en dat u erbij blijft. U kunt de gewone dingen uitleggen, zoals in bed liggen en spelletjes doen. Maar het is ook belangrijk om te vertellen over de dokter, de verpleegkundige en de slaapdokter. En het kapje, de zetpil en pijn na de operatie.

Kleuters
Voor kleuters geldt ongeveer hetzelfde als voor peuters. Uw verhaal kan een beetje uitgebreider zijn. Op deze leeftijd gaan kinderen ook vragen stellen. Vertel niet te veel over de ingreep zelf. Kleuters overzien dit niet en de informatie maakt ze bang. Wel moet u vertellen over de narcose: dat je in slaap valt en niets voelt.

Oudere kinderen
Bij een ouder kind kunt u zelf het beste bepalen hoe en wanneer u de voorbereiding doet. Het ene kind wil graag op tijd weten wat er gaat gebeuren. Een ander wordt angstig van het lange wachten. Door de fantasie van het kind, ontstaat dan vaak een verkeerd beeld. Probeer er dan zo weinig mogelijk over te praten en uw eigen ongerustheid niet te laten merken. Anders wordt uw kind nog angstiger.

Wilt u meer informatie voor kinderen, tieners en ouders? Ga dan naar de website www.kindenziekenhuis.nl.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Geef uw kind iets vertrouwds mee. Bijvoorbeeld een knuffel, pop, leesboek of ander speelgoed.
 • Zorg voor een pyjama, pantoffels en zo nodig extra verschoning.
 • Als uw kind sieraden draagt, kunt u die beter thuislaten.
 • Heeft uw kind lang haar? Doe dit dan in een staart of vlecht.
 • Verwijder eventuele nagellak bij uw kind.

De operatie

U meldt zich tussen 07.30 uur en 07.45 uur bij de balie van de afdeling Dagverpleging Kinderen. Bij aankomst krijgt uw kind een polsbandje met de naam en geboortedatum. 1 ouder of volwassen begeleider mag bij de opname aanwezig zijn. Tussentijds wisselen van ouder of begeleider mag wel. Andere kinderen uit het gezin mogen niet mee naar het ziekenhuis. Bezoek is niet mogelijk. 

Wachtkamer

Voor de operatie luistert de anesthesioloog naar de longen en het hart van uw kind. Daarna krijgt uw kind een zetpil tegen de pijn na de operatie (geen prikjes). Dan wacht u met uw kind tot u aan de beurt bent. De wachttijd is soms langer dan een uur: alle kinderen in de wachtkamer worden één voor één geholpen.

Narcose

De anesthesioloog brengt uw kind langzaam in slaap. Dat gebeurt met een kapje op de neus en mond. Het kapje en de narcosegassen stinken een beetje, daar is helaas niets aan doen. Leg dit vooraf aan uw kind uit. 1 ouder mag aanwezig zijn bij het in slaap brengen. Vertel het als u ertegenop ziet.

Bent u zwanger of denkt u dat u zwanger bent? Dan kunt u beter niet aanwezig zijn bij het geven van de narcose of het wakker worden. Dit is omdat het narcosegas schadelijk kan zijn voor de ongeboren baby.

Na de operatie

Tijdens de operatie bent u op de toegewezen kamer van uw kind. Als uw kind wakker is geworden, komt het terug op de afdeling. Uw kind heeft dan keelpijn, vooral na het verwijderen van de keelamandelen. Dat is lastig bij het drinken. Vertel daarom voor de operatie al dat dit gebeurt en dat het belangrijk is om goed te drinken. De keel geneest dan sneller en doet minder pijn. Op de verpleegafdeling krijgt uw kind koud water en limonade, een ijsje, vla of yoghurt. Ook kan uw kind een zetpil tegen de pijn krijgen. 

Weer naar huis

Hoe laat u naar huis mag, ligt aan het tijdstip van de operatie en hoe het met uw kind gaat. Meestal mogen kinderen ‘s middags weer naar huis. Zorg dat u een bakje of plastic zakje bij de hand heeft, voor als uw kind moet overgeven. Het advies is om met 2 volwassenen naar huis te gaan. Uw huisarts krijgt dezelfde dag automatisch bericht van de operatie. 

Verzorging thuis

De eerste dag moet uw kind voldoende rusten. Dat vermindert de kans op nabloeden. Het is belangrijk dat uw kind voldoende drinkt, elk half uur een paar slokken.

Keelamandel(en) verwijderd

Voeding

 • Dag 1: koud, helder, vloeibaar drinken (ranja, water, limonade zonder prik) of ijs. ’s Avonds mag uw kind appelmoes, vla en yoghurt proberen te eten.
 • Dag 2: normaal eten.

Pijnstilling

Het advies is om uw kind 2 dagen lang paracetamol te geven. Dat doet u elke 6 uur. U kunt kiezen voor een zetpil, drankje of (smelt)tablet. Na 2 dagen, bouwt u de pijnstilling af. Eerst geeft u elke 8 uur een paracetamol, dan elke 12 uur. Hierna stopt u met pijnstilling, tenzij als uw kind nog pijn heeft. Werkt paracetamol onvoldoende? Dan kunt u de eerste 2 dagen iedere 12 uur Diclofenac geven. Volg voor de hoeveelheid paracetamol en Diclofenac het advies van uw anesthesioloog. 

Gewicht van uw kind

12 kilogram en minder  120 milligram Paracetamol
12-22 kilogram 240 milligram Paracetamol
22 kilogram en meer  

Advies voor het geven van Diclofenac:

Minder dan 15 kg  2 keer per dag 12,5 mg
Meer dan 15 kg  2 keer per dag 25 mg


Contact met kinderen

Probeer contact met andere kinderen zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Dit is om infecties van buitenaf tegen te gaan. Uw kind moet 5 dagen binnen blijven en kan dus niet naar school.

Neusamandel verwijderd

Voeding

 • Dag 1: koud, vloeibaar drinken (zonder prik), appelmoes en toetjes. ‘s Avonds zacht brood zonder kost met smeerbaar beleg. Lauw, gepureerd eten mag ook. 
 • Dag 2: normaal eten. 

Pijnstilling

Geef uw kind 2 dagen lang om de 6 uur paracetamol. Daarna kunt u afbouwen naar om de 8 uur en om de 12 uur. Is paracetamol alleen onvoldoende? Dan kunt u de eerste 2 dagen Diclofenac erbij geven.

Contact met kinderen

Probeer contact met andere kinderen zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Dit om infecties van buitenaf tegen te gaan. Het is verstandig dat uw kind de eerste dagen rustig doet en thuis blijft.

Wanneer bellen?

De eerste dag na de operatie kan er wat slijm met bloed uit de mond en neus komen. Ook kan uw kind een beetje zwart braaksel opgeven. Dat is niet erg. 

Komt er veel vers, helderrood bloed uit de mond? Of grote hoeveelheden zwart braaksel? Dan heeft uw kind een nabloeding. Neem overdag contact op met de polikliniek KNO. ‘s Avonds en ‘s nachts belt u het algemene nummer van het ziekenhuis: (050) 524 5245.

Houdt uw kind klachten? Of krijgt uw kind opnieuw klachten? Neem dan contact op met de polikliniek KNO. 

Informatie, toestemming minderjarigen en privacy

Elk kind dat voor onderzoek of behandeling in het ziekenhuis komt, heeft recht op informatie. Net als een volwassene. Ook heeft een kind vanaf een bepaalde leeftijd inspraak in wat er gaat gebeuren. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Kijk voor meer informatie ook op www.jadokterneedokter.nl.

Toestemming voor behandeling of onderzoek

Hoe de toestemming voor behandeling of onderzoek werkt, ligt aan de leeftijd van het kind. Hieronder leest u hoe dat per leeftijd werkt.

Jonger dan 12 jaar
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen. Dat doen hun ouders. Wel moet een arts of verpleegkundige het kind duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren.

Tussen 12 en 16 jaar
Kinderen tussen 12 en 16 jaar begrijpen de meeste situaties goed. En ze hebben hier een eigen mening over. Daarom vraagt het ziekenhuis toestemming van het kind en van de ouders. Als het kind en de ouders het niet met elkaar eens zijn, wordt nog een keer om de mening van het kind gevraagd. De arts of verpleegkundige doet uiteindelijk wat het kind wil. 

Vanaf 16 jaar
Vanaf 16 jaar hebben kinderen hetzelfde recht op inspraak als volwassenen. Ze mogen dus voor zichzelf beslissen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Ook mag een arts of verpleegkundige niet zomaar informatie over de gezondheid aan ouders geven. Dat gebeurt alleen als het kind het goedvindt. 

Het dossier bekijken

Komt uw kind voor onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis? Dan worden gegevens verzameld en verwerkt. Het gaat om persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en geboortedatum. En om medische gegevens, zoals de diagnose en behandeling. Alle gegevens over de behandeling van uw kind, staan in het dossier. U heeft het recht om dit dossier te bekijken. Als u wilt, mag u een kopie ontvangen van (een deel) van de gegevens. Kinderen vanaf 12 jaar mogen hun eigen dossier bekijken.

Privacy

In het ziekenhuis worden persoonlijke en medische gegevens van uw kind opgeslagen. Alle specialisten en medewerkers gaan hier vertrouwelijk mee om. Dat betekent dat ze de gegevens geheim houden. Ze delen de gegevens alleen met elkaar als dat nodig is voor de behandeling. Alleen met uw toestemming mogen ze informatie over uw kind aan naasten geven. Kijk hier voor meer informatie.

Versie: 1496042 2023-03 Verwijderen van amandelen bij kinderen

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.