Aan het laden
  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Schoonmaken van de halsslagader

Schoonmaken van de halsslagader

Het operatief schoonmaken van de halsslagader, dat wil zeggen voor het verwijderen van de vernauwing in de halsslagader (carotisdesobstructie). De operatie is uitsluitend gericht op het voorkomen van nieuwe verschijnselen. Voor deze ingreep verblijft u 5 dagen op de Verpleegafdeling Chirurgie.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak bij de cardioloog en de internist (en eventueel ook bij de longarts). Zij onderzoeken uw lichamelijke conditie en geven u zo nodig adviezen om uw conditie, met oog op de operatie, te verbeteren.

Wij streven ernaar de operatie binnen 2 weken te laten plaatsvinden. Kort voor de operatie bezoekt u het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog, de arts die de verdoving toedient. Daarna heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige (of de coassistent).

Neemt u op de dag van de opname uw medicijnen, nachtkleding, toiletspullen en comfortabele kleding mee naar het ziekenhuis.

Opname

Op de dag van de opname meldt u zich bij de informatiebalie in de centrale hal. Vervolgens gaat u naar Verpleegafdeling (Chirurgie). Hier wordt u opgenomen door een verpleegkundige en een co-assistent.

Operatie

Nadat de anesthesioloog u onder algehele verdoving (narcose) heeft gebracht, start de operatie. De vaatchirurg maakt een snede in uw hals, opent de halsslagader, verwijdert de vernauwing en sluit het bloedvat weer. Gedurende de ingreep controleert de klinisch neurofysioloog voortdurend de doorbloeding van uw hersenen en de hersenactiviteit. De operatie duurt ongeveer 2-2,5 uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u voor observatie en controle naar de afdeling Medium Care. Wanneer uw toestand stabiel is (meestal de dag na de operatie), gaat u in bed terug naar de verpleegafdeling.

In de eerste drie dagen na de operatie meten we de doorbloeding van uw hersenen via een TCD-onderzoek (Trans Cranieel Doppler). Op de derde dag staat een Duplex vaatonderzoek van de geopereerde halsslagader op het programma. Als er geen bijzonderheden zijn, kunt u naar huis. Meestal is dat 5 dagen na de operatie.

Complicaties

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico’s. Ook bij het schoonmaken van de halsslagader is de kans op algemene complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose en afhankelijk van uw algemene lichamelijke toestand een longontsteking of hartinfarct.

Daarnaast kan de ingreep leiden tot enkele specifieke complicaties.

  • Er kan een beroerte optreden (een kans van 5-7%): ofwel tijdens het vrijleggen van de halsslagader, of direct na de operatie door het ontstaan van stolsels aan de binnenkant van het bloedvat.
  • Een van de zenuwen in de nabijheid van de halsslagader kan beschadigd raken. Dit kan leiden tot een al of niet tijdelijke verlamming van een deel van de tong of heesheid.
  • Als de vernauwing in de halsslagader is opgeheven, kan een overmatige doorbloeding van de hersenen aan de geopereerde zijde optreden (cerebraal hyperperfusiesyndroom). Deze weinig voorkomende complicatie gaat vaak gepaard met hoge bloeddruk en hoofdpijn. In ernstige gevallen kunnen epileptische verschijnselen optreden of zelfs (fatale) hersenbloedingen. Bij de minste verdenking op deze complicatie blijft de patiënt langere tijd op de Intensive Care.

Nazorg

U heeft 4 weken na de operatie een afspraak voor de herhaling van het Duplex vaatonderzoek en een controleafspraak bij de neuroloog. Na 6 weken komt u ter controle terug op het spreekuur van uw behandelend arts.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Chirurgie route 3.6 (verpleegafdeling)
Dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur. Wilt u er rekening mee houden dat patiënten rusten tussen 13.00 en 14.00 uur?
Tel.: (050) 524 5530
Routenummer: 3.6

    

Specialisme: Chirurgie

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft, accepteer je onze cookies.