Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Parkinson dagdiagnostiek

Parkinson dagdiagnostiek

In overleg met uw neuroloog en de verpleegkundig consulent Parkinson heeft u een afspraak gemaakt voor de multidisciplinaire Parkinsondagdiagnostiek. Op de dag van de afspraak bekijkt een multidisciplinair team de problemen die u ondervindt van de Ziekte van Parkinson en stelt dit team een behandeladvies op.

Werkwijze team

Bij de behandeling van uw ziekte heeft u vaak te maken met diverse zorgverleners en behandelaars. Het is belangrijk dat de behandelingen goed op elkaar worden afgestemd. Dat gebeurt door een team van deskundigen van verscheidene disciplines.

Dit multidisciplinair team bestaat uit de neuroloog, de verpleegkundig consulenten Parkinson, de neuropsycholoog, de logopedist, de revalidatiearts, de fysiotherapeute en de ergotherapeut. Zij kunnen, ieder op hun eigen terrein, uw situatie als patiënt met de ziekte van Parkinson goed beoordelen en vaststellen welke behandeling op hun terrein nodig is.

De leden van het team geven advies aan de therapeut(en) bij wie u onder behandeling bent. Als u geen therapeut in uw eigen omgeving hebt, dan helpt het team u zo nodig een geschikte therapeut te zoeken. Vanuit dit team wordt via het Parkinson netwerk contact onderhouden met therapeuten buiten het ziekenhuis.

Dagdiagnostiek

Op de dag van uw afspraak meldt u zich bij de afdeling Fysiotherapie, Ergotherapie en Logopedie voor de Parkinsondagdiagnostiek. U doorloopt de rest van de dag een onderzoeksprogramma. In de ochtend heeft u afspraken met verschillende medewerkers van het multidisciplinair team. Deze deskundigen beoordelen allen op hun eigen terrein, op hun eigen manier uw functioneren. Zij bespreken met u uw klachten en uw beperkingen.

Aan het eind van de ochtend nemen de leden van het team gezamenlijk hun bevindingen door, waarna zij een behandeladvies opstellen. Tijdens deze bespreking krijgt u een lunch op de Verpleegafdeling Neurologie. De bevindingen en het behandeladvies bespreken de neuroloog en/of de verpleegkundig consulent met u, na de lunch.

Behandeling

Bij de Ziekte van Parkinson beginnen de klachten geleidelijk aan en nemen deze langzamerhand toe. Niet iedereen heeft dezelfde klachten en verschijnselen, de ziekte verloopt bij elke patiënt anders. De klachten zijn met de juiste behandeling in de eerste jaren van de ziekte in het algemeen goed te beheersen.

De ziekte van Parkinson is niet te genezen. De behandeling is daarom gericht op het verminderen en verlichten van de klachten. Meestal start de behandeling met medicijnen. Daarnaast is vanaf het begin van de ziekte lichamelijke activiteit van belang, om de conditie en de lichaamscoördinatie te stimuleren. Hiervoor kan begeleiding door een fysiotherapeut of oefentherapeut zinvol zijn.

Op den duur kan het voorkomen dat de behandeling met medicijnen in de vorm van tabletten onvoldoende werkzaam is. Dan kunnen andere maatregelen nodig zijn, zoals behandeling met een medicijnpomp of een operatie om de activiteit van bepaalde hersengebieden te beïnvloeden.

Nazorg

In de loop der jaren zullen de verschijnselen van de Ziekte van Parkinson en uw klachten toenemen. Een deel van de verschijnselen is met medicijnen te onderdrukken, maar een deel ook niet. Naast de behandeling van de symptomen is leren omgaan met de veranderingen en eventuele beperkingen van belang. Dat gebeurt via het multidisciplinair team. U blijft onder controle bij de neuroloog en de verpleegkundig consulent Parkinson. Aan het eind van de Parkinson dagdiagnostiek wordt afgesproken wanneer u op de polikliniek Neurologie ter controle komt.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.