Aan het laden
  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Longoperatie

Longoperatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u een oproep gekregen voor een longoperatie. Deze ingreep gebeurt onder algehele narcose (anesthesie) en voor goede pijnstilling krijgt u een ruggenprik. U verblijft gemiddeld 10 tot 12 dagen op de verpleegafdeling Longziekten.

Voorbereiding

Voor de operatie bezoekt u het preoperatief spreekuur van de anesthesioloog, de arts die de verdoving toedient. Deze arts beoordeelt uw medische toestand en geeft u informatie over de anesthesie die u krijgt. Daarna heeft u een gesprek met de verpleegkundige over de voorbereidingen voor de operatie, uw thuissituatie en de nazorg thuis. Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt, wilt u dit dan melden aan uw arts. Met dergelijke medicijnen moet u vóór de operatie stoppen. Uw arts geeft u instructies hiervoor.

Opname

Een dag voor de operatie gaat u voor opname naar het ziekenhuis. U meldt zich bij de opnamebalie in de ontvangsthal en vervolgens bij de verpleegafdeling Longziekten. Op de afdeling ontmoet u de mensen die bij uw operatie en zorg betrokken zijn. De verpleegkundige doet het opnamegesprek en geeft informatie over het verloop van de opnamedag, de operatie en over de eerste dagen na de operatie. De fysiotherapeut komt bij u langs en geeft u oefeninstructies voor na de operatie.


De avond vóór de operatie krijgt u slaapmedicatie. Na 24.00 uur mag u niet meer eten, drinken en roken, omdat u voor de operatie nuchter moet zijn. Een slokje water is nog wel toegestaan. Op de dag van de operatie trekt u operatiekleding aan, doet uw eventuele gebitsprothese uit en sieraden af en verwijdert eventueel nagellak. De verpleegkundige geeft u een slaaptablet ter voorbereiding op de verdoving en brengt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Operatie

De anesthesioloog start met de verdoving. U krijgt een ruggenprik, waarbij een slangetje in uw rug achterblijft voor de toediening van de pijnbestrijding voor de eerste dagen na de operatie. Ook krijgt u een infuus (een naald met daaraan een slangetje) in uw arm, voor de toediening van vocht, medicijnen en de anesthesie.

Tijdens de operatie maakt de longchirurg een snede onder de oksel, deze begint achter onder het schouderblad tussen twee ribben door en loopt naar de zijkant Hierna opent de longchirurg de borstholte, bekijkt hoe de situatie is en welke soort operatie nodig is. Het kan zijn dat de gehele long wordt verwijderd (pneumonectomie), of 1 of 2 kwabben van de long (lobectomie of bilobectomie), of enkele delen van 1 kwab (segmentresectie).

De chirurg haalt soms ook weefsel uit de omgeving van de long. Dit gaat samen met het weggenomen longweefsel naar het laboratorium voor nader onderzoek. Tot slot laat de chirurg in uw borstholte 1 of 2 slangen (drains) achter, voor de afvoer van wondvocht en lucht, en sluit de operatiewond. De operatie duurt gemiddeld 1 tot 2 uur.

Nazorg

Ongeveer 5 tot 10 dagen na de operatie is de uitslag van het weefselonderzoek bekend. De longarts brengt u op de hoogte en vertelt welke vervolgbehandeling eventueel nodig is en wat uw vooruitzichten zijn. Dit gesprek vindt ofwel plaats tijdens uw ziekenhuisopname of tijdens een aparte afspraak op de polikliniek. Het verwijderen van de hechtingen vindt plaats als u nog op de afdeling bent, of u krijgt een afspraak mee om ze nadien te laten verwijderen.

Bij uw ontslag ontvangt u onder andere een brief voor de huisarts, recepten voor medicijnen en als u Sintrom gebruikt een afspraak en een aanmeldformulier voor de Trombosedienst. Zo nodig heeft de verpleegkundige thuiszorg voor u geregeld. Het is de bedoeling dat u thuis zo snel mogelijk weer in uw oude ritme komt. Houdt u er rekening mee dat de pijn in de flank wel 2 tot 3 maanden aanhoudt. U kunt hiervoor pijnstillers gebruiken.

Mochten complicaties optreden wanneer u weer thuis bent, belt u dan uw huisarts. Bijvoorbeeld als u bloed ziet in het opgehoeste slijm of bij koorts. Meestal heeft u binnen 4 weken na uw ontslag een controleafspraak bij de longarts op de polikliniek.

Leefregels

Gebruikt u de eerste zes weken geen crèmes, poeder of zeep op de wond. Eet voedsel met voldoende vezels. Bij de stoelgang moet u hard persen vermijden. Dit geeft namelijk spanning op de wond. Probeer uw dagelijkse activiteiten rustig uit te breiden, in uw eigen tempo. Gaat u ook naar buiten.

Bouw fysieke inspanning en sociale activiteiten langzaam weer op. Wij adviseren u niet te roken. Vermijd de eerste 4 tot 6 weken ook plekken waar veel gerookt wordt, want dan kunnen uw luchtwegen minder makkelijk slijm ophoesten. Vermijd ook grote groepen met mensen, want hier kunnen ziektekiemen zich makkelijk verspreiden.

Gemiddeld duurt het 6 weken voordat u na de longoperatie weer veilig kunt autorijden. U mag fietsen zodra u weer stevig op uw benen staat zonder duizelig te worden. De eerste 2 maanden na de operatie mag u geen zwaar huishoudelijk werk doen. Na 6 weken kunt u beginnen met licht huishoudelijk werk. Meestal kunt na u ongeveer 1 tot 3 maanden geleidelijk aan weer aan het werk.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Longziekten (verpleegafdeling)
Dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur. Onze patiënten rusten tussen 12.00 en 14.00 uur.
Tel.: (050) 524 5540 Bij voorkeur na 11.00 uur.
Routenummer: 1.6

  

Specialisme: Longziekten

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft, accepteer je onze cookies.