Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Borstreconstructie na borstkanker

Borstreconstructie na borstkanker

In overleg met de plastisch chirurg besluit u tot een borstreconstructie. De operatie gebeurt onder algehele narcose. U blijft gemiddeld 7 dagen in het ziekenhuis. Er zijn verschillende manieren om een nieuwe borst te maken. Niet iedere methode is geschikt voor elke patiënt. De plastisch chirurg bespreekt met u welke methode voor u het beste is.

Voorbereiding

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen zoals Sintrom of Ascal? Zegt u dit dan tegen de plastisch chirurg. Met dergelijke medicijnen moet u namelijk tijdelijk vóór de operatie stoppen. Eén dag na de operatie mag u deze medicijnen weer innemen. De plastisch chirurg geeft u hierover instructies.

Ook krijgt u een afspraak voor het (telefonisch) preoperatief spreekuur

Opname

Wanneer u op de dag van de operatie naar het ziekenhuis komt, moet u bij aankomst nuchter zijn. Voorafgaand aan de operatie scheert de verpleegkundige uw oksels.

Operatie

Er zijn 4 technieken om na een borstamputatie een nieuwe borst te maken. De plastisch chirurg voert de operatie uit die in uw situatie mogelijk is.

  • De eenvoudigste techniek is het inbrengen van een prothese onder de huid en borstspier. De operatie duurt ongeveer 1 uur (1 tot 5 dagen ziekenhuisopname).
  • Als de huid niet soepel genoeg is voor een prothese, is eerst een ingreep nodig voor het oprekken van de huid en de borstspier. Dit heet weefselexpansie. De plastisch chirurg plaatst een lege ‘ballon’ onder de grote borstspier, die na de operatie geleidelijk wordt opgevuld. Hiervoor gaat u gedurende 4 tot 8 weken naar de polikliniek. Na enkele maanden is uw huid voldoende opgerekt en volgt het inbrengen van een prothese.
  • Als te weinig geschikte huid aanwezig is, gebruikt de plastisch chirurg de huid van de rug met de eronder gelegen spier om de borst te maken. Onder die huid komt een prothese. De operatie duurt gemiddeld 2 tot 3 uur (circa 7 dagen ziekenhuisopname).
  • Voor het maken van de borst kan de plastisch chirurg ook de huid en het vetweefsel van de onderbuik gebruiken. Hierbij is geen prothese nodig. De operatie duurt ongeveer 8 uur (circa 7 dagen ziekenhuisopname).

Na de operatie

Na de operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer (Recovery) en daarna naar de verpleegafdeling. Het verloop daarna hangt af van de soort operatie die u heeft ondergaan. Het kan zijn dat de plastisch chirurg tijdens de operatie slangetjes (drains) in het wondgebied heeft aangebracht voor het afvoeren van wondvocht. Na enkele dagen verwijdert de verpleegkundige de drains als de productie van wondvocht voldoende is afgenomen.

Na 2 dagen mag u naar huis. Het verband waar u mee naar huis gaat wordt verwijderd tijdens uw eerstvolgende afspraak op het verpleegkundig spreekuur. Wij raden u aan de eerste week na thuiskomst hulp voor huishoudelijke taken te regelen. Bewegingen die u pijnloos kunt uitvoeren, zijn toegestaan.

Nazorg

Ongeveer 2 weken na de operatie gaat u volgens afspraak naar het verpleegkundig spreekuur op de polikliniek. De verpleegkundige controleert de wondgenezing, verwijdert zo nodig de hechtingen en geeft u leefregels voor de periode na de operatie. Het is belangrijk dat u de eerste 6 weken rustig aan doet, omdat de wonden anders niet goed genezen.

Vaak zijn meerdere operaties noodzakelijk. Soms is het nodig de natuurlijke borst te verkleinen of te verstevigen, zodat de gereconstrueerde borst en de natuurlijke borst zo veel mogelijk hetzelfde zijn. Vrouwen die een borstreconstructie hebben ondergaan zijn over het algemeen zeer tevreden met het eindresultaat. Ze durven weer alles aan en voelen zich daardoor psychisch sterker.

Wanneer moet u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie? 

Neem op met de polikliniek Plastische Chirurgie bij klachten, zoals:

  • Een nabloeding van de wond of een infectie.
  • Daarnaast kan een borstreconstructie tot een aantal specifieke complicaties leiden. Rond de ingebrachte prothese kan soms een bindweefselkapsel ontstaan, waardoor de borst hard en pijnlijk aanvoelt.
  • Ook kan er onvoldoende bloedcirculatie zijn in de wondranden of in het verplaatste weefsel. Hierdoor kan het weefsel afsterven. Deze complicatie komt bijna nooit voor.

Versie: 13 april 2021

Praktische informatie Voor u

Eerste afspraak
1 week
Behandeling
3 weken

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.