Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Nieuws & ontwikkelingen
  3. Ruimte voor eigen ontwikkeling bij Zorg voor het Noorden
Nieuws

Ruimte voor eigen ontwikkeling bij Zorg voor het Noorden

06-02-2023

Het is duidelijk dat we in de regio voor een enorme opgave staan gelet op de krapte op de arbeidsmarkt. Om ook in de toekomst ziekenhuiszorg te kunnen bieden aan wie dat nodig heeft, is het belangrijk dat we versneld en flexibel opleiden met minder uitval. Laura Sol, directeur P&O in het Martini Ziekenhuis: ‘Ik ben onder de indruk van hoe we dat doen binnen Zorg voor het Noorden. Door de kracht van het collectief te gebruiken, kunnen we samen innovatieve onderwijsconcepten ontwikkelen die studenten volop ruimte bieden voor hun eigen ontwikkeling. Terecht dat het College Zorg Opleidingen aan Noord-Nederland de Innovatiestatus heeft toegekend.’ 

Wouter Loef is manager op het Martini Operatiecentrum en vanaf 2020 betrokken bij de vernieuwde opleiding voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Sinds kort is hij ook projectleider voor de nieuwe opleiding voor verpleegkundigen die zich willen specialiseren in de Acute Zorg en de zorg voor Moeder & Kind.

EPA’s
Wouter: ‘We signaleerden een aantal jaren geleden dat de schoolse opleiding niet meer aansluit bij wat jonge mensen gewend zijn en willen. In de nieuwe opleidingen werken we met EPA’s. Deze Entrustable Professional Activities beschrijven de competenties en activiteiten die je nodig hebt om het diploma te halen. Aan de hand van EPA’s kan iedere student zijn eigen onderwijsprogramma inrichten en in eigen tempo studeren. Dit maatwerk leidt tot 20% minder uitval tijdens de opleiding. Daar zijn we heel blij mee, want we willen de mensen die we geselecteerd hebben om de opleiding te doen natuurlijk graag vasthouden.’

Samen ontwikkelen
Laura: ‘Wat ik zo mooi vind, is dat je door deze nieuwe manier van opleiden niet meer altijd de volledige opleiding hoeft te volgen als dat niet relevant is voor je werkplek. Dat maakt het tot echt maatwerk. Ik realiseer me terdege dat de nieuwe opleidingen vragen om nieuwe onderwijsprogramma’s en nieuwe vormen van toetsen en beoordelen. Gelukkig hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Door dit samen te doen, kunnen we gebruik maken van elkaars expertise en veel tijd besparen. De eenduidige programma’s maken het bovendien mogelijk dat studenten in verschillende organisaties praktijkervaring kunnen opdoen. De werkwijze en normen zijn immers in elke organisatie hetzelfde.’

Ontdekken in de praktijk
Wouter: ‘De nieuwe onderwijsprogramma’s bieden studenten veel ruimte om in de praktijk gaandeweg te ontdekken wat bij hen past. Zo kunnen studenten die kiezen voor de opleiding operatieassistent makkelijk switchen naar de opleiding anesthesiemedewerker als dat beter bij hen past. En bieden we verpleegkundigen die de opleiding Moeder & Kind gaan volgen, de kans om werkervaring op te doen bij de specialismen Kindergeneeskunde, Neonatologie en Obstetrie. Hiermee voorkomen we dat iemand afhaakt op een richting of specialisme die toch niet helemaal aan de verwachting voldoet. Daarmee verliezen we een potentiële collega voor de toekomst en gaat bovendien kostbare begeleidingstijd verloren.’

Teleurstelling en uitval voorkomen
Laura: ‘Mijn ervaring in de ouderenzorg is dat studenten vaak moeite hadden met de overgang van leren naar praktijk. Daarom vind ik het heel mooi dat in de vernieuwde opleiding direct wordt meegewerkt in de dagelijkse praktijk. Wat mij ook aanspreekt, is de kans om te ontdekken wat bij je past. Mijn ideaal is dat mensen die willen werken in de zorg, niet direct aan een specialisme of functie vastzitten, maar ruimte krijgen om gaandeweg invulling te geven aan hun loopbaan. Zo bieden we in het Martini Ziekenhuis aan pas afgestudeerde verpleegkundigen de kans om op verschillende afdelingen werkervaring op te doen. Zo voorkomen we teleurstelling en uitval.’

Onderwijspartners
Het vernieuwd opleiden vraagt de nodige inzet van de onderwijspartners en werkbegeleiders. Wouter: ‘We werken nauw samen met het Wenckebach Instituut. Samen met deze onderwijskundige specialisten hebben we de nieuwe onderwijsprogramma’s met bijbehorende systematiek voor evalueren en beoordelen ontwikkeld. De werkbegeleiders uit de verschillende organisaties zijn hier nauw bij betrokken. De nieuwe programma’s vragen van hen andere vaardigheden; zo is het nodig dat zij studenten direct durven loslaten in de praktijk. Dat vraagt om een heel andere manier van begeleiden. Onze vernieuwingen Waar ik trots op ben, is dat’.

Instroom verpleegkundige opleidingen
Laura: Waar ik me wel zorgen over maak, in de verminderde instroom bij de verpleegkundige opleidingen. Dat was vorig jaar ruim 10% minder dan het jaar daarvoor. De oorzaak hiervan is nog niet helemaal duidelijk, maar ik denk wel dat het belangrijk is om op middelbare scholen al te laten zien wat er aantrekkelijk is aan het werken in de zorg. Door jonge mensen te motiveren met nieuwe werk-leerconcepten, moet het mogelijk zijn om voldoende instroom voor de toekomst te realiseren. Ook hiervoor gaan we binnen Zorg voor het Noorden de krachten bundelen.’

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.