Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Nieuws & ontwikkelingen
  3. Dashboard verbetert de zorg voor heupartrose patiënten
Nieuws

Dashboard verbetert de zorg voor heupartrose patiënten

09-02-2021

Sinds kort werken de orthopedisch chirurgen van het Martini Ziekenhuis in de spreekkamer met een dashboard voor patiënten die een nieuwe heup nodig hebben. Hiermee wordt met real-time data een reëel beeld geschetst van de complicaties die kunnen optreden. ‘Denk bijvoorbeeld aan wondinfecties’, legt orthopeed Carina Gerritsma uit. ‘Tegelijkertijd geven we inzicht in de tevredenheid van patiënten die in een soortgelijke situatie een heupoperatie hebben ondergaan.’ Het dashboard is een goed hulpmiddel om op de juiste manier en op transparante wijze het gesprek aan te gaan met de patiënt, met als doel betere zorg te kunnen bieden. Een goed dashboard valt of staat met goede dataregistratie aan de voorkant: dit was dan ook het uitgangspunt bij de ontwikkeling.

‘Ons uitgangspunt is altijd de best mogelijke zorg bieden’, aldus Gerritsma. ‘Daarbij kijken we ook kritisch naar onszelf.’ Dit is een van de belangrijkste redenen voor de orthopedische vakgroep om deel te nemen aan de Value Based Health Care trajecten die in Santeon verband worden geïnitieerd. Value Based Health Care is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Een van de verbetertrajecten richt zich op de aandoening Heupartrose. Omdat de orthopeden van het Martini Ziekenhuis al langer de wens hadden om complicaties bij deze aandoening periodiek in kaart te brengen, namen zij hierin de voortrekkersrol op zich.

Goede voorlichting verbetert de zorg

Tegelijkertijd levert het voor de orthopeden zelf ook waardevolle informatie op. Gerritsma: ‘Zo zijn we onlangs overgestapt naar een groter heupkopje omdat we verwachten dat daarmee de heup minder uit de kom schiet. Dit zien we nu ook terug in de data: we zien het effect van een interventie om complicaties terug te dringen.’ Ook is het inzicht in de zorgprocessen verbetert. Zo is met behulp van het VBHC-traject het aantal dagen dat patiënten in het ziekenhuis ligt na een operatie verkort.

Dashboard werkt bij concrete vraag

‘Iedereen spreekt over dashboards, maar het gaat pas echt werken als er een concrete vraag van de werkvloer komt’, stelt data-analist en ontwikkelaar van de tool Erik Til. Dit deed hij in nauwe samenwerking met Orthopedie, ICT en de beheerders van de datawarehouse van het Martini Ziekenhuis. ‘In het ziekenhuis wordt enorm veel data verzameld, wat wordt gebundeld in de datawarehouse. Hieruit is een relevante dataset gedestilleerd met geanonimiseerde informatie van zo’n 2000 patiënten, conform de privacywetgeving. Til: ‘Qua dataregistratie is Orthopedie vooruitstrevend, wat de beschikbare informatie betrouwbaar maakt. En dat is de sleutel naar een betrouwbaar dashboard.’

Karen de Vries en Erik Til

Grip op juiste registratie

Het VBHC-traject heeft een belangrijke rol gespeeld in het grip krijgen op de juiste registratie van gegevens. Er is afgesproken het project af te bakenen door de focus te leggen op patiënten die een nieuwe heup krijgen. Daarbij werd gekeken naar het verloop en de complicaties, wat onderling tussen de ziekenhuizen werd afgestemd. Data-analist Erik Til en projectleider van het VBHC-traject Karen de Vries stemden met de andere ziekenhuizen af hoe de data uit de verschillende systemen werd gehaald. ‘Dat vraagt van ons als orthopeden om eerlijke registratie van wat we doen en waar we complicaties zien’, vertelt Carina. De verzamelde data wordt altijd door de orthopeden gecheckt. Dat maakt de data betrouwbaar. ‘Het leuke aan een Value Based Health Care traject is dat je je kunt spiegelen aan andere ziekenhuizen en van elkaar kunt leren om het uiteindelijk beter te maken voor de patiënt’, besluit Gerritsma.

Op dit moment is ook het Martini Ziekenhuis helaas genoodzaakt operaties uit te stellen, vanwege de hoge druk op de zorg. Patiënten die wachten op een geplande operatie kunnen mogelijk te horen krijgen dat de operatie niet door kan gaan. We realiseren ons maar al te goed dat dit ontzettend naar is voor patiënten die soms al langere tijd wachten op een operatie. We kijken per dag hoeveel ruimte er is voor geplande operaties. We plannen zo slim mogelijk binnen onze mogelijkheden.

 

 

 

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.