Aan het laden
  1. Home
  2. Nieuws & ontwikkelingen
  3. App geeft patiënt regie over eigen herstel
Nieuws

App geeft patiënt regie over eigen herstel

11-03-2021

Patiënten die voor relatief simpel en stabiel letsel zijn behandeld op de Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis, krijgen geen poliklinische nacontrole meer, maar werken thuis aan hun herstel. Denk aan een verstuikte enkel of een ongecompliceerde botbreuk. Deze methode heet Virtual Fracture Care (VFC) en wordt ondersteund door een app voor patiënten. Zo krijgen patiënten de regie over hun eigen herstel. Het Martini Ziekenhuis is na OLVG en het St. Antonius het derde Santeon ziekenhuis dat volgens de VFC-methode werkt.

De patiënt krijgt na behandeling op de SEH voor vertrek duidelijke uitleg over de Virtual Fracture Care app. Hierin vinden ze informatie over de behandeling, het herstel en de herstelperiode van het letsel. Ook krijgen patiënten immobilisatiemateriaal in plaats van gips. Het immobilisatiemateriaal, zoals een brace of verband, kunnen ze zelf verwijderen. Normaal gesproken wordt voor vrijwel iedere patiënt met een verstuiking of botbreuk een afspraak voor nacontrole in het ziekenhuis gemaakt. Onderzoek toont echter aan dat dit lang niet altijd noodzakelijk is. Traumachirurg Liesbeth Boonstra van het Martini Ziekenhuis: ‘Ik ben van mening dat we patiënten de afgelopen decennia te weinig ruimte voor zelfredzaamheid hebben gegeven. Over het algemeen zijn mensen heel goed in staat om zelf de regie te voeren over hun herstel.’ Arts-onderzoeker Thijs Geerdink van OLVG, die de app als onderdeel van zijn promotietraject heeft ontwikkeld: ‘Daar sluit ik me volledig bij aan. De nacontroles zijn routinematig en dienen vooral als geruststelling. Ze voegen vaak niets toe aan het herstel en leiden nooit tot wijziging van de behandeling.’

Patiëntveiligheid
Hoe is de patiëntveiligheid geborgd? ‘Het is vooral belangrijk dat de juiste patiënten binnen de VFC behandeld worden’, legt Liesbeth Boonstra uit. ‘De vooraf bepaalde elf letsels hebben een duidelijke definiëring.’ Het zorgpersoneel is hier voor de implementatie goed over geïnformeerd. De trauma-radiologiebespreking die iedere ochtend plaatsvindt en er altijd al was, is het vangnet om te controleren of de juiste patiënten binnen dit concept behandeld worden. Daarnaast is er een speciale Breuklijn ingesteld, een telefoonnummer dat patiënten kunnen raadplegen bij vragen of toenemende pijnklachten. Deze lijn wordt bemand door de gipsverbandmeesters, met als achterwacht een traumachirurg of orthopeed-traumatoloog.

De juiste zorg op de juiste plek
Omdat na de lancering van de app de belangstelling vanuit verschillende ziekenhuizen groeide, is VFC Santeon breed opgepakt. Zo hoeft niet ieder ziekenhuis het wiel opnieuw uit te vinden. ‘Het project is een goed voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek’, stelt Liesbeth. ‘Uit onderzoek is gebleken dat de patiënt tevredenheid en de kwaliteit van de behandeling gelijk blijft, terwijl de herhaalconsulten met 92 procent afnamen.’

Virtual Fracture Care
De Virtual Fracture Care methode vindt zijn oorsprong in Glasgow. In 2011 is hier gestart met een vergelijkbaar behandelproces, waarna veel ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk volgden. De selectie van de elf letsels is voornamelijk gebaseerd op studies van deze ziekenhuizen. Hierin wordt gesteld dat patiënten met deze letsels een gunstige behandeluitkomst hebben met vroegtijdige behandeling, zonder poliklinische of radiologische nacontrole. OLVG heeft de resultaten van VFC in 2020 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hieruit blijkt dat er een vergelijkbare patiënttevredenheid was en geen verschuiving van zorg naar de eerste lijn. Dat maakt VFC een veilig alternatief voor de traditionele behandeling met poliklinische controles. De werkwijze wordt binnen het Martini Ziekenhuis breed gedragen door de Spoedeisende Hulp, Chirurgie, Orthopedie en gipsverbandmeesters.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.