Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Vertel het ons
  3. Privacy

Privacyverklaring

Het Martini Ziekenhuis doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarnaast wijzen wij u op hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen beschikken en deze in het kader van zorgverlening en onderzoek gebruiken. In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van uw patiëntendossier en de wijze waarop medewerkers van ons ziekenhuis dienen om te gaan met uw persoonsgegevens. Meer informatie over dit onderwerp leest u ook op de pagina Rechten en plichten en op de pagina Medisch dossier.

Uw recht op privacy

In ons ziekenhuis worden persoonlijke en medische gegevens over u vastgelegd. Als patiënt hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het Martini Ziekenhuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens het Martini Ziekenhuis toegang nemen tot uw gegevens hebben een behandelrelatie met u of zijn indirect betrokken bij uw behandeling. Uiteraard zijn alle medewerkers verplicht tot geheimhouding. Alleen met uw toestemming mogen zij informatie geven aan uw naasten. In de  Privacyverklaring van het ziekenhuis vindt u meer informatie.

Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van het Martini Ziekenhuis gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een verwerkingenregister. Bij elke gegevensverwerking wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Het Martini Ziekenhuis heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die namens de Autoriteit Persoonsgegevens toeziet op dit register.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s), zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Bijvoorbeeld een sollicitatie, abonneren op een nieuwsbrief, opgave voor een bijeenkomst of het stellen van een vraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden buiten het Martini Ziekenhuis verstrekt. Uw gegevens worden na het afhandelen van uw aanvraag of verzoek vernietigd.

Wij analyseren de wijze waarop bezoekers onze website(s) gebruiken om deze beter op de wensen van bezoekers te kunnen afstemmen. Informatie van een bezoek aan onze website(s) wordt nooit gebruikt om individuele bezoekers te identificeren. Bekijk hier ons cookiebeleid.

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen. Meer informatie daarover leest u op de pagina Rechten en plichten.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dan kunt u uw vraag sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

Marcel Dusink 
email: fg@mzh.nl 
tel.: (050) 524 5245

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.