Delen via , of LinkedIn of Mail.

Voorkomen van ziekenhuisinfecties

Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor en worden meestal veroorzaakt door bacteriën die de patiënt zelf bij zich draagt of die door anderen worden overgedragen, bijvoorbeeld door handcontact of via de lucht.

Ziekenhuisbacterie

Een gevreesde bacterie in ziekenhuizen is MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). U heeft een grotere kans op besmetting met deze bacterie als u:

 • een opname of behandeling heeft gehad in een buitenlands ziekenhuis;
 • contact heeft met bedrijfsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens;
 • woont op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden;
 • huisgenoot of verzorgende bent van een MRSA-positieve patiënt.

Als u MRSA-besmet bent (of daarvan verdacht wordt) wordt u geïsoleerd verpleegd. Dat geldt ook als u een besmettelijke ziekte heeft of besmet bent met andere resistente bacteriën zoals ESBL.

Wat kunt u zelf doen

U kunt zélf bijdragen aan het voorkomen van infecties door regelmatig uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol, in ieder geval:

 • voor het eten
 • na toiletbezoek
 • na gebruik van po of urinaal
 • na hoesten of niezen

Houd bij hoesten of niezen de hand of een papieren zakdoek voor de mond of hoest of nies in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik. Pas daarna handhygiëne toe. Gebruik voor de algemene lichaamsverzorging schone en persoonsgebonden toiletartikelen. En raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.

Bezoeker

Als u een patiënt bezoekt kunt u ons helpen infecties te voorkomen door:

 • de instructies van de medewerkers op te volgen als u een patiënt bezoekt die in isolatie wordt verpleegd;
 • bij voorkeur niet op bezoek te gaan als u een infectie heeft (zoals een huidinfectie), diarree, koorts, verkoudheid of griep(verschijnselen). Voor kinderen geldt dit ook als zij een kinderziekte hebben (waterpokken, roodvonk, mazelen, rode hond, kinkhoest, bof, vijfde of zesde ziekte) of korter dan drie weken voor het bezoek in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte. Wanneer bezoek aan een klinische patiënt noodzakelijk is, moet u of uw kind zich eerst melden bij de verpleging.
 • uw handen regelmatig te wassen of desinfecteren met handalcohol, in ieder geval na hoesten en niezen en voorafgaand aan het uitvoeren van verzorgende handelingen zoals voor en na het helpen van de patiënt bij het eten en/of bij toiletbezoek;
 • te hoesten in uw elleboog of in een papieren zakdoek, deze na gebruik direct weg te gooien en daarna handhygiëne toe te passen;
 • niet met uw handen aan wonden, katheters, infusen en/of verbanden te komen. 

Maatregelen

Omdat veel patiënten verminderde weerstand hebben en dus meer vatbaar zijn voor infecties, heeft het Martini Ziekenhuis ook tal van preventiemaatregelen genomen. Deze maatregelen worden getoetst door steeds terugkerende audits, bijvoorbeeld op het gebied van handhygiëne en persoonlijke hygiëne.

PREZIES

Wij doen verder mee aan het landelijk kwaliteitsprogramma PREZIES (PREventie ZIEkenhuisinfecties door Surveillance), waarbij het aantal postoperatieve infecties wordt teruggedrongen door maatregelen zoals juiste timing van antibiotica, niet ontharen, gesloten houden van de OK-deur en juiste lichaamstemperatuur. Ook hebben we extra maatregelen genomen om sepsis (bloedvergiftiging) als gevolg van een centraal infuus te voorkomen.

Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Medische Microbiologie doet diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Infectiepreventie adviseert alle afdelingen in het ziekenhuis over hoe infecties kunnen worden voorkomen. Heeft u als patiënt hierover vragen, dan kunt u terecht bij de arts of verpleegkundige van de verpleegafdeling.

Schoonmaak

De schoonmaak van het Martini Ziekenhuis wordt gedaan door Martini Ondersteunende Diensten (MOD), onderdeel van HAGO Nederland B.V. In overleg met de afdeling Infectiepreventie stelt de MOD schoonmaakprogramma's op die resulteren in een hygiënische omgeving. Alle patiëntengebonden afdelingen worden dagelijks gereinigd. De MOD zet specialistische kennis in als het gaat om het voorkomen van verspreiding van besmettelijke virussen of MRSA.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.