Delen via , of LinkedIn of Mail.

R.A. (Robert) Hakvoort

Profiel

  • Tien jaar werkervaring in een vergelijkbaar topklinisch ziekenhuis. Gepromoveerd en wetenschappelijk actief in de urogynaecologie. Vier jaar secretaris van landelijk bestuur NL gynaecologen (NVOG).

Aandachtsgebied

  • urogynaecologie

Meer informatie

2012 Registratie urogynaecoloog (NVOG)
2007 – 2016 Gynaecoloog Spaarne Gasthuis Hoofddorp/Heemstede/Haarlem
2016 - heden Gynaecoloog Martini Ziekenhuis
2006 – 2007 AIOS Verloskunde en Gynaecologie Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp
2003 - 2006 AIOS Verloskunde en Gynaecologie Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
2002 – 2003 AIOS Verloskunde en Gynaecologie Medisch Centrum Alkmaar
2000 – 2002 ANIOS Verloskunde en Gynaecologie  Spaarne Ziekenhuis, Haarlem
 2016 - heden

Lid visiegroep FMS “De medisch specialist 2025”

 2009 - heden

Bestuur COBRA dagen (gynaecologisch-chirurgisch congres)

 2015 - 2016

Voorzitter werkgroep gynaecologische kwaliteitsregistraties NVOG

 2003 - heden

Lid werkgroep bekkenbodem van de NVOG

 2008 - heden

Lid werkgroep gynaecologische endoscopie (WGE)

 2014

Lid stuurgroep synergie traject naar Federatie Medisch Specialisten

 2013 - 2014

Lid Beroepsbelangencommissie NVOG

 2015

Consortiumbestuur NVOG

 2009 - 2015

Lid Public relations committee IUGA

 2007 - 2016

Bestuur regionale werkgroep bekkenbodem

 2011 - 2016

Penningmeester maatschap, Verloskunde/Gynaecologie Spaarne Gasthuis

 2011 - 2015

Secretaris bestuur Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

 2007 - 2012

Bestuur “vrienden van het Spaarne Ziekenhuis”.

 2003 - 2005

Voorzitter bestuur Vereniging Assistenten, Gynaecologie en Obstetrie (VAGO)

 2003 - 2005

Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

 2003 - 2005

Lid bestuur commissie buitenland van de NVOG

2003 - 2006

Lid ENTOG

   

 

 

 

 

 

 

 

Enthousiast en pragmatisch. Ambitie om in de regio in netwerkverband de zorg verder te optimaliseren

Algemeen