Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Folders
  3. Transmurale Zorgbrug
Terug naar bovenliggende pagina

Transmurale Zorgbrug

Folder

Algemeen

  • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
  • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
  • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
  • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding

Een ziekenhuisopname is voor veel oudere patiënten een ingrijpende gebeurtenis. Bijvoorbeeld omdat zij in het ziekenhuis minder beweging of slaap krijgen. Ook kan het zijn dat ze andere medicatie gaan gebruiken. Na het ziekenhuis kan het moeilijk zijn om thuis het dagelijks leven weer op te pakken. Daarom kijken we bij patiënten ouder dan 70 jaar welke risico’s voor herstel er zijn. Daarbij kijken we samen met naasten wat de oudere nodig heeft. Transmurale zorg kan een oplossing zijn. In deze folder leest u daar meer over.

Wat is transmurale zorg? 

Transmurale zorg is zorg die wordt aangeboden door meerder zorgverleners. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt thuiszorg krijgt, maar ook naar de huisarts of polikliniek gaat. Dan worden intramurale zorg (in het ziekenhuis) en extramurale zorg (buiten het ziekenhuis) gecombineerd. 

Transmurale zorgbrug

Bij het Martini Ziekenhuis hebben we de transmurale zorgbrug. Dan komt de wijkverpleegkundige al in het ziekenhuis bij u op bezoek. Dan bespreekt u hoe u thuis de draad weer op kunt pakken. De transmurale zorgbrug is een aanvulling op de (thuis)zorg die u mogelijk al krijgt. Hieronder leest u wat de stappen van de transmurale zorgbrug zijn.

Stap 1:  onderzoek door team Geriatrie

Bent u ouder dan 70 jaar en kan het zijn dat het thuis minder goed met u zal gaan? Dan komt een zorgverlener van het team Geriatrie bij u op de verpleegafdeling. De zorgverlener vraagt of u de problemen herkent en of u daar zelf wat aan kunt doen. Na het gesprek maakt de zorgverlener een behandelplan voor thuis. 

Stap 2:  kennismaking wijkverpleegkundige in het ziekenhuis 

Zodra bekend is wanneer u naar huis mag, neemt onze verpleegkundige contact op met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt dan naar het ziekenhuis om met u (en uw naaste) kennis te maken. Ook wordt het zorgbehandelplan besproken.

Stap 3:  contact met wijkverpleegkundige thuis

Binnen 48 uur nadat u weer thuis bent, komt de wijkverpleeg­kundige bij u op bezoek. Dan wordt het behandelplan met u doorgenomen. U kijkt samen wat goed gaat en welke problemen u nog heeft. Daarnaast bespreekt de wijkverpleegkundige de medicatie met u. 

Na het eerste bezoek komt de wijkverpleegkundige nog enkele keren bij u langs. De verpleegkundige kijkt dan hoe het met u gaat. Verder bespreekt de wijkverpleegkundige de zorg met de huisarts. 

Kosten en vergoeding

Voor de zorg van de wijkverpleegkundige worden bij u geen kosten in rekening gebracht. De zorg is ook niet van invloed op uw eigen bijdrage voor thuiszorg en/of uw eigen risico bij uw zorgverzekering.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze gerust aan de verpleegkundige van de verpleegafdeling.

Versie: 20160091 Transmurale Zorgbrug 2023-08

Specialisme: Geriatrie
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.