Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Sigmoïdoscopie (in dagverpleging)
Terug naar bovenliggende pagina

Sigmoïdoscopie (in dagverpleging)

Folder

Algemeen

 • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
 • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
 • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
 • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding

Binnenkort krijgt u een sigmoïdoscoop onder sedatie (roesje). Dat heeft uw behandelend arts voor u aangevraagd. In deze folder leest u over de sigmoïdoscopie. Ook leest u over de voorbereiding en de periode na het onderzoek. Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw arts.

Sigmoïdoscopie

Een sigmoïdoscopie is een inwendig onderzoek in het onderste deel van de dikke darm. Het slijmvlies (de binnenbekleding) van de onderste 60 centimeter van de dikke darm wordt onderzocht. Dit gebeurt door een soepele en bestuurbare slang in het lichaam te brengen: de endoscoop. In deze endoscoop zit een videocamera en een lichtbron. Hierdoor wordt de binnenkant van de dikke darm zichtbaar op een beeldscherm. Het doel van het onderzoek is om afwijkingen te vinden die uw klachten of ziekte veroorzaken.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u zich voorbereidt op het onderzoek. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Nuchter zijn

Bij het onderzoek krijgt u een lichte sedatie (roesje). U mag tot 6 uur voordat het onderzoek begint nog iets eten. Het is belangrijk dat u daarna niets meer eet. U mag tot 2 uur voor het onderzoek begint iets drinken. Dit mogen alleen heldere vloeistoffen zijn, zoals een glas water, ranja of thee.

Pacemaker of intracardial defibrillator (ICD)

Heeft u een pacemaker? Of heeft u een ICD? Vertel dit aan de arts die u voor dit onderzoek heeft aangemeld. U moet dit ook vertellen aan de arts die het onderzoek uitvoert. Het is mogelijk dat de arts voor u extra maatregelen moet nemen.

Medicijngebruik

Soms moet u tijdelijk anders omgaan met uw medicijnen. Dit geldt voor u als u insuline, tabletten voor diabetes of bloedverdunners gebruikt. Stoppen met medicijnen doet u altijd in overleg met uw behandelend arts.

Bloedverdunners
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, zoals Acenocoumarol (Sintrom), Fenprocoumon (Marcoumar), Plavix of Dabigatran? Een sigmoïdoscopie kan dan meestal gewoon worden uitgevoerd. Deze medicijnen moet u alleen stoppen als uw behandelend arts dit aan u heeft verteld. Stop nooit zelf met deze medicijnen.

Heeft uw arts met u afgesproken dat u moet stoppen met bloedverdunners? Dan vertelt de arts u na het onderzoek wanneer u ze weer mag innemen.

Staaltabletten
Gebruikt u staaltabletten, zoals Ferrofumaraat of Ferrogradumet? Dan moet u daar in overleg met uw behandelend arts 7 dagen voor het onderzoek mee stoppen. De staaltabletten maken het moeilijker om de dikke darm schoon te maken. Als er nog ontlasting in de dikke darm zit, dan krijgt het een zwarte kleur. Dat maakt het kijkonderzoek moeilijker.

Andere medicijnen mag u gewoon innemen.

Lichte sedatie (roesje)

U krijgt een sigmoïdoscopie onder sedatie (roesje). Dit heeft u voor het onderzoek besproken met uw arts. Bij een roesje krijgt u een slaapmiddel (Midazolam) of een sterke pijnstiller (Fentanyl). Dat krijgt u ingespoten via een infuusnaaldje in uw arm.

Door deze medicatie kunt u slaperig worden. U voelt zich ook ontspannen. Het is geen narcose. Het roesje helpt tegen ongemak tijdens het onderzoek.

Bij een roesje
 Houd bij een roesje rekening met het volgende:

 • Na het onderzoek mag u 24 uur niet actief meedoen aan het verkeer. Het is belangrijk dat u voor het onderzoek het vervoer naar huis geregeld heeft. Uw begeleider haalt u op uit de wachtkamer van het Endoscopiecentrum.
 • Het roesje kan op de dag van het onderzoek voor geheugenverlies zorgen.
 • Thuis kunt u zich de hele dag minder fit voelen en minder scherp zijn.
 • Het is beter om geen belangrijke afspraken te maken op de dag van het onderzoek.
 • Bedien geen machines in de eerste 24 uur na het onderzoek.

Allergieën

Bent u allergisch voor bepaalde middelen? Bespreek dit voor het onderzoek met uw arts.

Reanimeren in het Endoscopiecentrum

Krijgt u een onderzoek of behandeling in het Endoscopiecentrum? Dan moet u weten over het reanimatiebeleid. Het kan namelijk anders zijn dan uw eigen keuze. In het Endoscopiecentrum wordt altijd gereanimeerd. Ook als u heeft laten weten om niet gereanimeerd te willen worden bij een hartstilstand. Dat heeft een reden:

Soms kan het onderzoek of de behandeling voor een hartstilstand zorgen. Bijvoorbeeld door het toedienen van de medicatie, zoals het roesje of contrastvloeistof. Maar is nooit zeker of dit door de behandeling komt, of dat dit spontaan gebeurt. Daarom wordt er altijd gereanimeerd: zowel in de Endoscopiekamer als op de dagverpleging. Wilt u absoluut niet gereanimeerd worden? Vertel dit vooraf aan uw behandelend arts. Dan kan uw arts u meer vertellen over het reanimatiebeleid.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Uw legitimatiebewijs.
 • Het telefoonnummer van uw contactpersoon.
 • U draagt makkelijk zittende kleding.
 • Een extra setje kleding.

De opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij het Endoscopiecentrum.

Klysma

Op de dag van het onderzoek krijgt u een klysma (darmspoeling). Dit krijgt u een half uur voor het onderzoek. U gaat dan nog naar het toilet. Daarna haalt een verpleegkundige u op. U wordt opgenomen op de dagverpleging van het Endoscopiecentrum. Hier begint de verdere voorbereiding voor het onderzoek. Na het onderzoek komt u hier weer terug om bij te komen.

In het ziekenhuis is uw privacy en die van andere patiënten heel belangrijk. Daarom mag uw begeleiding niet mee op de dagverpleging. De ruimte in de wachtkamer is beperkt. Daarom mag uw begeleider ergens anders in of buiten het ziekenhuis op u wachten. U kunt een boek, telefoon of tablet meenemen voor tijdens het wachten.

Het onderzoek

Vanuit de dagverpleging wordt u naar de behandelkamer gereden. Hier gebeurt het onderzoek. Uw begeleider haalt u op uit de wachtkamer van het Endoscopiecentrum.

Voorbereidingen

U wordt eerst klaargelegd voor het onderzoek. Dan wordt u aangesloten op de bewakingsapparatuur. Hiermee worden uw bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed in de gaten gehouden. De arts stelt u een paar vragen en dient daarna het roesje toe.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzij. Meestal wordt eerst met de vinger gevoeld. Daarna wordt de endoscoop in de anus ingebracht. Deze wordt langzaam naar binnen geschoven. Het doel is om de laatste 60 centimeter van de dikke darm te bekijken. Af en toe wordt wat lucht of water in de darm gebracht. Daardoor kunt u tijdelijk wat krampen in de buik voelen. Ook kunt u aandrang voelen, alsof u naar het toilet moet. Schaamt u zich niet om windjes te laten. Dit geeft vaak opluchting.

Soms wordt een stukje weefsel weggehaald voor onderzoek. Hier voelt u niets van. Het kan zijn dat er tijdens de sigmoïdoscopie een poliep wordt gevonden. De poliep kan dan direct verwijderd worden. Dit is niet pijnlijk. Soms worden er meerdere poliepen gevonden of moet uw hele dikke darm worden bekeken. Als dat zo is, wordt er een afspraak met u gemaakt om nog een keer terug te komen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de dagverpleging. Omdat u een roesje heeft gekregen, duurt het even voordat u weer helemaal wakker bent. Gemiddeld is het roesje na 1,5 tot 2 uur uitgewerkt.
U krijgt wat te eten en te drinken. De infuusnaald wordt verwijderd. Soms wordt er tijdens het onderzoek een stukje weefsel weggenomen. Dan kan het zijn dat u wat bloed bij de ontlasting ziet. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken.

De uitslag

Soms krijgt u een gesprek met de arts over de uitslag. Of u krijgt een formulier met de uitslag mee naar huis. Als er bij u ook weefsel is onderzocht, dan krijgt u daar niet direct de uitslag van. Uw huisarts of uw behandelend arts neemt hierover later contact met u op.

Mogelijke complicaties

Een sigmoïdoscopie is een veilig onderzoek. Complicaties of problemen komen bijna nooit voor. Mogelijke complicaties zijn:

Perforatie

Een perforatie is een gaatje in de darmwand, waardoor een bloeding kan ontstaan. De kans dat dit gebeurt, is groter als de darmwand ontstoken is. Of als er veel bulten of uitstulpingen (divertikels) zijn. Ook als de darmwand smaller is dan normaal (een vernauwing), kan er een gaatje of bloeding ontstaan. Dit kan ook ontstaan als er tijdens het onderzoek een poliep bij u is verwijderd.

Klachten die bij een perforatie horen zijn bijvoorbeeld buikpijn die steeds erger wordt. U kunt ook koorts krijgen. Bij een perforatie moet u in het ziekenhuis opgenomen worden. Soms is een operatie nodig.

Nabloeding

Als er tijdens het onderzoek een poliep is verwijderd, dan kan dit nabloeden. Een nabloeding kan tot 4 weken na het onderzoek ontstaan.

Ademhalingsproblemen of stoornis hartfunctie

Heel soms kunnen hart- of longproblemen ontstaan. Dat komt door het gebruik van slaapmiddelen tijdens het onderzoek. Bij oudere patiënten of mensen met hart- en longproblemen, past de arts daarom het roesje aan. Dit is om de kans op een stoornis te verkleinen.

Wilt u voor het onderzoek in gesprek met de MDL-arts om over het risico van complicaties te praten? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken op onze polikliniek.

Opslaan van gegevens

Krijgt u last van een complicatie? Dan worden uw patiëntnummer, geboortedatum en de gegevens van de complicatie opgeslagen. Deze komen in een landelijke database te staan. Die database is er om de kwaliteit en veiligheid van endoscopieën te verbeteren. Als u dat niet wil, kunt u het ons laten weten.

Wanneer bellen?

Krijgt u na het onderzoek klachten? Bijvoorbeeld aanhoudende pijn, braken, koorts of aanhoudend helderrood bloedverlies? Dan mag u altijd contact opnemen.

Krijgt u ernstige klachten binnen 24 uur na het onderzoek?

 • Neem tijdens kantoortijden (08.00 tot 16.00 uur) contact op met het secretariaat van de poli Maag-Darm-Leverziekten.
 • Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de eerste hulp van het Martini Ziekenhuis via (050) 5245152.

Krijgt u ernstige klachten na de eerste 24 uur?

 • Neem tijdens kantoortijden (08.00 tot 16.00 uur) contact op met het secretariaat van de poli Maag-Darm-Leverziekten.
 • Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Versie: 20150027  04-2023 sigmoidoscopie indagverpleging

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.