Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Folders
  3. Palliatieve zorg
Terug naar bovenliggende pagina

Palliatieve zorg

Folder

Inleiding

Als u in de laatste fase van uw leven zit, kan u palliatieve zorg krijgen. Hiermee worden uw lichamelijke en geestelijke klachten zoveel mogelijk verminderd. In deze folder leest u wat palliatieve zorg is. Ook krijgt u informatie over ons palliatief team en de klachten waarmee ze kunnen helpen. Als laatste leest u hoe u in contact kan komen met dit team.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van het leven. Deze zorg is voor patiënten waarbij de ziekte niet meer genezen kan worden. Hoe lang palliatieve zorg duurt, is voor iedereen verschillend. Soms duurt het maanden of jaren, soms slechts een paar dagen. Deze periode noemen we de laatste levensfase. 

Het doel van palliatieve zorg

Het besef dat een ziekte niet meer te genezen is, is erg lastig. Toch kan palliatieve zorg helpen om de laatste levensfase zo goed mogelijk door te komen. Met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Lichamelijke en emotionele hulp

Bij palliatieve zorg proberen we klachten te voorkomen of zo vroeg mogelijk te ontdekken. Dat noemen we symptoombestrijding. U kunt hierbij denken aan lichamelijke klachten, maar ook aan emotionele problemen. Hulp bij gevoelens zoals angst, eenzaamheid en piekeren over de toekomst of uw levenseinde.

Het Palliatief Team

Als u extra ondersteuning nodig heeft in uw laatste levensfase, kan uw arts of verpleegkundige u doorverwijzen. U komt dan in contact met het Palliatief Team van het Martini Ziekenhuis. Dit team verleent de zorg die u en uw naasten nodig hebben. U mag daarbij zelf aangeven waar u behoefte aan heeft. Het maakt niet uit in welke fase van uw ziekte u zit: op alle momenten kan het Palliatief Team u steunen of begeleiden Daarin werkt het team samen met andere zorgverleners in het ziekenhuis en met uw huisarts. Ze bespreken uw situatie en de zorg die u nodig heeft.

Maak kennis met het team

Het Palliatief Team bestaat uit verpleegkundigen en artsen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. In het team zitten ook andere zorgverleners. Denk hierbij aan een psycholoog, een kaderhuisarts palliatieve zorg, een maatschappelijk werker, een geestelijk verzorger en een apotheker.

In deze fase krijgen u en uw naasten persoonlijke ondersteuning van het Palliatief Team. Ook adviseert het team uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij bespreken de mogelijkheden om uw lichamelijke en geestelijke klachten te verminderen. Ook kan het Palliatief Team u helpen met zingeving en keuzes over uw levenseinde.

Klachten waar u hulp bij kunt krijgen

Met welke klachten, problemen of vragen kunt u terecht bij het Palliatief Team?

  • Lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid, benauwdheid, verstopping, vragen op het gebied van voeding.
  • Zorgen of problemen, zoals angst, somberheid of een moeilijke thuissituatie.
  • Zingevingsvragen, zoals over wat belangrijk is in deze fase en hoe u uw leven vanaf nu nog invult.
  • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals de keuze voor wel of niet behandelen.
  • Begeleiding van partner en kinderen.
  • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven en bij verwerking van rouw en verdriet.
  • Informatie over de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning in de regio Groningen, samen met het Palliatief Netwerk Groningen Centraal.

Contact met het Palliatief Team

Hoe u in contact komt met het Palliatief Team, hangt af van uw situatie. Hieronder leest u meer informatie over de verwijzing.

Bent u opgenomen in het Martini Ziekenhuis? 

Uw zaalarts, uw verpleegkundige op de afdeling of uw specialist op de polikliniek kan het Palliatief Team voor u inschakelen. Een verpleegkundige van het Palliatief Team bezoekt u dan op de afdeling. Die verpleegkundige bespreekt met u uw vragen en klachten.

De verpleegkundige bespreekt uw situatie met één van de specialisten uit het Palliatief Team. Daarna wordt een advies gegeven aan uw behandelteam. In dit advies staan afspraken over het vervolg, welke ondersteuning u krijgt en of er ook andere zorgverleners worden ingeschakeld om u te helpen.

Wordt u op de polikliniek behandeld? 

Dan kan de specialist op de polikliniek u naar het Palliatief Team doorverwijzen.

Verwijzing naar het Palliatief Team

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis is de behandelend arts of de zaalarts uw aanspreekpunt. Als u thuis bent, kan het Palliatief Team u ook helpen. Dit gebeurt dan in overleg met uw huisarts. Heeft u behoefte aan een gesprek met iemand van het Palliatief Team? Vraag dit aan uw arts. Uw arts geeft u dan een verwijzing naar het Palliatief Team. Die neemt daarna contact met u op.

Versie: V1_20170053 Palliatieve zorg 2023-09

Specialisme: Palliatieve zorg
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.