Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Folders
  3. Palliatieve sedatie
Terug naar bovenliggende pagina

Palliatieve sedatie

Folder

Algemeen

  • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
  • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
  • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
  • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding 

Deze folder is bedoeld voor (naasten van) patiënten die nog maar kort te leven hebben.

Wanneer de laatste levensfase zich aandient wordt er naar gestreefd dat iemand zo weinig mogelijk last ervaart van bijvoorbeeld pijn, benauwdheid, verwardheid of misselijkheid. Soms lukt dat niet (voldoende) met de reguliere medicatie en blijven er klachten aanwezig. In dat geval kan palliatieve sedatie een mogelijkheid zijn.

Wat is palliatieve sedatie?

Het doel van palliatieve sedatie is het verminderen van klachten tot een acceptabel niveau. Met behulp van medicatie, meestal midazolam, verlaagt de arts het bewustzijn van de patiënt. Dit heet sederen. Door deze sedatie ontstaat er zowel lichamelijk als geestelijk kalmte, zodat de gesedeerde in rust kan sterven. In sommige situaties blijft iemand aanspreekbaar tijdens de sedatie, maar in andere gevallen is er geen contact meer mogelijk.

Wie beslist over palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie is een medische handeling. Een arts is daarom gebonden aan richtlijnen en moet zorgvuldig handelen. Palliatieve sedatie mag alleen wanneer een arts de inschatting maakt dat iemand korter dan twee weken zal leven en wanneer alle andere (medicamenteuze) behandelingen niet voldoende helpen om het lijden te verlichten. Dit betekent dat de arts bepaalt of palliatieve sedatie ingezet kan worden en wat het meest geschikte moment hiervoor is. Wanneer dit zorgvuldig wordt overwogen heeft de sedatie namelijk de meeste kans van slagen. Het kan gebeuren dat de toestand van de stervende snel verslechtert. De arts moet dan snel kunnen ingrijpen. Daarom wordt de mogelijkheid tot palliatieve sedatie bijna altijd op voorhand besproken. Zo hebt u de tijd om afscheid te nemen van uw naasten. U hebt uiteraard de keus om af te zien van palliatieve sedatie.

Hoe werkt palliatieve sedatie?

Bij verblijf in het ziekenhuis wordt de medicatie via een dun naaldje in het onderhuidse weefsel (of in een bloedvat) toegediend. Dit naaldje wordt verbonden met een pompje dat continu de juiste hoeveelheid regelt. De zorg rondom het infuuspompje wordt uitgevoerd door (gespecialiseerde) verpleegkundigen.

Meestal worden de sederende medicijnen 24 uur per dag toegediend. Het is ook mogelijk dat de medicijnen alleen ’s nachts of een deel van de dag worden gegeven om tijdelijk rust te creëren. In dat geval kan er, in de periode dat er geen medicatie wordt toegediend, een gesprek gevoerd worden. De arts beoordeelt regelmatig of er aanpassingen in het medicatiebeleid nodig zijn.

Wat gebeurt er precies?

Na de toediening dient de medicatie te kunnen inwerken. Daarnaast moet er soms naar de juiste dosering worden gezocht. Het is moeilijk te voorspellen hoe snel en/of hoe lang het middel werkt. Dit maakt dat het soms een tijdje duurt voordat de klachten onder controle zijn. Naast sedatieve middelen worden soms pijnstillers en andere medicijnen gegeven om klachten te verlichten.

Hoe zit het met de verzorging?

De verpleegkundige zorgt ervoor dat de stervende wordt gewassen. In het bijzonder is er aandacht voor verzorging van de mond. Ook naasten kunnen hier, indien gewenst, een rol in spelen. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan door een volle blaas wordt meestal aanbevolen een blaaskatheter in te brengen. Over de wensen ten aanzien van de verzorging tijdens de sedatie kunnen op voorhand eventueel afspraken worden gemaakt. In de laatste fase van het leven eten en drinken mensen vaak weinig tot niets. Het heeft daarom geen zin om sondevoeding te geven of om via een infuus vocht toe te dienen; het lichaam vraagt daar niet meer om. Het comfort staat voorop. Toediening van vocht en voeding kan zelfs tot meer klachten leiden.

Kan iemand vanzelf bij bewustzijn komen?

Soms beweegt de stervende tijdens de sedatie of trekt met zijn gezicht. Dit betekent bijna nooit dat iemand weer bij bewustzijn komt. Bewegen mag; wanneer het bewustzijn verlaagd is met sedatie dan lijdt iemand hier niet onder. Toch kan het soms zo zijn dat iemand bij bewustzijn komt. Dit komt voor zowel de stervende als voor naasten vaak onverwacht. Indien de klachten acceptabel of afwezig zijn is dit geen probleem. Indien dit niet het geval is zal in sommige gevallen de diepte van de sedatie worden aangepast.

Is palliatieve sedatie een soort euthanasie?

Palliatieve sedatie beëindigt het leven niet en zal het proces ook niet versnellen. Men overlijdt aan de ziekte, niet door de medicijnen. Dit is bij euthanasie wel het geval. Dit maakt palliatieve sedatie wezenlijk anders dan euthanasie.

Versie: 20180095 Palliatieve sedatie 19-10-2023 

Specialisme: Palliatieve zorg
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.