Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Opname op de Intensive Care
Terug naar bovenliggende pagina

Opname op de Intensive Care

Folder

Inleiding

Uw naaste of familielid is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Een opname op de IC maakt vaak veel indruk op patiënten en hun naasten. In deze folder leest u meer over de Intensive Care.

Welke patiënten liggen op de Intensive Care?

Op de Intensive Care liggen patiënten die extra bewaking en speciale zorg nodig hebben. Dit kunnen patiënten zijn die worden opgenomen na een operatie, vanaf de verpleegafdeling of via de Spoedeisende Hulp. Patiënten op de IC liggen daar meestal om 1 of meer orgaanfuncties in de gaten te houden, te ondersteunen of over te nemen. Deze ondersteuning van orgaanfuncties kan bijvoorbeeld bestaan uit medicatie om de bloeddruk te verhogen, een beademingsmachine, beademingsmasker en/of een dialysemachine.

Op de Intensive Care houden gespecialiseerde verpleegkundigen 24 uur per dag toezicht op de patiënten. Met verschillende apparatuur worden onder andere hartslag, bloeddruk en ademhaling steeds gemeten en in de gaten gehouden. Zo nodig wordt videocamerabewaking gebruikt, zodat een verpleegkundige onmiddellijk kan ingrijpen als dat nodig is. Op de Intensive Care hoort u veel alarmgeluiden. Dit is nodig om de patiënt goed te kunnen bewaken. De meeste alarmen geven informatie aan het personeel, maar het wil niet zeggen dat er iets ergs gebeurt.

Opnamedag

Als uw naaste wordt opgenomen op de Intensive Care, wacht u in de wachtruimte bij de ingang van de Intensive Care. Bij de opname van een patiënt moet er veel gebeuren. Dit kost veel tijd, soms meer dan 1 uur. Bijvoorbeeld infusen prikken, aansluiten aan een monitor, zuurstof geven, beademing starten, medicatie toedienen, bloed afnemen, een hartfilmpje en een longfoto maken. De arts en de verpleegkundige komen zo snel mogelijk bij u als al deze handelingen klaar zijn. U krijgt dan uitleg over de toestand van uw familielid/naaste. Daarna wordt u naar de IC kamer gebracht waar uw naaste ligt.

Bezoek

Op de afdeling Intensive Care zijn open bezoektijden. Dit betekent dat u de hele dag welkom bent om op bezoek te komen. Zo kunt u voldoende bij uw naaste zijn, maar kunt u ook rekening houden met uw eigen bezigheden. We benadrukken dat het een mogelijkheid is, die wij graag bieden. Het is geen verplichting om vaak of lang op bezoek te komen, maar het kan wel.

Voor patiënten op de IC is steun van hun naasten belangrijk, maar ook voldoende rust helpt om beter te worden.

Afspraken over bezoek

Als u op bezoek komt op de IC maken wij graag een paar afspraken met u.

 • U kiest 1 persoon in uw omgeving als contactpersoon.
 • De contactpersoon van de patiënt regelt welke andere personen op bezoek komen. Mensen die verder afstaan van de patiënt kunnen vaak beter langskomen als de patiënt weer op de verpleegafdeling is.
 • Komt u op bezoek tussen 8.00 uur en 12.00 uur en na 21.00 uur in de avond, dan spreekt u dat eerst af met de IC-verpleegkundige. Voor een bezoek tussen 12.00 uur en 21.00 uur hoeft dit niet.

Zou u wel rekening willen houden met het volgende:

 • Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijk welkom. Meer bezoek is voor ernstig zieke patiënten te vermoeiend. Ook het ‘elkaar afwisselen’ is niet wenselijk. Beter is het om dan op een ander tijdstip te komen.
 • Het is goed om een rustperiode van 2 tot 3 uur aan te houden tussen de bezoekmomenten.
 • Op de IC gebeuren soms onverwachte dingen. Daarom kan het zijn dat u even moet wachten voordat u naar binnen mag.
 • Tijdens onderzoeken, verzorging en visite van de arts op de patiëntenkamer, wordt u gevraagd te wachten in de wachtruimte.
 • Er kan iets gebeuren waardoor u wordt gevraagd om in de wachtruimte te wachten. De gang is niet bedoeld om te wachten.
 • Wij vragen u om uw mobiele telefoon zo min mogelijk in de kamer van uw naaste te gebruiken. Uw naaste heeft zoveel mogelijk rust nodig. Daarom kunt u telefoongesprekken ook beter buiten de afdeling doen.
 • Wij vragen u om tijdens het bezoek de privacy van andere patiënten op de afdeling te respecteren.
 • Familiegesprekken worden meestal gepland tussen 14.00 uur en 15.00 uur.
 • Kinderen zijn welkom. Dit overlegt u het beste vooraf met de verpleegkundige. Er zijn voor kinderen meerdere boekjes beschikbaar op de IC.

Melden voor bezoek

Als u op bezoek komt, zijn er een paar belangrijke regels. Die gaan over aanmelden, de wachtruimte en hygiëne.

 • U meldt zich altijd eerst bij de ingang van de Intensive Care, voordat u naar binnen gaat. Bij de ingang hangt een informatiebord en een telefoon. Op het informatiebord staan de telefoonnummers van de kamers. Als u het kamernummer van uw naaste belt, krijgt u de verantwoordelijke verpleegkundige aan de telefoon. Als u het kamernummer van uw naaste niet weet, belt u met telefoonnummer 6540.
 • In de wachtruimte van de Intensive Care kunt u koffie, thee, bouillon en water krijgen. Tegenover de wachtruimte van de Intensive Care is een toilet voor bezoekers.

Hygiëne op de Intensive Care is erg belangrijk. Ernstig zieke patiënten kunnen makkelijk infecties krijgen. Daarom zijn er belangrijke regels voor het bezoek:

 • Als u op de afdeling komt, desinfecteert u uw handen met sterillium. Dit desinfectiemiddel hangt aan de wand bij de ingang van de Intensive Care. Naast het desinfectiemiddel hangt een kaart met instructies.
 • U kunt geen bloemen meenemen. Eten kan alleen in overleg met de verpleegkundige.
 • Het personeel draagt soms een schort en handschoenen bij het contact met patiënten. Het bezoek hoeft geen schort en handschoenen aan.
 • Als u zelf ziek bent, vertelt u dit aan de verpleegkundige. Eventueel kunnen er maatregelen genomen worden.
 • Als een patiënt in strikte isolatie ligt, zijn er andere regels. De verpleegkundige vertelt u hierover.

Het verblijf op de IC en praktische zaken

 • Uw naaste ligt aan allemaal verschillende apparaten en draagt daarom aangepaste kleding. Eigen kleding heeft uw naaste de eerste dagen niet nodig. Wel kunt u toiletartikelen zoals een scheerapparaat, tandenborstel, kam, deodorant en sloffen meenemen. Als uw naaste een bril of gehoorapparaat draagt, dan mag u die meenemen. U kunt ­ook boeken, tijdschriften, foto’s of muziek meenemen als afleiding. Het is beter om geen waardevolle spullen mee te nemen. Het gebruik van een eigen mobiele telefoon of tablet voor de patiënt is mogelijk.
 • Het komt best vaak voor dat patiënten tijdens het verblijf verward raken. Dat noemen we een delier. Een delier kan verschillende oorzaken hebben, maar komt vooral door het ziek zijn. Daarom staat het hek aan de zijkant van het bed op de IC altijd omhoog. Vanwege de verwardheid kan het ook nodig zijn om de handen van uw naaste tijdelijk vast te maken. Dit heet fixatie en is om te zorgen dat de patiënt niet per ongeluk een infuus, sonde of beademingsbuis weghaalt of zichzelf verwondt.
 • Om de patiënt goed te bewaken, kan er gebruik gemaakt worden van videocamera’s. Dit zijn vrijheidsbeperkende maatregelen die wijj niet graag toepassen maar ze zijn wel vaak nodig om veilige zorg te bieden. Als dat kan, wordt dit besproken met de patiënt of met de contactpersoon.
 • U kunt helpen bij de zorg van uw naaste. Dit kunt u overleggen met de verpleegkundige. U kunt bijvoorbeeld helpen met eten en drinken, en met het verzorgen van haren en nagels.

Organisatie van de zorg

 • Op de Intensive Care is de intensivist hoofdbehandelaar. Dat betekent dat de intensivist verantwoordelijk is voor de patiëntenzorg. Een intensivist is een medisch specialist met een speciale ­opleiding voor Intensive Care zorg. Er zijn meerdere intensivisten en zij wisselen elkaar in diensten af. Vanwege de intensieve zorg verpleegt 1 verpleegkundige 1 of 2 patiënten.
 • Er is 24 uur per dag een IC-verpleegkundige, een arts-assistent IC en een intensivist aanwezig. Doordat veel personeel nodig is voor de 24-uurs zorg, ziet u meerdere gezichten tijdens het verblijf op de Intensive Care. Alle medewerkers dragen informatie aan elkaar over en zijn goed op de hoogte van de ziektegeschiedenis van de patiënten.
 • Naast de artsen en verpleegkundigen van de Intensive Care, komen vaak andere behandelaars langs, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psychiater. Zij behandelen uw naaste ook na het verblijf op de IC, dus ook op de verpleegafdeling. Soms zijn er andere medisch specialisten bij de behandeling betrokken, zoals een internist, longarts, cardioloog of chirurg.

Informatievoorziening en gesprek met de arts

 • Als IC-team willen wij u zo goed mogelijk informeren over uw naaste. Informatie over uw naaste wordt door de arts en verpleegkundige alleen aan de contactpersoon gegeven. U kunt altijd contact opnemen met de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt. Dit kan  telefonisch dag en nacht of wanneer u op bezoek komt. Het is prettig als u voor 7:30 uur of na 9:30 uur belt.
 • Er is ook een gesprek mogelijk met de arts. Dit gesprek is met de arts-assistent en/of de intensivist en met de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt. Meestal geeft de arts aan wanneer er een gepsrek plaats vindt, maar de contactpersoon kan ook zelf om een gesprek vragen. Dat gaat via de verpleegkundige. Meestal vindt het gesprek plaats tussen 14:00 en 15:00 uur. Als dat voor u niet lukt, dan proberen we een ander moment uit te kiezen. We kunnen dan ook afspreken om u te bellen.
 • Het gesprek met de arts gaat meestal over de gezondheidstoestand van de patiënt en het behandelplan. Dit gesprek kan spannend voor u zijn. U mag daarom een familielid of bekende meenemen. U kunt dit gesprek voorbereiden. Het kan helpen om vooraf op te schrijven wat u wilt vertellen of vragen. Opname van het gesprek is geen probleem. Meld dit wel voor aanvang van het gesprek bij de arts. 

Gesprek met de verpleegkundige

Binnen enkele dagen na de opname vindt er een gesprek plaats met de verpleegkundige. Dit verpleegkundig familiegesprek is bedoeld om na te gaan hoe het met u gaat en welke behoeften u heeft aan informatie en begeleiding tijdens de IC-opname van uw naaste. Daarnaast worden een aantal onderwerpen die in deze folder worden genoemd, besproken. Zoals mogelijkheden voor bezoek.

Ondersteuning

U kunt uw naaste helpen door goed voor uzelf te zorgen. U weet immers niet hoe lang uw naaste in het ziekenhuis moet blijven. Mocht u hulp willen van een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker dan is dit mogelijk. Als u dat wilt, kunt u dat aan de verpleegkundige melden. De verpleegkundige regelt dan een afspraak voor u.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website www.opeenicliggen.nl.

Dagboek

Er is op de IC afdeling een digitaal dagboek. In dit dagboek kunt u uw gedachten en indrukken opschrijven. Soms plaatst de verpleegkundige ook een stukje. Dat kan de patiënt later helpen bij de verwerking van de opname. Om in het dagboek te typen, krijgt u een code. Deze code wordt alleen door u en de verpleegkundige gebruikt. Het is dus helemaal veilig en niemand anders kan het zien. Als u dit wilt, kunt u de verpleegkundige vragen naar het dagboek.

Informed consent

 • Informed consent is Engels en betekent geïnformeerde toestemming. Volgens de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) moeten patiënten toestemming geven voor een medische behandeling. Dat doen ze als ze goed en helemaal zijn geïnformeerd over hun toestand (diagnose) en eventuele behandeling.
 • Er moet goed worden uitgelegd wat de voorgestelde behandeling inhoudt en of er misschien andere mogelijkheden zijn. Ook moet besproken worden wat de voor- en nadelen van de behandeling zijn en wat de gevolgen zijn als de behandeling niet wordt uitgevoerd. Verder moeten de belangrijkste risico’s van de behandeling worden besproken. Dan kan een patiënt wel of geen toestemming geven voor de behandeling. Als dit niet goed met de patiënt zelf kan worden besproken, wordt dit alles met de wettelijk vertegenwoordiger besproken.
 • Bij spoedeisende zorg, zoals op de Intensive Care, kan de behandeling al gestart worden zonder toestemming. Er kunnen anders levensbedreigende situaties ontstaan.
 • De medische en  verpleegkundige zorg op de Intensive Care kan redelijk eenvoudig zijn tot zeer ingewikkeld. De totale behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Een deel is  standaard voor eigenlijk elke IC-opname en wordt eenmalig in het opnamegesprek besproken. Een ander deel is niet altijd spoed en daar wordt in een aanvullend gesprek uitgebreid over gesproken. Heeft u daarna nog vragen, stel ze dan gerust.

In de folder Informed Consent wordt alles nog een keer uitgelegd.

Behandelbeleid

Bij opname in het ziekenhuis, ook op de Intensive Care, wordt de behandeling met de patiënt of met de wettelijk vertegenwoordiger besproken. De patiënt kan daarbij zelf zeggen wat er wel of niet mag gebeuren, maar ook de arts kan ook grenzen aangeven van een mogelijke behandeling. Dit noemen we behandelbeleid. Dit wordt in het opnamegesprek besproken en wanneer daar aanleiding toe is. U kunt meer hierover lezen in de folder Niet reanimeren en ander behandelbeleid.

Registratie van patiëntengegevens

De Intensive Care van het Martini Ziekenhuis neemt, net zoals andere IC’s in ­Nederland, deel aan de Nationale Intensive Care Evaluatie . Voor deze evaluatie worden de gegevens van alle opgenomen patiënten verzameld. Dit gebeurt anoniem, wat betekent dat uw naam er niet bij staat. Het doel van de evaluatie is om de kwaliteit van de behandeling te vergelijken met andere IC’s en met deze gegevens zo mogelijk de behandeling in de toekomst verder te verbeteren.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Op de Intensive Care vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Het doel is om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek geeft de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger toestemming. Daarom kan het zijn dat wij uw toestemming vragen voor deelname van uw naaste aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. U krijgt dan uitgebreide informatie over het onderzoek. Meedoen is altijd vrijwillig. De patiënt is dus nooit verplicht om mee te doen. Niet deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek heeft geen enkele invloed op de behandeling.

Daarnaast worden er patiëntengegevens anoniem verzameld in een databank. Deze gegevens worden ook gebruikt voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor vragen wij u niet apart toestemming, omdat deze gegevens niet terug te leiden zijn naar de patiënt.

Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit aangeven bij de arts of verpleegkundige.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Medisch-­wetenschappelijk onderzoek.

Parkeren

U kunt, tegen betaling, gebruik maken  van het parkeerterrein. Voor bezoekers van patiënten, die langer dan 10 dagen in het ziekenhuis verblijven, bestaat een speciale regeling. U kunt voor informatie over deze regeling terecht bij het secretariaat van de Intensive Care.

Horeca

Op de begane grond van het Martini Ziekenhuis vindt u verschillende horecavoorzieningen. Op werkdagen kunt u altijd van 8.00 tot 20.00 uur bij één van deze voorzieningen terecht. Kijkt u voor actuele openingstijden op: www.martiniziekenhuis.nl/horecavoorzieningen.

Tot slot

Er is een uitgebreide collectie folders over diverse onderzoeken en behandelingen die kunnen voorkomen tijdens een opname op de Intensive Care; Beademing, Beademing via een masker, Tracheostoma, Acuut optredende verwardheid (delier), ICU Aquired Weakness, Sepsis, Nierfunctievervangende therapie, Vrijheidsbeperkende maatregelen, Behandelbeleid, Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen. De folders zijn terug te vinden op de website van het Martini Ziekenhuis: www.martiniziekenhuis.nl/ic.

Versie: 20140027 Opname op de IC 2023-12

Specialisme: Intensive Care
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.