Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Opname op de Intensive Care
Terug naar bovenliggende pagina

Opname op de Intensive Care

Folder

Uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care. Een opname op een ­afdeling zoals deze, maakt vaak veel indruk op patiënten en hun naasten. In deze folder leest u over de Intensive Care.

Welke patiënten liggen op de Intensive Care?

Op de Intensive Care liggen patiënten die extra bewaking en specifieke zorg ­nodig hebben. Dit kunnen patiënten zijn die worden opgenomen na een ­operatie, vanaf de verpleegafdeling of via de Spoedeisende Hulp. De reden van opname op de Intensive Care is meestal om één of meerdere orgaanfuncties in de gaten te houden, te ondersteunen of over te nemen. Deze ondersteuning van orgaan­functies kan bijvoorbeeld bestaan uit medicatie om de bloeddruk te verhogen, een beademingsmachine of beademingsmasker en/of een dialyse­machine.

Op de Intensive Care houden gespecialiseerde verpleegkundigen voortdurend toezicht op de patiënten. Met behulp van allerlei elektronische apparatuur ­worden onder andere hartslag, bloeddruk en ademhaling continu gemeten en nauwlettend in de gaten gehouden. Indien nodig maken we gebruik van videocamerabewaking. De verpleegkundige kan onmiddellijk ingrijpen als dat nodig is. Op de Intensive Care hoort u veel alarmgeluiden. Dit is nodig om de patiënt goed te kunnen bewaken. De meeste alarmen geven informatie aan het personeel, maar geven geen acute situatie aan.

Opnamedag

Wanneer uw naaste wordt opgenomen op de Intensive Care vragen we u te wachten in de wachtruimte bij de ingang van de Intensive Care. Bij de opname van een patiënt vinden er veel noodzakelijke handelingen en onderzoeken plaats die tijd kosten (soms wel meer dan een uur). U kunt daarbij denken aan: infusen prikken, aansluiten aan een monitor, zuurstof geven, beademing starten, ­medicatie toedienen, bloed afnemen, een hartfilmpje en een longfoto maken. De arts en de verpleegkundige komen zo snel mogelijk bij u als deze handelingen zijn afgerond. Ze lichten u in over de situatie. Daarna wordt u begeleid naar de IC kamer waar uw naaste verblijft.

Bezoek

Op de afdeling Intensive Care gelden open bezoektijden. Dit betekent dat u de hele dag welkom bent om op bezoek te komen. Hierdoor kunt u voldoende tijd met uw naaste doorbrengen, maar ook uw bezoek afstemmen op uw persoon­lijke bezigheden. Wij benadrukken dat het een mogelijkheid is, die wij graag ­bieden. Het is geen verplichting om vaak en/of lang aanwezig te zijn.

Voor patiënten op de IC is steun van hun naasten belangrijk, maar ook voldoende rust draagt bij aan het herstel.

Afspraken met betrekking tot bezoek

Als bezoeker van de afdeling Intensive Care maken wij graag de volgende afspraken met u:

 •   Wijs één persoon in uw omgeving aan als contactpersoon.
 • De contactpersoon van de patiënt coördineert welke andere personen op bezoek ­komen. Mensen die verder afstaan van de patiënt kunnen vaak meer betekenen in een latere herstelfase op de verpleegafdeling.
 • Voor bezoek tussen 8.00 en 12.00 uur en na 21.00 uur in de avond, wordt u ­verzocht dit af te stemmen met de IC-verpleegkundige.
 •  Voor de tijd tussen 12.00 uur en 21.00 uur geldt dit niet. Echter we vragen u rekening te houden met onderstaande.
 •  Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijk welkom. Meer bezoek is voor ernstig zieke patiënten te vermoeiend. Ook het ‘elkaar afwisselen’ is niet wenselijk. Beter is het om dan op een ander tijdstip te komen.
 •  Het is goed om een rustperiode van twee à drie uur aan te houden tussen de bezoekmomenten.
 •  Op de IC gebeuren soms onverwachte dingen. Hoewel wij altijd ons best doen om u te verwelkomen, kan het soms zijn dat u even moet wachten voordat u naar uw naaste kunt gaan.
 •  Tijdens onderzoeken, het verlenen van zorg en de visite van de arts op de ­patiëntenkamer, wordt u gevraagd om te wachten in de familiekamer.
 •  Verder kan het ook om andere redenen voorkomen dat er aan bezoek gevraagd wordt even de kamer te verlaten. Er wordt gevraagd om in de familiekamer te wachten en niet op de gang.
 •  Wij vragen u vriendelijk om uw mobiele telefoon zo min mogelijk in de kamer van uw naaste te gebruiken. Wij willen uw naaste zoveel mogelijk rust geven. Dit doen wij door ervoor te zorgen dat uw naaste zo weinig mogelijk prikkels ervaart. Om deze reden verzoeken wij om uw telefoongesprekken buiten onze afdeling te voeren.
 •  We vragen u om tijdens het bezoek de privacy van andere patiënten op de ­afdeling te respecteren.
 •  Familiegesprekken worden meestal gepland tussen 14.00 en 15.00 uur.
 •  Kinderen zijn welkom. Overlegt u dit gerust met de verpleegkundige. Voor jonge kinderen is er een boekje ‘Als papa slaapt, hoe kan hij dan eten?’ beschikbaar op de IC.

Melden voor bezoek

 •  Wij vragen u zich eerst te melden bij de ingang van de Intensive Care, voordat u naar binnen gaat. Bij de ingang hangt een informatiebord en een telefoon. Op het informatiebord staan de telefoonnummers van de verschillende kamers. Wanneer u het kamernummer van uw naaste belt, krijgt u de verantwoordelijke verpleegkundige aan de telefoon. Als u het kamernummer van uw naaste niet weet, belt u tel. 6540.
 •  In de wachtruimte van de Intensive Care is een apparaat voor diverse warme dranken (koffie, thee en bouillon) en een apparaat voor vers water. Tegenover de wachtruimte van de Intensive Care is een toilet voor bezoekers.

Hygiëne

Hygiëne op de Intensive Care is erg belangrijk. Ernstig zieke patiënten zijn ­vatbaarder voor infecties. Daarom gelden bepaalde richtlijnen:

 •  Na binnenkomst op de afdeling desinfecteert u uw handen met sterillium. Dit desinfectiemiddel hangt aan de wand bij de ingang van de Intensive Care. Volg de instructies over handhygiëne die op de kaart staan.
 •  U kunt geen bloemen en etenswaren meenemen.
 •  Het personeel draagt een schort en handschoenen bij het contact met patiënten (contactisolatie). Dit is voor bezoek niet nodig.
 •  Als u zelf ziek bent, verzoeken wij u dit te melden bij de verpleegkundige. Eventueel kunnen we dan gepaste maatregelen nemen.
 •  Voor bezoek aan patiënten die in strikte isolatie liggen, gelden andere richtlijnen. De verpleegkundige licht u hierover in.

Het verblijf op de IC en praktische zaken

Uw naaste ligt aan allerlei apparatuur en daarom draagt de patiënt aangepaste kleding. Eigen kleding heeft uw naaste de eerste dagen niet nodig. Wel kunt u toiletartikelen (scheerapparaat, tandenborstel, kam, deodorant) en sloffen meenemen. Als uw naaste gebruik maakt van bril of gehoorapparaat, graag deze meenemen.

Het meenemen van waardevolle spullen wordt afgeraden. Het gebruik voor de patiënt van een eigen mobiele telefoon, iPad/tablet is mogelijk. Ook kunt u ­boeken, tijdschriften, foto’s of muziek meenemen als afleiding voor uw naaste.

Het komt regelmatig voor dat patiënten tijdens het verblijf verward raken, ook wel ‘delier’ genoemd. Dit heeft verschillende oorzaken, maar komt vooral door het ziek zijn. Om deze reden is het hek aan de zijkant van het bed op de IC standaard omhoog. Vanwege de verwardheid kan het nodig zijn de handen van uw naaste te fixeren (tijdelijk vastmaken) om te voorkomen dat hij/zij per ongeluk een infuus, sonde of beademingsbuis verwijdert of zichzelf schade toebrengt. Om de patiënt goed te kunnen bewaken, kan er gebruik worden gemaakt van videocamera’s. Dit zijn vrijheidsbeperkende maatregelen die wij niet graag toepassen maar ze zijn wel vaak nodig om veilige zorg te kunnen bieden. Dit wordt, zo mogelijk, met de patiënt en anders met de contactpersoon tijdens het opnamegesprek besproken. Als een vrijheidsbeperkende maatregel noodzakelijk is, wordt de maatregel met u als naaste besproken.

Het is mogelijk te helpen bij de zorg van uw naaste. Dit kan in overleg met de verpleegkundige. U kunt hierbij denken aan hulp bij eten en drinken, haarverzorging of nagelverzorging.

Organisatie van de zorg

Op de Intensive Care is de intensivist hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de patiëntenzorg. Een intensivist is een medisch specialist met een speciale ­opleiding voor Intensive Care zorg. Er zijn meerdere intensivisten en zij wisselen elkaar in diensten af. Vanwege de intensieve zorg verpleegt één verpleegkundige één of twee patiënten.

Er is 24 uur per dag een Intensive Care verpleegkundige, een arts-assistent IC en een intensivist aanwezig. Doordat veel personeel nodig is voor de 24-uurs zorg, ziet u meerdere gezichten tijdens het verblijf op de Intensive Care. Alle medewerkers dragen informatie aan elkaar over en zijn goed op de hoogte van de ziektegeschiedenis van de patiënten.

Naast de artsen en verpleegkundigen van de Intensive Care, komen ook zeer ­regelmatig andere behandelaars langs, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psychiater. Zij blijven uw naaste ook behandelen na ontslag van de Intensive Care naar de verpleegafdeling. Daarnaast kunnen op basis van de ziektegeschiedenis ook andere medische specialisten bij de behandeling worden betrokken, zoals een internist, longarts, cardioloog of chirurg.

Informatievoorziening en gesprek met de arts

Als IC-team willen de artsen en verpleegkundigen u zo goed mogelijk voorzien van informatie over uw naaste. Informatie over uw naaste wordt door de arts en verpleegkundige alleen aan de contactpersoon gegeven. U kunt altijd contact opnemen met de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt. Dit kan telefonisch dag en nacht en wanneer u op bezoek komt. Het is prettig als u voor 7.30 uur of na 9.30 uur belt. Zo heeft de verpleegkundige alle tijd om de zorg aan uw naaste te verlenen.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor een gesprek met de arts. Dit gesprek is met de arts assistent en/of de intensivist en met de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt. Het initiatief komt meestal vanuit de arts. De contactpersoon kan ook zelf een gesprek aanvragen via de verpleegkundige. Meestal vindt het gesprek plaats tussen 14:00 en 15:00 uur.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan proberen we een ander moment uit te kiezen. Ook kunt u uw telefoonnummer opgeven en dan zorgen we dat het ­gesprek telefonisch plaats vindt.

Het gesprek met de arts is bedoeld om de patiënt en de contactpersoon op de hoogte te stellen van de huidige gezondheidstoestand en het behandelplan. Dit gesprek kan spannend voor u zijn. Neem gerust een familielid of goede bekende mee. U kunt dit gesprek voorbereiden. Het kan helpen om vooraf op te schrijven wat u wilt vertellen of vragen. Neemt u ook bij het eerste of tweede gesprek de ­gebruikte medicatie van de patiënt mee of een overzicht daarvan. Opname van het gesprek is geen probleem. Meld dit wel voor aanvang van het gesprek bij de arts.

Informatievoorziening en gesprek met de verpleegkundige

Binnen enkele dagen na de opname wordt er een moment gepland waarbij een verpleegkundige met u en eventueel andere naasten in gesprek gaat. Dit verpleegkundig familiegesprek is bedoeld om na te gaan hoe het met u gaat en welke behoeften u heeft aan informatie en begeleiding tijdens de IC opname van uw naaste. Daarnaast zullen er een aantal onderwerpen die in dit opnameboekje worden genoemd, worden besproken, zoals bijvoorbeeld mogelijkheden voor bezoek.

Ondersteuning

U kunt uw naaste helpen door goed voor uzelf te zorgen. U weet immers niet hoe lang uw naaste nog in het ziekenhuis moet blijven. Ondersteuning door een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker is mogelijk. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Deze regelt dan een afspraak voor u.

De website www.opeenicliggen.nl kan informatief voor u zijn.

Dagboek

Er is op de afdeling de mogelijkheid gebruik te maken van een digitaal dagboek. Hierin kunt u uw gedachten en indrukken over deze heftige periode opschrijven. Indien mogelijk plaatst de verpleegkundige ook een stukje. In een later stadium kan het de patiënt helpen bij de verwerking van de opname. Het is een beveiligd dagboek, het is alleen toegankelijk met een code die de naaste en de verpleegkundigen krijgen.  Wanneer u hier belangstelling voor heeft, vraagt u gerust de verpleegkundige.

Informed consent

Informed consent is een Engelstalige term en betekent letterlijk ‘geïnformeerde toestemming’. Volgens de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) moeten patiënten toestemming geven voor een medische behandeling, nadat ze goed en volledig geïnformeerd zijn over hun toestand (diagnose) en eventuele behandeling. Hierbij moet goed worden uitgelegd wat de voor­gestelde behandeling inhoudt en of er eventueel alternatieven zijn. Daarnaast moet aan bod komen wat de voor- en de nadelen van de behandeling zijn en wat de gevolgen zijn als van de behandeling wordt afgezien. Ook moeten de belangrijkste risico’s van de behandeling worden besproken. Op grond van deze ­informatie kan een patiënt toestemming geven voor de behandeling of deze ­toestemming niet verlenen. Als dit niet goed met de patiënt zelf kan worden ­besproken, wordt een beroep gedaan op de wettelijke vertegenwoordiger.

Bij spoedeisende zorg, zoals op de Intensive Care, kan de behandeling echter al gestart worden zonder toestemming, omdat er anders levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

De medische en verpleegkundige zorg op de Intensive Care kan variëren van ­relatief eenvoudig tot buitengewoon complex. De totale behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Een deel is standaard onderdeel van vrijwel elke IC-opname en wordt eenmalig in het opnamegesprek besproken. Een ander deel is niet altijd spoed en daar wordt in een aanvullend gesprek uitvoerig over gesproken. Heeft u daarna nog vragen? Stel ze gerust.

Er is een folder Informed Consent beschikbaar waarin alles nog een keer ­uitgelegd wordt.

Behandelbeleid

Bij opname in het ziekenhuis, ook op de Intensive Care, wordt de behandeling in overleg met de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger afgestemd. De patiënt kan daarbij zelf grenzen stellen aan de behandeling, maar ook de arts kan grenzen stellen aan een mogelijke behandeling. Dit noemen we behandelbeleid.

Dit wordt in het opnamegesprek besproken en wanneer daar aanleiding toe is.

U kunt meer hierover lezen in de folder Behandelbeleid.

Registratie van patiëntengegevens

De Intensive Care van het Martini Ziekenhuis neemt, net zoals andere IC’s in ­Nederland, deel aan de Nationale Intensive Care Evaluatie (zie www.stichting-­nice.nl). Hiervoor wordt van alle opgenomen patiënten anoniem een aantal ­gegevens verzameld. Het doel hiervan is de kwaliteit van de behandeling te vergelijken met andere IC’s en met deze gegevens zo mogelijk de behandeling in de toekomst verder te verbeteren.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Op de Intensive Care vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit is ­nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de patiënt of wettelijk vertegenwoordiger nodig. Het is daarom mogelijk dat wij uw toestemming vragen voor deelname van uw naaste aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. Mocht dit aan de orde komen, dan wordt u hierover uit­gebreid geïnformeerd. Meedoen is altijd vrijwillig. De patiënt is dus nooit ­verplicht om mee te doen. Afzien van deelname heeft geen enkele invloed op de ingezette behandeling. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar een aparte folder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Medisch-­wetenschappelijk onderzoek.

Parkeren

U kunt, tegen betaling, gebruik maken van de parkeergarage. Voor bezoekers van patiënten, die langer dan 10 dagen in het ziekenhuis verblijven, bestaat een ­speciale regeling. U kunt voor informatie over deze regeling terecht bij het secretariaat van de Intensive Care.

Versie: v1 20140027 Opname op de IC 2023-08

Specialisme: Intensive Care
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.