Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren
Terug naar bovenliggende pagina

Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren

Folder

Algemeen

 • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
 • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
 • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
 • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding

Uw kind is door de behandelend arts van het ziekenhuis verwezen naar de medisch kinder- en jeugdpsycholoog. In deze folder leest u hoe de medisch psycholoog uw kind kan helpen. Soms is een gesprek voldoende, soms is een onderzoek of een behandeling nodig. Dat hangt af van de leeftijd van uw kind, de klachten en de vragen die u of uw kind heeft. 

Waarmee kan de medisch psycholoog uw kind helpen?

De medisch psycholoog weet veel over hoe lichamelijke en mentale klachten met elkaar te maken hebben. De medisch psycholoog is er voor zowel ouders als kinderen. Hieronder ziet u voorbeelden van onderwerpen waar ouders en kinderen vaak hulp voor vragen: 

 • Klachten waar de arts geen duidelijke reden of oorzaak voor kan vinden, zoals hoofdpijn of buikpijn. Dit noemen we aanhoudende lichamelijke klachten. 
 • Het omgaan met een chronische (blijvende) ziekte, zoals astma, voedselallergie  of epilepsie.
 • Angst voor medische ingrepen.
 • Problemen met zindelijkheid.
 • Problemen in de ontwikkeling van kinderen, zoals emotionele- of gedragsproblemen.

“Mijn kind heeft lichamelijke klachten, waarom moet hij of zij dan naar een psycholoog?”

Ziekte en lichamelijke klachten kunnen voor psychische problemen zorgen. Omgekeerd geldt dit ook: problemen op school of thuis kunnen lichamelijke klachten veroorzaken of verergeren.

De medisch psycholoog kan dit samen met u en uw kind bekijken en naar mogelijke oplossingen zoeken. Meestal leidt dit tot praktische adviezen om de klachten in het dagelijks leven af te laten nemen of er anders mee om te gaan.

Kennismakingsgesprek

Na de verwijzing door de behandelend arts ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreekt de medisch psycholoog de klachten en mogelijkheden van uw kind met u. Soms is uw kind daarbij, dat hangt af van de leeftijd. De psycholoog stelt vragen over hoe uw kind zich ontwikkelt en hoe de leefsituatie is. Daarna besluit u samen met de psycholoog (en mogelijk uw kind) of een psychologische behandeling of (neuro)psychologisch onderzoek nodig is. Soms verwijzen we u door naar een andere instantie. Daarover leest u meer onder het kopje ‘Verwijzing naar andere instanties’.

Psychologische behandeling

Als uw kind een psychologische behandeling krijgt, dan wordt het behandelplan met u besproken. Soms bent u als ouders geholpen met adviezen over hoe u de klacht van uw kind kunt aanpakken. Soms komt uw kind zelf in behandeling. Meestal zijn beide opties wenselijk. Tijdens de behandeling kiest de psycholoog materialen en technieken die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van uw kind. 

Psychologisch onderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag kan (neuro)psychologisch onderzoek worden ingezet. Het onderzoek kan gericht zijn op de denkfuncties. Het gaat dan bijvoorbeeld over problemen met aandacht, concentratie, geheugen en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Kindvriendelijk testmateriaal

Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van uw kind. De psychodiagnostisch medewerker psycholoog gebruikt bijvoorbeeld spelletjes, vragen en opdrachten om het onderzoek te doen. De meeste kinderen vinden het psychologisch onderzoek plezierig: ze ervaren het contact en de aandacht als positief. 

Vragenlijsten

Het kan zijn dat u vragenlijsten krijgt om in te vullen. Soms wordt dit ook aan de leerkracht van uw kind gevraagd. 

Duur van het onderzoek

Vooraf geeft de psycholoog altijd aan hoe lang het onderzoek duurt. Ook hoort u of het onderzoek over 2 dagdelen wordt verdeeld. 

Nagesprek

Na afloop van het onderzoek krijgt u een nieuwe afspraak mee voor het nagesprek. Daarin bespreekt de medisch psycholoog de resultaten met u. Soms is uw kind daarbij, dat hangt af van de leeftijd van uw kind. 

Verwijzing naar andere instantie

De medisch psycholoog geeft meestal korte behandelingen. Soms is een langere behandeling of ander/uitgebreider onderzoek nodig. Dan kan de medisch psycholoog u naar een andere instantie of hulpverlener doorverwijzen. 

Goed om te weten

Onderzoek en/of behandeling bij de medisch psycholoog gebeurt alleen als de ouders het goedkeuren. Een kind van 12 jaar of ouder mag hierover meebeslissen. Een kind van 16 jaar en ouder beslist zelf, volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Bent u gescheiden en heeft u allebei het ouderlijk gezag? Dan is het nodig dat u allebei duidelijk toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling van uw kind bij de Medische Psychologie. Vergeet daarom niet uw ex-partner te informeren.

Vertrouwelijke informatie

De medewerkers van de polikliniek Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim. 

Digitaal patiëntendossier

Uw patiënteninformatie wordt opgeslagen in een afgeschermd, digitaal patiëntendossier. Daarin komt een rapportage (verslag) over uw onderzoek en behandeling. Na uw toestemming wordt deze rapportage gedeeld met uw behandelend arts en met uw huisarts. 

We delen uw rapport niet zomaar met andere organisaties of mensen buiten het ziekenhuis. Dat gebeurt alleen met uw toestemming. U mag het rapport zelf ook inzien. Wilt u dat? Bespreek dit dan met de medisch psycholoog.

Zorgen dat de kwaliteit hoog blijft

De medisch psycholoog doet er alles aan om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Ze willen u zo goed mogelijk helpen. Zijn er toch dingen die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent? Dan bespreekt de medisch psycholoog deze graag met u. 

De medisch psychologen in het Martini Ziekenhuis zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. Ook moeten de psychologen zich aan de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) houden. Voor meer informatie kunt u onderstaande websites bekijken. 

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): www.psynip.nl
 • De NIP-sectie Psychologen Algemene Ziekenhuizen: www.lvmp.nl 
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen: www.fgzp.nl 

 

Versie: 1172130 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren 2023-09

Specialisme: Medische Psychologie
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.