Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Endo-echografie van de slokdarm, maag of alvleesklier
Terug naar bovenliggende pagina

Endo-echografie van de slokdarm, maag of alvleesklier

Folder

Algemeen

 • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
 • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
 • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
 • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding

U bent onlangs met klachten of voor controle bij uw behandelend arts geweest. Daarna is er met u een afspraak gemaakt voor een endo-echografie van uw slokdarm, maag of alvleesklier. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding op dit onderzoek, het onderzoek zelf en mogelijke complicaties. Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw arts.

Wat is een endo-echografie van de slokdarm, maag of alvleesklier?

Bij een endo-echografie wordt via de mond een soepele, buigzame slang met een echo-apparaatje in de slokdarm, maag of twaalfvingerige darm gebracht. Dit echo-apparaatje maakt gedetailleerde opnames met geluidsgolven. Via een beeldscherm bekijkt de arts de maagwand en de slokdarm. Ook bekijkt de arts de organen en lymfeklieren die buiten de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm liggen. Soms neemt de arts weefsel (cellen) of vocht af voor onderzoek. Dat gebeurt met een dunne naald. Dit heet een punctie en is pijnloos.

Voorbereiding op het onderzoek

Het onderzoek kan alleen goed en veilig worden uitgevoerd als uw slokdarm en maag leeg zijn. Daarom moet u voor het onderzoek nuchter zijn.

 • Als de endo-echografie vóór 13.00 uur plaatsvindt, mag u vanaf 24.00 uur ‘s nachts niet meer eten en drinken.
 • Als de endo-echografie ná 13.00 uur plaatsvindt, mag u ’s ochtends vóór 07.00 uur een licht ontbijt nemen. Bijvoorbeeld 2 beschuiten en 2 kopjes thee, koffie (zonder melk) of water. Na 07.00 uur mag u niet meer eten en drinken.

Pacemaker of intracardiaal defibrillator (ICD)

Heeft u een pacemaker of ICD? Dan meldt u dit aan de arts die u heeft doorverwezen en aan de arts die het onderzoek uitvoert. Het kan zijn dat u voorzorgsmaatregelen moet nemen.

Medicijngebruik

Soms moet u tijdelijk anders omgaan met uw medicijnen. Dat is zo wanneer u insuline, tabletten voor diabetes of bloedverdunners gebruikt. Dit gaat altijd in overleg met uw arts. U mag nooit zelf met deze medicijnen stoppen.

Insuline of tabletten bij diabetes

Heeft u suikerziekte en gebruikt u insuline of tabletten? Dan moet u de dosering hiervan aanpassen, omdat u enkele maaltijden overslaat. Hiervoor is een apart schema. Wij raden u aan om uw eigen insuline en bloedsuikermeter mee te nemen naar het Endoscopiecentrum.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen zoals Acenocoumarol (Sintrom), Fenprocoumon (Marcoumar), Plavix of Persantin? Dan moet u daar in overleg met uw behandelend arts soms een paar dagen vóór het onderzoek mee stoppen. Stop nooit zomaar zelf met deze medicijnen. U hoeft niet te stoppen met Ascal (kinderaspirine). Gebruikt u andere bloedverdunnende medicijnen? Overleg dan met uw arts wat u moet doen.

Na het onderzoek geeft de arts aan wanneer u weer kunt beginnen met bloedverdunnende medicijnen.

Lichte sedatie (roesje)

Tijdens de endo-echografie krijgt u een roesje. Dit heeft u voor het onderzoek besproken met uw arts. Bij een roesje krijgt u via een infuusnaaldje een slaapmiddel (Midazolam) en/of een sterke pijnstiller (Fentanyl) ingespoten.

Door deze medicatie kunt u slaperig worden. U voelt zich ook ontspannen. Het is geen narcose. Het roesje helpt tegen ongemak tijdens het onderzoek.

Bij een roesje

Krijgt u een roesje? Denk dan om het volgende:

 • Na het onderzoek mag u 24 uur niet actief meedoen aan het verkeer. Het is belangrijk dat u vooraf het vervoer naar huis heeft geregeld.
 • Uw begeleider haalt u op uit de wachtkamer van het Endoscopiecentrum.
 • Het roesje kan geheugenverlies op de dag van het onderzoek veroorzaken.
 • Eenmaal thuis kunt u de hele dag minder fit en alert zijn.
 • U kunt beter geen belangrijke afspraken maken op de dag van het onderzoek.
 • Wij raden u dringend af de eerste 24 uur gevaarlijke machines te bedienen.

Allergieën

Bent u overgevoelig (allergisch) voor bepaalde middelen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts, vóór het onderzoek plaatsvindt.

Opname

 • U meldt zich op de afgesproken tijd bij het Endoscopiecentrum.
 • Zorg dat u uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en het telefoonnummer van uw contactpersoon bij u heeft.
 • Draag makkelijk zittende kleding. Neem, als u wilt, reservekleding mee.
 • U wordt door een verpleegkundige uit de wachtkamer opgehaald. U komt dan op de dagverpleging van het Endoscopiecentrum. Hier wordt u voorbereid op het onderzoek. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Na het onderzoek komt u hier ook weer terug, om bij te komen.
 • Vanwege de privacy van u en de andere patiënten mag er geen bezoek op de dagverpleging komen.
 • Er is niet veel ruimte in de wachtkamer. Daarom vragen wij aan begeleiding en bezoek om ergens anders te wachten, bijvoorbeeld in de centrale wachtruimte van het ziekenhuis.
 • U mag een boek, telefoon of iPad meenemen voor tijdens het wachten.

Het onderzoek

 • Vanuit de dagverpleging wordt u naar de behandelkamer gereden. Hier vindt het onderzoek plaats.
 • U wordt klaargelegd voor het onderzoek en aangesloten op de bewakingsapparatuur. Dit apparaat houdt uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in uw bloed in de gaten.
 • Heeft u een kunstgebit of losse gebitselementen? Dan vragen wij u deze uit te doen.
 • De arts stelt u een paar vragen en daarna krijgt u het roesje.
 • Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij. U krijgt een bijtring in uw mond om uw tanden en de endo-echoscoop te beschermen. De arts brengt door deze ring de endo-echoscoop in uw keel en schuift die voorzichtig in de slokdarm. Tijdens het onderzoek heeft u voldoende ruimte in uw keelholte om normaal te kunnen ademen.
 • Tijdens het onderzoek blaast de arts via de endo-echoscoop een beetje lucht in de slokdarm, de maag en twaalfvingerige darm. Dit kan een vol gevoel geven. Het kan zijn dat u tijdens het onderzoek moet kokhalzen of van de ingeblazen lucht moet boeren. Schaamt u zich hier niet voor. Wanneer er wat slijm in uw mond komt, zal de verpleegkundige dit wegzuigen. Probeer het slijm niet weg te slikken.
 • Soms neemt de arts tijdens het onderzoek weefsel (cellen) of vocht voor onderzoek af. Dit heet een punctie en gebeurt met een dun naaldje. Hier voelt u weinig tot niets van. De punctie wordt meteen onder de microscoop op de endoscopiekamer beoordeeld.

Tijdsduur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Na het onderzoek

 • Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de dagverpleging. Als u een roesje heeft gekregen duurt het ongeveer 1,5 tot 2 uur voordat u weer helemaal wakker bent.
 • Na afloop van het onderzoek kan uw keel rauw aanvoelen. Dit gevoel wordt snel minder.
 • U mag 1 uur na het onderzoek beginnen met een glas water, behalve als met u is afgesproken om daar nog mee te wachten. Als water drinken goed gaat, kunt u weer gewoon eten en drinken.

Uitslag

De arts die het onderzoek uitvoert, vertelt u de uitslag meteen na afloop. Soms krijgt u een recept voor een korte antibioticakuur mee. Is er bij u een stukje weefsel weggenomen voor onderzoek in het laboratorium? Dan krijgt u de uitslag daarvan bij het volgende polikliniekbezoek via uw behandelend arts.

Risico’s en complicaties

De kans op complicaties bij een endo-echografie is klein. Toch kunnen er complicaties zijn.

Perforatie

Bij een perforatie ontstaat er een gaatje in de wand van de slokdarm of de twaalfvingerige darm. Dit kan gebeuren bij het inbrengen van de endo-echoscoop. Dit gebeurt bij ongeveer 2 op de 1000 onderzoeken (0,2%).

Bloeding

Het risico op een bloeding is ongeveer 0,1 %.

Infectie

Soms moet de behandelend arts tijdens een onderzoek in een cyste (vochtblaas) prikken. Hierdoor kan een infectie van de cyste ontstaan. Dit gebeurt bij minder dan 1% van de patiënten. Om de infectie te voorkomen kan uw arts u een korte antibioticakuur voorschrijven.

Alvleesklierontsteking

Soms moet de behandelend arts tijdens een onderzoek met een naald door de alvleesklier prikken. Hierdoor kan een alvleesklierontsteking ontstaan. Het risico op een ontsteking is kleiner dan 1%.

Ademhalingsproblemen of stoornissen in de hartfunctie

Heel soms kunnen bij patiënten met hart- en longproblemen ademhalingsstoornissen optreden tijdens het onderzoek. Dat heeft te maken met de slaapmiddelen. De behandelend arts past het roesje dan aan.
Als u voor het onderzoek een gesprek wilt met de MDL-arts over risico’s en complicaties, dan kunt u een afspraak maken. 

Opslaan van gegevens

Krijgt u toch een complicatie? Dan worden uw gegevens (patiëntnummer en geboortedatum) en de complicatie opgeslagen in een landelijke database. Die database is er om de kwaliteit en veiligheid van de endoscopieën te verbeteren. Als u niet wilt dat u gegevens worden opgeslagen, kunt u dat laten weten.

Reanimatiebeleid op het Endoscopiecentrum

Als u een onderzoek of behandeling ondergaat in het Endoscopiecentrum, is het belangrijk dat u weet hoe wij omgaan met reanimeren. Dit kan namelijk anders zijn dan uw eigen keuze.

In het Endoscopiecentrum wordt altijd gereanimeerd, ook als u heeft aangegeven dat u bij een hartstilstand niet gereanimeerd wil worden. Dit lijkt vreemd, maar is het niet: het kan zijn dat de hartstilstand optreedt vanwege het toedienen van een roesje en niet door de operatie zelf. Daarom zullen we altijd reanimeren.

Als u dit absoluut niet wilt, kunt u dat altijd melden bij uw arts. Alle vragen over het reanimatiebeleid in het Endoscopiecentrum kunt u stellen aan uw behandelend arts.

Wanneer bellen

U neemt contact met ons op als u na het onderzoek klachten krijgt zoals aanhoudende pijn, braken, koorts of aanhoudend helderrood bloedverlies.

Krijgt u ernstige klachten binnen 24 uur na het onderzoek?

 • Neem tijdens kantoortijden (08.00 tot 16.00 uur) contact op met het secretariaat van de poli Maag-Darm-Leverziekten via (050) 524 5940.
 • Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de eerste hulp van het Martini Ziekenhuis via (050) 5245152.

Krijgt u ernstige klachten na de eerste 24 uur?

 • Neem tijdens kantoortijden (08.00 tot 16.00 uur) contact op met het secretariaat van de poli Maag-Darm-Leverziekten via (050) 524 5940.
 • Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Versie: 20170048 06-2023  Endo-echografie-van-de-slokdarm-maag-of-alvleesklier

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.