Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)
Terug naar bovenliggende pagina

Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)

Folder

Inleiding

In het nieuws gaat het wel eens over bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor meerdere antibiotica. Deze bacteriën worden Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) genoemd. 

De Landelijke Werkgroep Infectiepreventie (WIP) maakt richtlijnen voor ziekenhuizen. Hierin staan alle maatregelen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan. In een ziekenhuis verblijven namelijk veel mensen met een verminderde weerstand. Zij hebben dus een verhoogde kans op infecties en kunnen hierdoor ziek worden. 

Het Martini Ziekenhuis volgt deze landelijke richtlijnen. In deze folder informeren wij u over de maatregelen en behandeling als een BRMO bij u is gevonden.

Normaal dragerschap

De normale menselijke darminhoud bestaat uit zeer veel bacteriën (micro-organismen). Het grootste deel van de tijd leven ze in evenwicht met het lichaam samen. Dit noemen we kolonisatie. Dat wil zeggen normaal dragerschap. 

Als iemand een verminderde weerstand heeft, kunnen deze bacteriën actief worden en een infectie veroorzaken. Via laboratoriumonderzoek kunnen we vaststellen om welke bacterie het gaat. De arts schrijft dan antibiotica voor, waarna de infectie meestal weer over gaat.

Drager van BRMO

In de darmen van mensen zitten steeds vaker bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor de meest gebruikte antibiotica. Deze bijzonder resis- tente micro-organismen (BRMO) kunnen we aantonen als bij een patiënt in het ziekenhuis kweken worden afgenomen. 

Kweken is het met een wattenstokje afnemen van lichaamsmateriaal uit bijvoorbeeld de anus, keel, urine, wonden, luchtwegen. Het laboratorium controleert deze kweken ook op de aanwezigheid van een BRMO-bacterie.

BRMO in keel of anus

Wordt de bacterie aangetroffen in de keel of anus, maar heeft u geen klachten van een infectie? Dan krijgt u geen antibiotica. In zo’n situatie spreken we van dragerschap (kolonisatie) met een BRMO. De BRMO verdwijnt bij dragerschap namelijk niet door antibiotica. De bacterie kan zelfs nog ongevoeliger worden.  

BRMO op andere plekken

Wordt de bacterie aangetroffen op een andere plek? Bijvoorbeeld in een wond, urine, of slijm in de luchtwegen? In veel gevallen is er dan sprake van een infectie. Dan krijgt u wel een behandeling met antibiotica. Gelukkig zijn er nog antibiotica waarmee we deze infecties kunnen behandelen. Na de behandeling van deze infectie, kan het zijn dat u nog een tijd drager blijft van een BRMO. Hoe lang precies, is onbekend.

Soorten BRMO’s

Er zijn verschillende soorten BRMO’s:

 • MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus): deze bacteriën zitten meestal op de huid.
 • ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase vormende Enterobacteriaceae): deze bacteriën zitten meestal in de darm.
 • VRE (Vancomycine Resistente Enterococ): deze bacteriën zitten meestal in de darm.
 • MRAB (Multiresistente Acinetobacter species): deze bacteriën zitten meestal in de darm.
 • CPE (Carbapenemase Producerende Enterobacteriacae): deze bacteriën zitten meestal in de darm.
 • PRP (Penicilline Resistente Pneumococcen): deze bacteriën zitten meestal in de luchtwegen.

Deze folder gaat over de BRMO’s uit de lijst, behalve MRSA. De maatregelen en behandeling bij MRSA staan in een aparte folder. In die folder worden de MRSA-bacterie, de behandeling en de maatregelen uitgelegd.

Oorzaken van BRMO’s

Door het vele gebruik van antibiotica in de veeteelt en kippenfokkerij, zijn BRMO’s waarschijnlijk ontstaan. Dit wordt inmiddels door de overheid gecontroleerd. 

De verspreiding van BRMO’s onder de bevolking komt door

menselijk contact, hoesten en het aanraken van besmette oppervlakken. Dit is niet tegen te gaan. Ook omdat meestal niet bekend is of iemand een BRMO bij zich draagt. Deze mensen zijn er namelijk niet ziek van.

Verspreiding voorkomen van BRMO’s

In het ziekenhuis wordt er van alles gedaan om verspreiding van BRMO's tegen te gaan. Dit is belangrijk omdat in het ziekenhuis veel mensen met een verminderde weerstand verblijven. Een BRMO kan bij deze mensen infecties veroorzaken die moeilijk te behandelen zijn.

Wat gebeurt er als een patiënt een BRMO heeft? 

Wordt tijdens een ziekenhuisopname bij een patiënt een BRMO gevonden? Dan gaat de arts met de patiënt en familie of bekenden in gesprek. Er moeten namelijk maatregelen genomen worden. 

U kunt hierbij denken aan de vorm van isolatie die nodig is en de eventuele behandeling van de BRMO bacterie. Met isolatie kunnen we voorkomen dat andere patiënten een moeilijk te behandelen infectie oplopen.

Vormen van isolatie bij BRMO

De vorm van isolatie hangt af van het soort BRMO. Er bestaat contactisolatie, druppelisolatie en strikte isolatie. Dat wordt hieronder uitgelegd.

Contactisolatie

 1. De patiënt ligt op een eenpersoonskamer.
 2. Patiënten met dezelfde BRMO kunnen op een kamer voor meerdere mensen worden verpleegd.
 3. Op de Intensive Care ligt de patiënt ook altijd op een eenpersoonskamer.
 4. De kamerdeur blijft open. De patiënt mag alleen in overleg met de verpleging de kamer uit.
 5. Verpleegkundigen en artsen dragen een overschort en handschoenen.

Druppelisolatie

 1. Bij druppelisolatie dragen de zorgverleners een overschort, handschoenen en een mondneusmasker.

Strikte isolatie

 1. Bij strikte isolatie ligt de patiënt op een eenpersoonskamer met een sluiskamer ervoor. Dat is ook zo op de Intensive Care.
 2. Verpleegkundigen en artsen dragen op de kamer een overschort, handschoenen en een mond-neusmasker.
 3. De kamerdeur is dicht. De patiënt mag alleen onder begeleiding de kamer uit. Bijvoorbeeld voor onderzoeken.

Bezoek van een patiënt met een BRMO

Als tijdens de ziekenhuisopname bij u een BRMO is gevonden, mag u gewoon bezoek blijven ontvangen. Uw bezoek loopt geen risico, want een BRMO is voor gezonde mensen niet gevaarlijk. Ook kinderen, ouderen en zwangeren lopen geen risico. 

Regels voor het bezoek

Uw bezoek hoeft geen overschort of handschoenen te dragen. Maar het bezoek is wel verplicht bij binnenkomst en vertrek de handen te desinfecteren (wassen) met alcohol. De alcohol staat op de kamer bij de wastafel. 

Is uw bezoeker ziek? Dan meldt hij of zij zich bij de balie op de afdeling. De verpleegkundige legt dan uit wat de bezoeker moet doen. Als uw bezoeker bij meerdere patiënten wil op bezoek wil, dan bezoekt hij u pas als laatste.

Registratie van BRMO in het ziekenhuis

Als bij u een BRMO is gekweekt, dan wordt dit in het computersysteem van het Martini Ziekenhuis gezet. Dit geldt zowel voor dragerschap als voor infectie.

Behandeling van BRMO

Als er bij het kweekonderzoek een BRMO is gevonden, dan licht uw arts u hierover in. Het kan zijn dat u alleen drager bent van deze bacterie. Maar het kan ook dat u een infectie heeft met deze bacterie. Als u alleen drager bent, dan wordt u er niet ziek van. Bij een infectie wordt u wel ziek. Bij een infectie met BRMO krijgt u van de arts antibiotica. Die werken goed voor deze infectie. U hoort van uw arts welke antibiotica dit zijn.

Wanneer is de BRMO verdwenen en bent u geen drager meer?

Na behandeling van de infectie kan het gebeuren dat u nog een tijd drager blijft van de BRMO. Aan de hand van kweken wordt gekeken samen met de afdeling Infectiepreventie of de markering uit het computersysteem gehaald kan worden.

Maatregelen na vertrek uit het ziekenhuis met een BRMO

Wat gebeurt er nadat u uit het ziekenhuis bent gegaan met een BRMO? Dat ligt eraan waar u naartoe gaat: thuis, de polikliniek, een ander ziekenhuis of een verpleeghuis. Lees per situatie wat u te wachten staat.

Thuis

Na ontslag uit het ziekenhuis bent u meestal weer goed hersteld. De BRMO is dan geen risico meer voor uw gezondheid en die van de mensen om u heen. 

Informeer zorgverleners

Krijgt u fysiotherapie of andere zorg aan huis? Dan moet u vertellen dat u een drager van een BRMO bent. Zij kunnen namelijk contact hebben met patiënten die een verminderde weerstand hebben. Deze patiënten kunnen dus risico lopen op besmetting met deze bacterie. De zorgverlener volgt dan de eigen protocollen. Thuis worden géén kweken op BRMO bij u afgenomen.

Bezoek polikliniek Martini Ziekenhuis

Komt u naar een van de poliklinieken in ons ziekenhuis? Dan ziet het computersysteem dat u drager bent van een BRMO. Hierdoor weten de medewerkers direct wat ze moeten doen. Dat gaat in dit geval om goede handhygiëne, dus wassen en ontsmetten. Een overschort en handschoenen zijn niet nodig. Op de polikliniek worden geen kweken op BRMO bij u afgenomen. U wordt dus hiervoor niet opnieuw onderzocht.

Opname in een ander ziekenhuis

Het is belangrijk om verspreiding binnen een ander ziekenhuis tegen te gaan. Daarom moet u bij een opname of bezoek aan een ander ziekenhuis zeggen dat u drager bent van een BRMO. Zij volgen dezelfde landelijke WIP richtlijnen.

Opname in een verpleeghuis

Gaat u na opname uit het Martini Ziekenhuis naar een verpleeghuis? Dan vertelt uw arts aan de verpleeghuisarts dat u drager bent van een BRMO. Het verpleeghuis neemt dan maatregelen om verspreiding naar bewoners met een verminderde weerstand te voorkomen. 

Er worden kweken bij u afgenomen voor BRMO. Afhankelijk van de duur van het dragerschap en de uitslag van de kweken, wordt besloten of de isolatie opgeheven kan worden. Als het nodig is, gaat dit in overleg met de afdeling Infectiepreventie van het ziekenhuis.

Versie: 001166341 BMRO 2023-09

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.