Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wachttijden

Het Martini Ziekenhuis doet er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden. In de tabellen hieronder vindt u onze gemiddelde wachttijden. Deze worden om de twee weken opnieuw berekend. 

De werkelijke wachttijd kan voor u als individuele patiënt anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen namelijk onverwachte gebeurtenissen of omstandigheden zijn waardoor de wachttijd oploopt of juist wordt verkort. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent. 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Actuele wachttijden

Specialisme of behandeling Wachttijd polikliniek Wachttijd tot onderzoek Wachttijd tot behandeling
Anesthesiologie
Pijnbehandelingen 10 weken
Pijnpolikliniek Spreekuur 16 weken
Preoperatief spreekuur 2 weken
Pijnpolikliniek 14 weken
Brandwondencentrum
Cardiologie 2 weken
Atriumfibrilleren 2 weken
Controle ICD 1 week
Defibrillatietest 2 weken
Echocardiografisch onderzoek (TTE) 12 weken
Echocardiografisch onderzoek vanuit de slokdarm (TEE) 2 weken
Elektrofysiologisch onderzoek en ablatie bij een hartritmestoornis 2 weken
Ergometrisch onderzoek (fietstest) 2 weken
Eventrecorder 2 weken
Hartfilmpje (Electrocardiogram) 0 weken
Hartkatheterisatie 2 weken
Hartmonitor implanteren 2 weken
Hartrevalidatie 2 weken
Hartritmeregistratie 24-uurs 2 weken
Implantatie ICD/CRT-D 2 weken
Pacemaker implantatie 2 weken
Pacemakercontrole 2 weken
Renale denervatie 2 weken
Vervanging pacemaker of draden 2 weken
Polikliniek Cardiologie 2 weken
Poli Atriumfibrilleren en Poli Hartfalen 2 weken
Cardiologie functieafdeling 2 weken
Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
Chirurgie 9 weken
borst, Verwijderen van de 1 week
borstkanker, Zorgpad 1 week
Borstsparende behandeling 1 week
Collum Care 0 weken 0 weken 0 weken
Doppler onderzoek met belasting (vaatonderzoek) 9 weken
Duplex vaatonderzoek van de aderen in de benen 9 weken
Duplex vaatonderzoek van de armen 9 weken
Duplex vaatonderzoek van de slagaderen in de benen 9 weken
Duplex vaatonderzoek van de slagaderen in de buik 9 weken
Endoprothese operatie 9 weken
Handenprogramma (vaatonderzoek) 9 weken
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 9 weken
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 9 weken
Liesbreukoperatie 9 weken 16 weken
Liesbreukoperatie kijkoperatie (TEP procedure) 9 weken 52 weken
Low Anterior Resectie-syndroom (klachten na een endeldarmoperatie) 0 weken
lymfeklieren in de oksel, Verwijderen van de 1 week
melanoom, zorgpad 9 weken
schildwachtklier bij een borsttumor, Verwijderen van de 1 week
spataderen, Behandeling van (Chirurgie) 8 weken 16 weken
Vaatonderzoek van de vingers en/of tenen 9 weken
Verwijderen van de galblaas 9 weken 42 weken
Verwijderen van een ganglion aan de pols 9 weken
Voetenprogramma (vaatonderzoek) 9 weken
Polikliniek Chirurgie 9 weken
Stomapolikliniek 0 weken
Afdeling Vaatonderzoek 9 weken
Borstcentrum 1 week
Dermatologie 3 weken
Dagbehandeling Psoriasis 2 weken
Decubitus voorkomen 3 weken
Diabetische voet 3 weken
Duplex vaatonderzoek van de aderen in de benen 3 weken
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 3 weken
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 3 weken
Huidkanker verwijderen met vriescoupe techniek 3 weken
Lichttherapie 3 weken
melanoom, zorgpad 1 week
spataderen, Behandelingen (Dermatologie) 4 weken
Zwachtelen (Ambulante Compressie Therapie) 3 weken
Polikliniek Dermatologie 3 weken
Dagbehandelcentrum Psoriasis 3 weken
Diëtetiek
Diabetes Carrousel 5 weken
Ergotherapie 4 weken
Fysiotherapie 2 weken
Incontinentiepoli 8 weken
Geestelijke verzorging
Geriatrie 15 weken
Bloeddrukdaling bij ouderen bij het opstaan of na het eten 15 weken
Depressie bij ouderen 15 weken
Geriatrie dagonderzoek 15 weken
Milde cognitieve stoornis (MCI) 15 weken
Osteoporose 5 weken
Valpreventie bij ouderen 15 weken
Polikliniek Geriatrie 15 weken
Gynaecologie/Verloskunde 6 weken
Baarmoederhalskanker 5 weken
Baarmoederkanker 5 weken
Baarmoederverwijdering 30 weken 6 weken
Bekkenbodemklachten 6 weken
Bloedverlies of miskraam 0 weken 0 weken
buikpijn, Chronische 30 weken
Eierstokkanker 5 weken
Eileiderontsteking 5 weken
Endometriose 6 weken
Hoge bloeddruk in de zwangerschap 0 weken 0 weken
Incontinentiespreekuur 8 weken
Inleiden van een bevalling 0 weken 0 weken
Kanker van de schaamlippen 6 weken
keizersnede, Natuurlijke 0 weken 0 weken
Menstruatie, hevig bloedverlies 6 weken
Operatie bij inspanningsincontinentie 6 weken
Operatie bij verzakking 6 weken 120 weken
Overgangsklachten 70 weken
PCOS 6 weken
Pessarium bij verzakking 30 weken
Seksueel overdraagbare aandoeningen 30 weken
Sterilisatie van de vrouw, laparoscopisch 70 weken 8 weken
Vruchtbaarheidsonderzoek 70 weken
Vulva, aandoeningen 30 weken
Zwangerschapscontrole en bevalling 0 weken 0 weken
Zwangerschapsdiabetes 1 week
Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde 6 weken
Incontinentiepoli 8 weken
Intensive Care
Interne Geneeskunde 4 weken
Bevolkingsonderzoek darmkanker 2 weken
Diabetes Carrousel 5 weken
Dikke darm, kijkonderzoek onderste deel 2 weken
dikke darmkanker, Zorgpad (Interne Geneeskunde) 1 week
Hypertensie 3 weken
Maagdarmkanaal, kijkonderzoek bovenste deel 2 weken
Nierfalen, chronisch 6 weken
Te snel werkende schildklier 1 week
Zwangerschapsdiabetes 1 week
Polikliniek Interne Geneeskunde 3 weken
Nierfalenpoli 6 weken
Schildklierpolikliniek 4 weken
Interventieradiologie
Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO) 4 weken
Acute verstoring van het evenwicht 4 weken
Amandelen verwijderen bij kinderen 4 weken 3 weken
Amandelen verwijderen bij volwassenen 4 weken 16 weken
Klieven van het tongriempje 4 weken
Ménière, Behandeling met Gentamycine bij ziekte van Ménière 4 weken
neus, Kijkonderzoek van de 4 weken
Neusallergietest 4 weken
Neusbijholtenoperatie 4 weken 16 weken
neustussenschot, Correctie 4 weken 16 weken
onderkaakspeekselklier, Verwijderen 4 weken 16 weken
Ontsteking in het middenoor opruimen 4 weken
ooroperatie, Gehoorverbeterende 4 weken 16 weken
oorspeekselklier, Verwijderen 4 weken 16 weken
Plaatsen trommelvliesbuisjes bij kinderen 4 weken 3 weken
Plaatsen trommelvliesbuisjes bij volwassenen 4 weken
Positieduizeligheid (BPPD) 4 weken
stembanden, Onderzoek of behandeling van de 4 weken
Trommelvliessluiting 4 weken 16 weken
Verkleining inwendige neusschelpen 4 weken 16 weken
Polikliniek Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO) 4 weken
Slaapcentrum 8 weken
Kindergeneeskunde 3 weken
Aanvallen bij kinderen 4 weken
Adoptiespreekuur 3 weken
Astmaspreekuur 8 weken
Huidpriktest bij Kinderen 3 weken
Longfunctieonderzoek bij Kinderen 3 weken
Syndroom van Down, Begeleiding van een kind met het 3 weken
Voedselprovocatietest 3 weken
Polikliniek Kindergeneeskunde 3 weken
Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK) 4 weken
AanvalsPoli voor Kinderen 4 weken
Klinische Chemie
Klinische Farmacie (ziekenhuisapotheek)
Logopedie 2 weken
Longziekten 3 weken
astma, Zorgpad 3 weken
Beademing via een masker 3 weken
Bio-impendantiemeting 3 weken
Bronchoscopie 3 weken
COPD, Zorgpad 3 weken
Hyperventilatieonderzoek 3 weken
Inspanningsonderzoek (fietstest) 3 weken
Inspanningstest op de loopband 3 weken
Klaplong 3 weken
Longfunctieonderzoek 1 week
Longfunctieonderzoek bij Kinderen 3 weken
longkanker, Zorgpad 3 weken
Mantoux test 3 weken
Maximale monddrukmeting 3 weken
Methacholine provocatietest 3 weken
Shuntbepaling 3 weken
Slaapproblemen, diagnostiek 8 weken
Stoppen met roken 6 weken
Thoraxdrainage 3 weken
Polikliniek Longziekten 3 weken
Slaapcentrum 8 weken
Rookstoppoli 6 weken
Afdeling Longfunctie 3 weken
Maag- Darm- Leverziekten (MDL) 8 weken
24-uurs pH-meting 2 weken 2 weken
anus en/of endeldarm, Kijkonderzoek (proctoscopie) van 2 weken
Bevolkingsonderzoek darmkanker 2 weken
dikke darmkanker, Zorgpad (MDL) 1 week
Het Fodmap-beperkte dieet 2 weken
Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) 3 weken
Maagonderzoek 2 weken
Ondersteuning door IBD-verpleegkundige 1 week
Polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten 2 weken
Medisch maatschappelijk werk
Medische Microbiologie en Infectiepreventie
Medische Psychologie
Psychologische behandeling voor patiënten met slaapproblemen 8 weken
Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie (MKA) 10 weken
Botanker(s) plaatsen 10 weken 12 weken
Botopbouw 10 weken 12 weken
Boven- en onderkaakcorrectie 10 weken 16 weken
Bovenkaakcorrectie 10 weken 16 weken
Kincorrectie 10 weken 16 weken
Minischroeven plaatsen 10 weken 12 weken
mondslijmvlies, Verwijderen goedaardig gezwel van het 10 weken 12 weken
neusbijholte/kaakholte, Sluiting open verbinding naar 0 weken 0 weken
Onderkaakcorrectie 10 weken 16 weken
schimmelinfectie mondslijmvlies, Behandeling 10 weken 12 weken
speekselkliercyste, Verwijderen 10 weken 12 weken
Tandwortelimplantaat voor vervanging tand/kies 4 weken 12 weken
Tandwortelimplantaten in onbetande bovenkaak 4 weken 12 weken
Tandwortelimplantaten in onbetande onderkaak 4 weken 12 weken
verstandskiezen, Verwijderen 10 weken 12 weken
Vrijleggen tand of kies 8 weken 8 weken
witte aandoening van het mondslijmvlies, Behandeling 10 weken 12 weken
Wortelpuntbehandeling 10 weken 12 weken
wortelrest, Verwijderen 12 weken 12 weken
Polikliniek Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie 12 weken 12 weken
Neurochirurgie 4 weken
Carpale Tunnelsyndroom 4 weken 4 weken
Chronisch subduraal hematoom 0 weken 0 weken
Epiduroscopie 4 weken 12 weken
Herniaoperatie 4 weken 12 weken
hersentumor, Operatief verwijderen 1 week 1 week
hersentumor, Zorgpad 1 week 1 week
Nekhernia operatief verwijderen 4 weken 8 weken
Operatief vastzetten van wervel 4 weken 20 weken
wervelkanaal, Operatie 4 weken 10 weken
Polikliniek Neurochirurgie 4 weken
Neurologie & Klinische Neurofysiologie (KNF) 5 weken
Cognitieve stoornissen, diagnostisch onderzoek 5 weken 12 weken
Duizeligheid, diagnostiek 5 weken 7 weken
Epilepsie, diagnostisch onderzoek 5 weken 5 weken
Hernia, diagnostisch onderzoek 5 weken 3 weken
hersentumor, Zorgpad 1 week 1 week
Parkinson, dagdiagnostiek 5 weken
Verpleegkundig consulent MS 5 weken
Polikliniek Neurologie 5 weken
Slaapcentrum 8 weken
Hoofdpijncentrum 20 weken
Niercentrum
Echocardiografisch onderzoek (TTE) 12 weken
Hartfilmpje (Electrocardiogram) 0 weken
Nierfalen, chronisch 6 weken
Polikliniek Interne Geneeskunde 3 weken
Nierfalenpoli 6 weken
Nucleaire geneeskunde
Inspanningsonderzoek Technetium met adenosine 3 weken
Inspanningsonderzoek Technetium met dobutamine 3 weken
Inspanningsonderzoek Technetium met ergometrie 3 weken
Myoview in rust 1 week
PET-CT onderzoek 1 week
Skeletscan 1 week
Oncologie
borstkanker, Zorgpad 1 week
dikke darmkanker, Zorgpad (Interne Geneeskunde) 1 week
dikke darmkanker, Zorgpad (MDL) 1 week
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 9 weken
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 9 weken
longkanker, Zorgpad 3 weken
prostaatkanker, Zorgpad 1 week 1 week 6 weken
Borstcentrum 1 week
Oogheelkunde 16 weken
Foto’s van het netvlies 2 weken
Gezichtsveldonderzoek 16 weken
glaucoom, Behandelingen bij 16 weken
Intravitreale injectie 16 weken
Laserbehandeling van het oog bij suikerziekte 16 weken
Lensmeting 16 weken
Oogscan (OCT) 16 weken
Scheelziencorrectie bij kinderen 16 weken 20 weken
Scheelziencorrectie bij volwassenen 16 weken 20 weken
staaroperatie, Klinische 16 weken 20 weken
staaroperatie, Poliklinische 16 weken 3 weken
Polikliniek Oogheelkunde 16 weken
Orthopedie 6 weken
Collum Care 0 weken 0 weken 0 weken
Correctie-osteotomie van de kniestand 7 weken
Kijkoperatie in het kniegewricht 5 weken 7 weken
Operatie aan de voorvoet 7 weken
Rapid Recovery-zorgpad 7 weken
Schouderoperatie 7 weken
Screening en behandeling van Staphylococcus aureus 7 weken
Totale elleboog- of radiuskopprothese 7 weken
Totale heupprothese 7 weken 14 weken
Totale knieprothese 7 weken 14 weken
voorste kruisband, Vervanging 2 weken 10 weken
Polikliniek Orthopedie 7 weken
Palliatieve zorg
Pathologie
Plastische Chirurgie 3 weken
Borstreconstructie na borstkanker 2 weken 3 weken
Borstvergroting 3 weken 11 weken
Borstverkleining 3 weken 11 weken
Bovenarmlift 3 weken 11 weken
Buikwandcorrectie 3 weken 11 weken
carpaletunnelsyndroom, Operatieve behandeling van het 1 week 5 weken
Dijbeenlift 3 weken 11 weken
Dupuytren, Operatieve behandeling van de ziekte van 3 weken 3 weken
flaporen, Correctie van 3 weken 11 weken
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 1 week 3 weken
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 1 week 1 week
huidkanker, Behandeling van 1 week 1 week
Lipofilling 1 week
Liposuctie 3 weken 11 weken
Littekencorrectie 3 weken 11 weken
melanoom, zorgpad 1 week 1 week
Ooglidcorrectie 3 weken 3 weken
ooglidspier, Correctie verslapte 3 weken 3 weken
Operatief verwijderen van een ganglion 3 weken 7 weken
Tepelhoftatoeage 3 weken 4 weken
triggervinger, Operatieve behandeling van een 3 weken 3 weken
Wenkbrauw- of voorhoofdslift 3 weken 4 weken
Zorgpad Handartrose 1 week 11 weken
Polikliniek Plastische Chirurgie 1 week
Psychiatrie 6 weken
Polikliniek Psychiatrie 6 weken
Radiologie
CT-scan 3 weken
Echogeleid histologisch biopt van de borst 1 week
Echogeleide cytologische punctie van de borst 1 week
Echografie van de borst 1 week
Mammografie 1 week
MRI-scan 8 weken
Stereotactisch naaldbiopt 1 week
Borstcentrum 1 week
Reumatologie & Klinische Immunologie 6 weken
Behandeling bij reuma 6 weken
Onderzoek naar reuma 6 weken
Zorgpad Handartrose 6 weken
Polikliniek Reumatologie & Klinische Immunologie 6 weken
Revalidatiegeneeskunde 6 weken
Handenspreekuur 9 weken
Schoenenspreekuur 6 weken
Shockwave therapie voor de schouder 6 weken
Zorgpad Handartrose 9 weken
Polikliniek Revalidatiegeneeskunde 6 weken
Spoedeisende Hulp
Sportgeneeskunde 1 week
Alpe d’Huzes sportmedisch onderzoek 4 weken
Begeleiding chronisch zieken 1 week
Blessureconsult 1 week
Inspanningstest 2 weken
Klein sportmedisch onderzoek 1 week
Lausanne-onderzoek 2 weken
Sportmedische begeleiding 1 week
Sportmedische onderzoeken (keuring) 4 weken
Verplicht sportmedisch onderzoek 4 weken
Martini Sportmedisch Centrum 1 week
Urologie 6 weken
Besnijdenis 6 weken 8 weken
Cystoscopie 6 weken
Incontinentiespreekuur 8 weken
Operatieve behandeling van een niet ingedaalde zaadbal 6 weken
Operatieve behandeling van een onvolledig gevormde plasbuis 6 weken
Opheffen vernauwing blaashals 6 weken
Plasstraalmeting 6 weken
Prostaatbiopsie 6 weken 1 week
prostaatkanker, Zorgpad 1 week 1 week 6 weken
Spermaonderzoek na sterilisatie van de man 4 weken
Sterilisatie van de man 6 weken 52 weken
Suprapubische katheter inbrengen, verzorgen en verwisselen 6 weken
Urodynamisch onderzoek 8 weken
Polikliniek Urologie 6 weken
Incontinentiepoli 8 weken
Stomapolikliniek 0 weken

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.