Delen via , of Mail.

Wachttijden

Het Martini Ziekenhuis doet er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden. In de tabellen hieronder vindt u onze gemiddelde wachttijden. Deze worden om de twee weken opnieuw berekend. 

De werkelijke wachttijd kan voor u als individuele patiënt anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen namelijk onverwachte gebeurtenissen of omstandigheden zijn waardoor de wachttijd oploopt of juist wordt verkort. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent. 

Actuele wachttijden per 5 februari 2017

Specialisme of behandeling Wachttijd polikliniek Wachttijd tot onderzoek Wachttijd tot behandeling
Anesthesiologie
Algehele anesthesie 8 weken
Pijnbehandelingen 8 weken
Pijnkliniek Spreekuur 8 weken
Plaatselijke verdoving 8 weken
Preoperatief spreekuur 8 weken
Sedatie door de Sedatie Praktijk Specialist 8 weken
Polikliniek Anesthesiologie 8 weken
Pijnkliniek 8 weken
Apotheek/Klinische Farmacie
Brandwondencentrum
Cardiologie 3 weken
Atriumfibrilleren 3 weken
Hartkatheterisatie 3 weken
Hartrevalidatie 3 weken
Hartritmeregistratie 24-uurs 2 weken
Pacemaker implantatie 3 weken
Renale denervatie 3 weken
Polikliniek Cardiologie 3 weken
Poli Atriumfibrilleren en Poli Hartfalen 2 weken
Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
Chirurgie 1 week
borst, Verwijderen van de 1 week
borstkanker, Zorgpad 1 week
Borstsparende behandeling 1 week
Collum Care 3 weken
Doppler onderzoek met belasting (vaatonderzoek) 1 week
Duplex vaatonderzoek van de aderen in de benen 1 week
Duplex vaatonderzoek van de armen 1 week
Duplex vaatonderzoek van de slagaderen in de benen 1 week
Duplex vaatonderzoek van de slagaderen in de buik 1 week
Endoprothese operatie 1 week
Handenprogramma (vaatonderzoek) 1 week
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 1 week
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 1 week
Liesbreukoperatie 1 week 6 weken
lymfeklieren in de oksel, Verwijderen van de 1 week
melanoom, zorgpad 1 week
schildwachtklier bij een borsttumor, Verwijderen van de 1 week
spataderen, Behandeling van (Chirurgie) 5 weken 8 weken
Spermaonderzoek na sterilisatie 1 week
Vaatonderzoek van de vingers en/of tenen 1 week
Verwijderen van de galblaas 3 weken 11 weken
Verwijderen van een ganglion aan de pols 1 week
Voetenprogramma (vaatonderzoek) 1 week
Polikliniek Chirurgie 1 week
Stomapolikliniek 0 weken
Afdeling Vaatonderzoek 1 week
Martini Borstcentrum 1 week
Dermatologie 2 weken
Dagbehandeling Psoriasis 3 weken
Decubitus voorkomen 2 weken
Diabetische voet 2 weken
Duplex vaatonderzoek van de aderen in de benen 2 weken
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 2 weken
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 2 weken
Lichttherapie 2 weken
melanoom, zorgpad 2 weken
spataderen, Behandelingen (Dermatologie) 3 weken
Polikliniek Dermatologie 2 weken
Dagbehandelcentrum Psoriasis 3 weken
Diëtetiek
Diabetes Carrousel 9 weken
diabetes, Begeleiding van kinderen met 8 weken
Ergotherapie
Fysiotherapie
Incontinentiepoli 6 weken
Geestelijke verzorging
Geriatrie 10 weken
Bloeddrukdaling bij ouderen bij het opstaan of na het eten 10 weken
Depressie bij ouderen 10 weken
Geriatrie dagonderzoek 10 weken
Milde cognitieve stoornis (MCI) 10 weken
Osteoporose 10 weken
Valpreventie bij ouderen 10 weken
Polikliniek Geriatrie 10 weken
Gynaecologie/Verloskunde 7 weken
Baarmoederhalskanker 7 weken
Baarmoederkanker 7 weken
Baarmoederverwijdering 7 weken
Bekkenbodemklachten (IVON Zorgprogramma) 7 weken
Bloedverlies of miskraam 0 weken 0 weken
buikpijn, Chronische 7 weken
Eierstokkanker 7 weken
Eileiderontsteking 7 weken
Endometriose 7 weken
Hoge bloeddruk in de zwangerschap 0 weken 0 weken
Incontinentiespreekuur 6 weken
Inleiden van een bevalling 0 weken 0 weken
Kanker van de schaamlippen 7 weken
keizersnede, Natuurlijke 0 weken 0 weken
Menstruatie, hevig bloedverlies 7 weken
Operatie bij inspanningsincontinentie (IVON Zorgprogramma) 7 weken
Operatie bij verzakking (IVON Zorgprogramma) 7 weken
Overgangsklachten 7 weken
PCOS 7 weken
Pessarium bij verzakking (IVON Zorgprogramma) 7 weken
Seksueel overdraagbare aandoeningen 7 weken
Sterilisatie van de vrouw, Essure-methode 7 weken
Sterilisatie van de vrouw, laparoscopisch 7 weken 9 weken
Vruchtbaarheidsonderzoek 7 weken
Vulva, aandoeningen 7 weken
Zwangerschapscontrole en bevalling 0 weken 0 weken
Zwangerschapsdiabetes 1 week
Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde 7 weken
Incontinentiepoli 6 weken
Intensive Care
Interne Geneeskunde 7 weken
Bevolkingsonderzoek darmkanker 10 weken
Diabetes Carrousel 9 weken
Dikke darm, kijkonderzoek onderste deel 3 weken
dikke darmkanker, Zorgpad (Interne Geneeskunde) 4 weken
Hypertensie 4 weken
Maagdarmkanaal, kijkonderzoek bovenste deel 3 weken
Nierfalen, chronisch 8 weken
Te snel werkende schildklier 1 week
Zwangerschapsdiabetes 1 week
Polikliniek Interne Geneeskunde 4 weken
Nierfalenpoli 7 weken
Schildklierpolikliniek 4 weken
Interventieradiologie
Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO) 5 weken
Acute verstoring van het evenwicht 5 weken
Amandelen verwijderen bij kinderen 5 weken 2 weken
Amandelen verwijderen bij volwassenen 5 weken 8 weken
Klieven van het tongriempje 5 weken
Ménière, Behandeling met Gentamycine bij ziekte van Ménière 5 weken
neus, Kijkonderzoek van de 5 weken
Neusallergietest 5 weken
Neusbijholtenoperatie 5 weken 8 weken
neuscorrectie, Inwendige en uitwendige 5 weken 52 weken
neustussenschot, Correctie 5 weken 8 weken
onderkaakspeekselklier, Verwijderen 5 weken 8 weken
Ontsteking in het middenoor opruimen 5 weken
ooroperatie, Gehoorverbeterende 5 weken 8 weken
oorspeekselklier, Verwijderen 5 weken 8 weken
Plaatsen trommelvliesbuisjes bij kinderen 5 weken 2 weken
Plaatsen trommelvliesbuisjes bij volwassenen 5 weken
Positieduizeligheid (BPPD) 5 weken
stembanden, Onderzoek of behandeling van de 5 weken
Trommelvliessluiting 5 weken 8 weken
Verkleining inwendige neusschelpen 5 weken 8 weken
Polikliniek Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO) 5 weken
Slaapcentrum 10 weken
Duizeligheidspolikliniek 7 weken
Kindergeneeskunde 8 weken
Aanvallen bij kinderen 4 weken
Adoptiespreekuur 8 weken
Astmaspreekuur 8 weken
diabetes, Begeleiding van kinderen met 8 weken
Huidpriktest bij Kinderen 8 weken
Plaspoli, Begeleiding op de 8 weken
Plastraining voor kinderen, adviezen voor ouders 8 weken
Syndroom van Down, Begeleiding van een kind met het 8 weken
Voedselprovocatietest 10 weken
Polikliniek Kindergeneeskunde 8 weken
Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK) 10 weken
AanvalsPoli voor Kinderen 4 weken
Klinische Chemie
Logopedie
Longziekten 1 week
astma, Zorgpad 1 week
Beademing via een masker 1 week
COPD, Zorgpad 1 week
Longfunctieonderzoek 1 week
longkanker, Zorgpad 1 week
Slaapproblemen, diagnostiek 10 weken
Stoppen met roken 4 weken
Thoraxdrainage 1 week
Polikliniek Longziekten 1 week
Slaapcentrum 10 weken
Rookstoppoli 4 weken
Maag- Darm- Leverziekten (MDL) 10 weken
24-uurs pH-meting 10 weken
anus en/of endeldarm, Kijkonderzoek (proctoscopie) van 10 weken
Bevolkingsonderzoek darmkanker 10 weken
dikke darmkanker, Zorgpad (MDL) 1 week
Maagonderzoek 1 week
Ondersteuning door IBD-verpleegkundige 1 week
Polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten 10 weken
Medisch maatschappelijk werk
Medische Microbiologie en Infectiepreventie
Medische Psychologie
Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie (MKA) 8 weken
Botanker(s) plaatsen 8 weken 8 weken
Botopbouw 8 weken 8 weken
Boven- en onderkaakcorrectie 8 weken 16 weken
Bovenkaakcorrectie 8 weken 16 weken
Kincorrectie 8 weken 16 weken
Minischroeven plaatsen 8 weken 8 weken
mondslijmvlies, Verwijderen goedaardig gezwel van het 8 weken 8 weken
neusbijholte/kaakholte, Sluiting open verbinding naar 0 weken 0 weken
Onderkaakcorrectie 8 weken 16 weken
schimmelinfectie mondslijmvlies, Behandeling 8 weken 8 weken
speekselkliercyste, Verwijderen 8 weken 8 weken
Tandwortelimplantaat voor vervanging tand/kies 8 weken 8 weken
Tandwortelimplantaten in onbetande bovenkaak 8 weken 8 weken
Tandwortelimplantaten in onbetande onderkaak 8 weken 8 weken
verstandskiezen, Verwijderen 8 weken 8 weken
Vrijleggen tand of kies 8 weken 8 weken
witte aandoening van het mondslijmvlies, Behandeling 8 weken 8 weken
Wortelpuntbehandeling 8 weken 8 weken
wortelrest, Verwijderen 8 weken 8 weken
Polikliniek Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie 8 weken 8 weken
Neurochirurgie 3 weken
Carpale Tunnelsyndroom 3 weken 6 weken
Chronisch subduraal hematoom 0 weken 0 weken
Epiduroscopie 3 weken 12 weken
Herniaoperatie 3 weken 8 weken
hersentumor, Operatief verwijderen 1 week 1 week
hersentumor, Zorgpad 1 week 1 week
Nekhernia operatief verwijderen 3 weken 10 weken
Operatief vastzetten van wervel 3 weken 12 weken
wervelkanaal, Operatie 3 weken 12 weken
Polikliniek Neurochirurgie 3 weken
Neurologie & Klinische Neurofysiologie (KNF) 6 weken
Cognitieve stoornissen, diagnostisch onderzoek 7 weken 4 weken
Duizeligheid, diagnostiek 7 weken 7 weken
Epilepsie, diagnostisch onderzoek 7 weken
Hernia, diagnostisch onderzoek 7 weken 7 weken
hersentumor, Zorgpad 1 week 1 week
Multiple sclerose, diagnostisch onderzoek 7 weken
Parkinson, dagdiagnostiek 7 weken
Verpleegkundig consulent MS 7 weken
Polikliniek Neurologie 7 weken
Duizeligheidspolikliniek 7 weken
Slaapcentrum 10 weken
Hoofdpijncentrum 20 weken
Nucleaire geneeskunde
Inspanningsonderzoek Technetium met adenosine 4 weken
Inspanningsonderzoek Technetium met dobutamine 4 weken
Inspanningsonderzoek Technetium met ergometrie 4 weken
Myoview in rust 4 weken
PET-CT onderzoek 1 week
Skeletscan 1 week
Oncologie
borstkanker, Zorgpad 1 week
dikke darmkanker, Zorgpad (Interne Geneeskunde) 4 weken
dikke darmkanker, Zorgpad (MDL) 1 week
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 1 week
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 1 week
longkanker, Zorgpad 1 week
prostaatkanker, Zorgpad 1 week 1 week 4 weken
Martini Borstcentrum 1 week
Oogheelkunde 11 weken
Foto’s van het netvlies 4 weken
Gezichtsveldonderzoek 11 weken
glaucoom, Behandelingen bij 11 weken
Intravitreale injectie 11 weken
Laserbehandeling van het oog bij suikerziekte 11 weken
Lensmeting 11 weken
Oogscan (OCT) 11 weken
Scheelziencorrectie bij kinderen 11 weken 17 weken
Scheelziencorrectie bij volwassenen 11 weken 17 weken
staaroperatie, Klinische 11 weken 17 weken
staaroperatie, Poliklinische 11 weken 7 weken
Polikliniek Oogheelkunde 11 weken
Orthopedie 3 weken
Artrose van de duimbasis 3 weken
Collum Care 3 weken
Correctie-osteotomie van de kniestand 3 weken
Kijkoperatie in het kniegewricht 3 weken 3 weken
Operatie aan de voorvoet 3 weken
Rapid Recovery-zorgpad 3 weken
Schouderoperatie 3 weken
Totale heupprothese 3 weken 11 weken
Totale knieprothese 3 weken 11 weken
Triggerfinger en het syndroom van De Quervain 3 weken
voorste kruisband, Vervanging 3 weken
Polikliniek Orthopedie 3 weken
Pathologie
Plastische Chirurgie 2 weken
artrose van de duimbasis, Operatieve behandeling 2 weken
borstkanker, Reconstructie na 1 week 12 weken
Borstvergroting 1 week 12 weken
Borstverkleining 1 week 12 weken
Bovenarmlift 1 week 12 weken
Buikwandcorrectie 1 week 12 weken
carpaletunnelsyndroom, Operatieve behandeling van het 1 week 2 weken
Dijbeenlift 1 week 12 weken
Dupuytren, Operatieve behandeling van de ziekte van 1 week 2 weken
flaporen, Correctie van 1 week 12 weken
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 1 week 2 weken
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 1 week 2 weken
huidkanker, Behandeling van 1 week 2 weken
Liposuctie 1 week 12 weken
Littekencorrectie 1 week 12 weken
melanoom, zorgpad 1 week 2 weken
Neuscorrectie 1 week 12 weken
Ooglidcorrectie 1 week 12 weken
ooglidspier, Correctie verslapte 2 weken 12 weken
Tepelhoftatoeage 2 weken
triggervinger, Operatieve behandeling van een 2 weken 2 weken
Wenkbrauw- of voorhoofdslift 2 weken 12 weken
Polikliniek Plastische Chirurgie 2 weken
Psychiatrie 5 weken
Stoppen met roken en drinken voor een operatie 5 weken
Polikliniek Psychiatrie 5 weken
Radiologie
CT-scan 2 weken
Echogeleid histologisch biopt van de borst 1 week
Echogeleide cytologische punctie van de borst 1 week
Echografie van de borst 1 week
Mammografie 1 week
MRI-scan 6 weken
Stereotactisch naaldbiopt 1 week
Martini Borstcentrum 1 week
Reumatologie & Klinische Immunologie 12 weken
Behandeling bij reuma 12 weken
Onderzoek naar reuma 12 weken
Polikliniek Reumatologie & Klinische Immunologie 12 weken
Revalidatiegeneeskunde 5 weken
Handenspreekuur 5 weken
Reuma-handenspreekuur 5 weken
Schoenenspreekuur 5 weken
Shockwave therapie voor de schouder 2 weken
Polikliniek Revalidatiegeneeskunde 5 weken
Spoedeisende Hulp
Sportgeneeskunde 3 weken
Urologie 2 weken
Besnijdenis 2 weken 9 weken
Cystoscopie 2 weken
Incontinentiespreekuur 6 weken
Opheffen vernauwing blaashals 2 weken
Plasstraalmeting 2 weken
prostaat, Verwijderen 9 weken
Prostaatbiopsie 2 weken
prostaatkanker, Zorgpad 1 week 1 week 4 weken
Spermaonderzoek na sterilisatie van de man 2 weken
Sterilisatie van de man 13 weken 10 weken
Suprapubische katheter inbrengen, verzorgen en verwisselen 2 weken
Urodynamisch onderzoek 2 weken
Polikliniek Urologie 2 weken
Incontinentiepoli 6 weken