Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wachttijden

Het Martini Ziekenhuis doet er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden. In de tabellen hieronder vindt u onze gemiddelde wachttijden. Deze worden om de twee weken opnieuw berekend. 

De werkelijke wachttijd kan voor u als individuele patiënt anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen namelijk onverwachte gebeurtenissen of omstandigheden zijn waardoor de wachttijd oploopt of juist wordt verkort. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent. 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Actuele wachttijden per 5 januari 2018

Specialisme of behandeling Wachttijd polikliniek Wachttijd tot onderzoek Wachttijd tot behandeling
Anesthesiologie
Pijnbehandelingen 13 weken
Pijnpolikliniek Spreekuur 13 weken
Preoperatief spreekuur 2 weken
Pijnpolikliniek 13 weken
Brandwondencentrum
Cardiologie 3 weken
Atriumfibrilleren 2 weken
Controle ICD 3 weken
Defibrillatietest 3 weken
Echocardiografisch onderzoek (TTE) 3 weken
Echocardiografisch onderzoek vanuit de slokdarm (TEE) 3 weken
Ergometrisch onderzoek (fietstest) 3 weken
Eventrecorder 3 weken
Hartfilmpje (Electrocardiogram) 3 weken
Hartkatheterisatie 3 weken
Hartmonitor implanteren 3 weken
Hartrevalidatie 3 weken
Hartritmeregistratie 24-uurs 3 weken 2 weken
Implantatie ICD/CRT-D 3 weken
Pacemaker implantatie 3 weken
Pacemakercontrole 3 weken
Renale denervatie 3 weken
Vervanging pacemaker of draden 3 weken
Polikliniek Cardiologie 3 weken
Poli Atriumfibrilleren en Poli Hartfalen 3 weken
Cardiologie functieafdeling 3 weken
Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
Chirurgie 11 weken
borst, Verwijderen van de 1 week
borstkanker, Zorgpad 1 week
Borstsparende behandeling 1 week
Collum Care 0 weken 0 weken 0 weken
Doppler onderzoek met belasting (vaatonderzoek) 11 weken
Duplex vaatonderzoek van de aderen in de benen 11 weken
Duplex vaatonderzoek van de armen 11 weken
Duplex vaatonderzoek van de slagaderen in de benen 11 weken
Duplex vaatonderzoek van de slagaderen in de buik 11 weken
Endoprothese operatie 11 weken
Handenprogramma (vaatonderzoek) 11 weken
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 11 weken
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 11 weken
Liesbreukoperatie 4 weken 8 weken
lymfeklieren in de oksel, Verwijderen van de 1 week
melanoom, zorgpad 11 weken
schildwachtklier bij een borsttumor, Verwijderen van de 1 week
spataderen, Behandeling van (Chirurgie) 11 weken 16 weken
Spermaonderzoek na sterilisatie 11 weken
Vaatonderzoek van de vingers en/of tenen 11 weken
Verwijderen van de galblaas 11 weken 16 weken
Verwijderen van een ganglion aan de pols 11 weken
Voetenprogramma (vaatonderzoek) 11 weken
Polikliniek Chirurgie 11 weken
Stomapolikliniek 0 weken
Afdeling Vaatonderzoek 11 weken
Martini Borstcentrum 1 week
Dermatologie 2 weken
Dagbehandeling Psoriasis 1 week
Decubitus voorkomen 2 weken
Diabetische voet 2 weken
Duplex vaatonderzoek van de aderen in de benen 2 weken
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 2 weken
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 2 weken
Huidkanker verwijderen met vriescoupe techniek 2 weken
Lichttherapie 2 weken
melanoom, zorgpad 2 weken
spataderen, Behandelingen (Dermatologie) 2 weken
Polikliniek Dermatologie 2 weken
Dagbehandelcentrum Psoriasis 3 weken
Diëtetiek
Diabetes Carrousel 3 weken
diabetes, Begeleiding van kinderen met 6 weken
Ergotherapie
Fysiotherapie
Incontinentiepoli 8 weken
Geestelijke verzorging
Geriatrie 9 weken
Bloeddrukdaling bij ouderen bij het opstaan of na het eten 9 weken
Depressie bij ouderen 9 weken
Geriatrie dagonderzoek 9 weken
Milde cognitieve stoornis (MCI) 9 weken
Osteoporose 9 weken
Valpreventie bij ouderen 9 weken
Polikliniek Geriatrie 9 weken
Gynaecologie/Verloskunde 10 weken
Baarmoederhalskanker 10 weken
Baarmoederkanker 10 weken
Baarmoederverwijdering 5 weken
Bekkenbodemklachten (IVON Zorgprogramma) 10 weken
Bloedverlies of miskraam 0 weken 0 weken
buikpijn, Chronische 10 weken
Eierstokkanker 10 weken
Eileiderontsteking 10 weken
Endometriose 10 weken
Hoge bloeddruk in de zwangerschap 0 weken 0 weken
Incontinentiespreekuur 8 weken
Inleiden van een bevalling 0 weken 0 weken
Kanker van de schaamlippen 10 weken
keizersnede, Natuurlijke 0 weken 0 weken
Menstruatie, hevig bloedverlies 10 weken
Operatie bij inspanningsincontinentie (IVON Zorgprogramma) 10 weken
Operatie bij verzakking (IVON Zorgprogramma) 10 weken
Overgangsklachten 10 weken
PCOS 10 weken
Pessarium bij verzakking (IVON Zorgprogramma) 10 weken
Seksueel overdraagbare aandoeningen 10 weken
Sterilisatie van de vrouw, laparoscopisch 10 weken 4 weken
Vruchtbaarheidsonderzoek 10 weken
Vulva, aandoeningen 10 weken
Zwangerschapscontrole en bevalling 0 weken 0 weken
Zwangerschapsdiabetes 1 week
Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde 10 weken
Incontinentiepoli 8 weken
Intensive Care
Interne Geneeskunde 4 weken
Bevolkingsonderzoek darmkanker 12 weken
Diabetes Carrousel 3 weken
Dikke darm, kijkonderzoek onderste deel 3 weken
dikke darmkanker, Zorgpad (Interne Geneeskunde) 4 weken
Hypertensie 2 weken
Maagdarmkanaal, kijkonderzoek bovenste deel 3 weken
Nierfalen, chronisch 3 weken
Te snel werkende schildklier 1 week
Zwangerschapsdiabetes 1 week
Polikliniek Interne Geneeskunde 4 weken
Nierfalenpoli 3 weken
Schildklierpolikliniek 4 weken
Interventieradiologie
Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO) 4 weken
Acute verstoring van het evenwicht 7 weken
Amandelen verwijderen bij kinderen 4 weken 2 weken
Amandelen verwijderen bij volwassenen 5 weken 8 weken
Klieven van het tongriempje 7 weken
Ménière, Behandeling met Gentamycine bij ziekte van Ménière 7 weken
neus, Kijkonderzoek van de 7 weken
Neusallergietest 7 weken
Neusbijholtenoperatie 5 weken 8 weken
neuscorrectie, Inwendige en uitwendige 5 weken
neustussenschot, Correctie 4 weken 8 weken
onderkaakspeekselklier, Verwijderen 4 weken 8 weken
Ontsteking in het middenoor opruimen 7 weken
ooroperatie, Gehoorverbeterende 4 weken 8 weken
oorspeekselklier, Verwijderen 4 weken 8 weken
Plaatsen trommelvliesbuisjes bij kinderen 4 weken 2 weken
Plaatsen trommelvliesbuisjes bij volwassenen 7 weken
Positieduizeligheid (BPPD) 7 weken
stembanden, Onderzoek of behandeling van de 7 weken
Trommelvliessluiting 4 weken 8 weken
Verkleining inwendige neusschelpen 4 weken 8 weken
Polikliniek Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO) 7 weken
Slaapcentrum 6 weken
Duizeligheidspolikliniek 7 weken
Kindergeneeskunde 4 weken
Aanvallen bij kinderen 6 weken
Adoptiespreekuur 6 weken
Astmaspreekuur 6 weken
diabetes, Begeleiding van kinderen met 6 weken
Huidpriktest bij Kinderen 6 weken
Longfunctie onderzoek bij Kinderen 2 weken
Plaspoli, Begeleiding op de 9 weken
Plastraining voor kinderen, adviezen voor ouders 9 weken
Syndroom van Down, Begeleiding van een kind met het 6 weken
Voedselprovocatietest 11 weken
Polikliniek Kindergeneeskunde 6 weken
Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK) 19 weken
AanvalsPoli voor Kinderen 6 weken
Klinische Chemie
Klinische Farmacie (ziekenhuisapotheek)
Logopedie
Longziekten 2 weken
astma, Zorgpad 2 weken
Beademing via een masker 2 weken
Bio-impendantiemeting 2 weken
Bronchoscopie 2 weken
COPD, Zorgpad 2 weken
Hyperventilatieonderzoek 2 weken
Inspanningsonderzoek (fietstest) 2 weken
Inspanningstest op de loopband 2 weken
Klaplong 2 weken
Longfunctie onderzoek bij Kinderen 2 weken
Longfunctieonderzoek 2 weken
longkanker, Zorgpad 2 weken
Mantoux test 2 weken
Maximale monddrukmeting 2 weken
Methacholine provocatietest 2 weken
Shuntbepaling 2 weken
Slaapproblemen, diagnostiek 7 weken
Stoppen met roken 4 weken
Thoraxdrainage 2 weken
Polikliniek Longziekten 2 weken
Slaapcentrum 6 weken
Rookstoppoli 4 weken
Afdeling Longfunctie 2 weken
Maag- Darm- Leverziekten (MDL) 12 weken
24-uurs pH-meting 12 weken 2 weken
anus en/of endeldarm, Kijkonderzoek (proctoscopie) van 12 weken
Bevolkingsonderzoek darmkanker 12 weken
dikke darmkanker, Zorgpad (MDL) 1 week
Maagonderzoek 3 weken
Ondersteuning door IBD-verpleegkundige 1 week
Polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten 12 weken
Medisch maatschappelijk werk
Medische Microbiologie en Infectiepreventie
Medische Psychologie
Psychologische behandeling voor patiënten met slaapproblemen 6 weken
Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie (MKA) 10 weken
Botanker(s) plaatsen 10 weken 12 weken
Botopbouw 10 weken 12 weken
Boven- en onderkaakcorrectie 10 weken 16 weken
Bovenkaakcorrectie 10 weken 16 weken
Kincorrectie 10 weken 16 weken
Minischroeven plaatsen 10 weken 12 weken
mondslijmvlies, Verwijderen goedaardig gezwel van het 10 weken 12 weken
neusbijholte/kaakholte, Sluiting open verbinding naar 0 weken 0 weken
Onderkaakcorrectie 10 weken 16 weken
schimmelinfectie mondslijmvlies, Behandeling 10 weken 12 weken
speekselkliercyste, Verwijderen 10 weken 12 weken
Tandwortelimplantaat voor vervanging tand/kies 10 weken 12 weken
Tandwortelimplantaten in onbetande bovenkaak 10 weken 12 weken
Tandwortelimplantaten in onbetande onderkaak 10 weken 12 weken
verstandskiezen, Verwijderen 10 weken 12 weken
Vrijleggen tand of kies 10 weken 12 weken
witte aandoening van het mondslijmvlies, Behandeling 10 weken 12 weken
Wortelpuntbehandeling 10 weken 12 weken
wortelrest, Verwijderen 10 weken 12 weken
Polikliniek Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie 10 weken 12 weken
Neurochirurgie 3 weken
Carpale Tunnelsyndroom 3 weken 6 weken
Chronisch subduraal hematoom 0 weken 0 weken
Epiduroscopie 3 weken 12 weken
Herniaoperatie 3 weken 6 weken
hersentumor, Operatief verwijderen 1 week 1 week
hersentumor, Zorgpad 1 week 1 week
Nekhernia operatief verwijderen 3 weken 8 weken
Operatief vastzetten van wervel 3 weken 16 weken
wervelkanaal, Operatie 3 weken 12 weken
Polikliniek Neurochirurgie 3 weken
Neurologie & Klinische Neurofysiologie (KNF) 5 weken
Cognitieve stoornissen, diagnostisch onderzoek 5 weken 4 weken
Duizeligheid, diagnostiek 5 weken 7 weken
Epilepsie, diagnostisch onderzoek 5 weken
Hernia, diagnostisch onderzoek 5 weken 8 weken
hersentumor, Zorgpad 1 week 1 week
Multiple sclerose, diagnostisch onderzoek 5 weken
Parkinson, dagdiagnostiek 5 weken
Verpleegkundig consulent MS 5 weken
Polikliniek Neurologie 5 weken
Duizeligheidspolikliniek 7 weken
Slaapcentrum 6 weken
Hoofdpijncentrum 20 weken
Nucleaire geneeskunde
Inspanningsonderzoek Technetium met adenosine 5 weken
Inspanningsonderzoek Technetium met dobutamine 5 weken
Inspanningsonderzoek Technetium met ergometrie 5 weken
Myoview in rust 4 weken
PET-CT onderzoek 1 week
Skeletscan 1 week
Oncologie
borstkanker, Zorgpad 1 week
dikke darmkanker, Zorgpad (Interne Geneeskunde) 4 weken
dikke darmkanker, Zorgpad (MDL) 1 week
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 11 weken
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 11 weken
longkanker, Zorgpad 2 weken
prostaatkanker, Zorgpad 1 week 1 week 9 weken
Martini Borstcentrum 1 week
Oogheelkunde 9 weken
Foto’s van het netvlies 2 weken
Gezichtsveldonderzoek 12 weken
glaucoom, Behandelingen bij 12 weken
Intravitreale injectie 12 weken
Laserbehandeling van het oog bij suikerziekte 12 weken
Lensmeting 12 weken
Oogscan (OCT) 12 weken
Scheelziencorrectie bij kinderen 9 weken 12 weken
Scheelziencorrectie bij volwassenen 9 weken 12 weken
staaroperatie, Klinische 9 weken 12 weken
staaroperatie, Poliklinische 9 weken 7 weken
Polikliniek Oogheelkunde 12 weken
Orthopedie 6 weken
Artrose van de duimbasis 6 weken
Collum Care 0 weken 0 weken 0 weken
Correctie-osteotomie van de kniestand 6 weken
Kijkoperatie in het kniegewricht 6 weken 6 weken
Operatie aan de voorvoet 6 weken
Rapid Recovery-zorgpad 6 weken
Schouderoperatie 6 weken
Totale heupprothese 6 weken 12 weken
Totale knieprothese 6 weken 12 weken
Triggerfinger en het syndroom van De Quervain 6 weken
voorste kruisband, Vervanging 6 weken
Zorgpad Handartrose 6 weken
Polikliniek Orthopedie 6 weken
Pathologie
Plastische Chirurgie 2 weken
borstkanker, Reconstructie na 2 weken 17 weken
Borstvergroting 2 weken 17 weken
Borstverkleining 2 weken 17 weken
Bovenarmlift 2 weken 17 weken
Buikwandcorrectie 2 weken 17 weken
carpaletunnelsyndroom, Operatieve behandeling van het 2 weken 4 weken
Dijbeenlift 2 weken 17 weken
Dupuytren, Operatieve behandeling van de ziekte van 2 weken 4 weken
flaporen, Correctie van 2 weken 17 weken
huidkanker (basaalcelcarcinoom), zorgpad 1 week 2 weken
huidkanker (plaveiselcelcarcinoom), zorgpad 1 week 2 weken
huidkanker, Behandeling van 1 week 2 weken
Liposuctie 2 weken 17 weken
Littekencorrectie 2 weken 17 weken
melanoom, zorgpad 1 week 2 weken
Neuscorrectie 2 weken 17 weken
Ooglidcorrectie 1 week 2 weken
ooglidspier, Correctie verslapte 2 weken 17 weken
Tepelhoftatoeage 2 weken 17 weken
triggervinger, Operatieve behandeling van een 2 weken 4 weken
Wenkbrauw- of voorhoofdslift 2 weken 4 weken
Zorgpad Handartrose 2 weken
Polikliniek Plastische Chirurgie 2 weken
Psychiatrie 6 weken
Stoppen met roken en drinken voor een operatie 6 weken
Polikliniek Psychiatrie 6 weken
Radiologie
CT-scan 2 weken
Echogeleid histologisch biopt van de borst 1 week
Echogeleide cytologische punctie van de borst 1 week
Echografie van de borst 1 week
Mammografie 1 week
MRI-scan 2 weken
Stereotactisch naaldbiopt 1 week
Martini Borstcentrum 1 week
Reumatologie & Klinische Immunologie 3 weken
Behandeling bij reuma 3 weken
Onderzoek naar reuma 3 weken
Zorgpad Handartrose 3 weken
Polikliniek Reumatologie & Klinische Immunologie 3 weken
Revalidatiegeneeskunde 3 weken
Handenspreekuur 3 weken
Reuma-handenspreekuur 3 weken
Schoenenspreekuur 3 weken
Shockwave therapie voor de schouder 3 weken
Zorgpad Handartrose 3 weken
Polikliniek Revalidatiegeneeskunde 3 weken
Spoedeisende Hulp
Sportgeneeskunde 3 weken
Urologie 3 weken
Besnijdenis 3 weken 8 weken
Cystoscopie 3 weken
Incontinentiespreekuur 8 weken
Opheffen vernauwing blaashals 3 weken
Plasstraalmeting 3 weken
prostaat, Verwijderen 8 weken
Prostaatbiopsie 3 weken
prostaatkanker, Zorgpad 1 week 1 week 9 weken
Spermaonderzoek na sterilisatie van de man 3 weken
Sterilisatie van de man 3 weken 8 weken
Suprapubische katheter inbrengen, verzorgen en verwisselen 3 weken
Urodynamisch onderzoek 3 weken
Polikliniek Urologie 3 weken
Incontinentiepoli 8 weken