Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Specialismen en expertisegebieden
  3. Longkanker
  4. Kwaliteitsinformatie

Kwaliteitsinformatie

De kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen is over het algemeen goed. Maar de kwaliteit van zorg bij de behandeling van longkanker is niet overal gelijk. Wanneer we bij u aan longkanker denken, of als al bekend is dat u longkanker heeft, wilt u de beste zorg. En geholpen worden in een ziekenhuis waar u de grootste kans heeft om te herstellen.

Veel longkankerpatiënten in Noord-Nederland gaan naar het Martini Ziekenhuis voor hun behandeling. De kwaliteit van onze zorg is dan ook zeer hoog. Daarbij zijn we open over de resultaten van onze behandelingen. Want met die informatie ziet u als patiënt duidelijk wat wij voor u kunnen doen.

Kwaliteitsuitkomsten longkanker

Longkanker is een levensbedreigende ziekte. Het is belangrijk dat u als patiënt weet wat de kwaliteit van zorg is. En wat de resultaten van behandelingen zijn. Ook wilt u graag een goed en duidelijk antwoord op vragen als: hoe snel kan ik geopereerd worden? Is de longkanker weg? Wat zijn mijn overlevingskansen? Wat is het risico op complicaties? En hoe goed zijn de resultaten van het Martini Ziekenhuis in vergelijking met landelijke cijfers?

Complicaties na de operatie

Een operatie brengt altijd risico’s met zich mee. Dat geldt in ieder ziekenhuis. Deze risico’s op extra klachten of onvoldoende herstel (complicaties) worden landelijk bijgehouden in cijfers. In 2018 is bij 10% van de patiënten met longkanker in het Martini Ziekenhuis een complicatie opgetreden na de operatie. En in 2018 overleed 1% van de longkankerpatiënten binnen 30 dagen na de operatie. Het landelijk gemiddelde ligt een stuk hoger.

Cijfers uit jaar 2018  In Martini Ziekenhuis In Nederland
% van de patiënten met longkanker die binnen 30 dagen na de operatie overleed. 1,0% 2,15%
% van de patiënten met longkanker met een complicatie na de operatie. 10,0% 13,73%

In 2018 voerde het Martini Ziekenhuis in totaal 65 operaties uit bij longkanker. Landelijk is bepaald dat een ziekenhuis minimaal 20 operaties voor longkanker per jaar moet doen. Doordat we zo veel operaties uitvoeren, hebben we ook veel ervaring met longkanker. En dat maakt ons steeds beter in wat we doen. Binnen het Martini Ziekenhuis is longkanker daarmee echt een expertisegebied.

ERAS-protocol

Als eerste Nederlandse ziekenhuis werken we via het ERAS-protocol. ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery. Dat betekent een versneld herstel na operatie. Het ERAS-programma is een kwaliteitsprogramma rondom een operatie. Hierin komen alle onderdelen die een positieve invloed hebben op het herstel samen. Zoals de beste pijnstilling, een zo klein mogelijke wond, een zo kort mogelijke tijd in het ziekenhuisbed en een zo goed mogelijke voedingstoestand. Door al deze onderdelen steeds zo optimaal mogelijk te houden, blijken we het herstel na de operatie te kunnen versnellen.

Patiënttevredenheid

De patiënttevredenheid is de beoordeling door onze patiënten van onze zorg en service. Ervaringen van patiënten geven ons belangrijke informatie. Ze bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen patiëntervaringen nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor ons ziekenhuis.

Patiënttevredenheid zorg voor kankerpatiënten

Patiënten met kanker die onder behandeling zijn bij de polikliniek Longziekten geven het Martini Ziekenhuis een gemiddeld rapportcijfer van 8.6. Dit rapportcijfer gaan uit van de beoordeling van 106 patiënten. De patiënten zijn in de periode van januari 2019 t/m maart 2019 in het Martini Ziekenhuis onder behandeling geweest.

Hoe is het tot stand gekomen?

De patiënttevredenheid meten we met de CQ-index (Consumer Quality). Met de CQ-index bekijken we hoe de patiënt de kwaliteit van zorg ervaart. Het is een gestandaardiseerde manier voor het meten van ervaringen van patiënten. De vragenlijsten geven een beeld van 2 belangrijke dingen: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn. Het Martini Ziekenhuis gebruikt de resultaten uit de CQ-index voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Samenwerking in Santeon-verband

Het Martini Ziekenhuis is één van de 7 Santeon ziekenhuizen. Samen werken we aan het voortdurend verbeteren van de zorg. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, hebben de Santeon ziekenhuizen onder de naam ‘Zorg voor uitkomst' indicatorensets ontwikkeld. Hiermee kunnen de behandelresultaten onderling gemeten en vergeleken worden.

Uw zekerheden:

  • U wordt in een topklinisch ziekenhuis behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen beschikbaar zijn.
  • Artsen uit de 7 Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar 'in de keuken' en komen zo samen tot de beste behandelingen.
  • De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring. Ze behandelen meer dan 10% van de patiënten in Nederland.
  • In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen op zorg op het juiste moment: snel waar het moet en we nemen meer tijd als dat kan en gewenst is.
  • De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op uw leven.
  • De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met u en uw familie.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.