Aan het laden
  1. Home
  2. Specialismen en expertisegebieden
  3. Klinische Farmacie (ziekenhuisapotheek)
  4. Laboratorium & toxicologie

Laboratorium & toxicologie

De unit laboratorium & toxicologie bestaat uit 8 klinisch farmaceutisch analisten, 4 farmaceutisch analisten en 1 laboratorium assistent. De unit valt onder de afdeling Klinische Farmacie van onze Ziekenhuis Apotheek. Als ziekenhuis apotheek hebben wij een regionale functie en voorzien wij in de farmaceutische dienstverlening aan ons eigen ziekenhuis en een tal van verpleeghuizen. Landelijk worden apotheekbereidingen ter verhoging van de medicatieveiligheid doorgeleverd. Wij beschikken als laboratorium over meerdere certificeringen (ISO15189, en GMP). Innovatie, kwaliteit, patiëntgerichte farmacie zijn sleutelbegrippen.

Vakkundig (klinisch) farmaceutische analisten

In het laboratorium van de ziekenhuisapotheek werkt een team van (klinisch) farmaceutische analisten. Ze verrichten in een dynamische werkomgeving onderzoek met hoogwaardige gespecialiseerde instrumentele technieken (UV-VIS, HPLC, LC-MS/MS, IR, GC). Door de continu wijzigende kwaliteitseisen en ontwikkelingen binnen de markt zijn ze steeds bezig is met het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden en nieuwe technieken. Dit zorgt voor een constante stroom aanpassingen binnen de organisatie en leidt tot nieuwe impulsen voor een opleiding of training. Daarnaast staat kwaliteitsbewustzijn hoog in het vaandel.

Bij de bepaling van bloedspiegels en bij de toxicologische analyse zijn alle medewerkers zich ervan bewust dat achter ieder onderzoek een mens schuilgaat. Bij twijfel aan een op het eerste gezicht normale uitslag, wordt doorgezocht tot maximale zekerheid verkregen is. Dat zijn ze niet alleen aan zichzelf, maar vooral aan alle patiënten en hun behandelaars verplicht.

Aandachtsgebieden

Dit zijn de aandachtsgebieden van het laboratorium:

Microbiologie: het aantonen van bacteriën en schimmels

Het laboratorium voert ook microbiologische controles uit op de omgeving (clean-rooms, LAF-kasten) waarin de eigen bereidingen geproduceerd worden. Daarnaast wordt de juiste wijze van werken van medewerkers tijdens de bereiding (handschoenafdrukken) gemonitord op contaminatie. Tevens voert het laboratorium microbiologische controles uit op het water dat voor de bereidingen gebruikt wordt. Ook voor de dialyseafdeling wordt het water gekeurd.

Farmaceutische Kwaliteitscontrole

Het Laboratorium van de ziekenhuisapotheek controleert dat eigen bereidingen voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. Voor het bereidingsproces start, wordt de kwaliteit van de te gebruiken grondstoffen, primaire verpakkingsmaterialen en hulpstoffen gekeurd. Na bereiding de kwaliteit van het eindproduct.

Bloedspiegelbepalingen, Therapeutic Drug Monitoring (Klinisch-farmaceutische analyse)

Klinisch-farmaceutische analyse is meten van concentraties van voorgeschreven geneesmiddelen en metabolieten in lichaamsmateriaal van patiënten, zoals bloed of plasma ter ondersteuning van de farmacotherapie. Op basis van deze metingen adviseert de ziekenhuisapotheker de arts over de dosering van geneesmiddelen en de behandeling van de patiënt.

Toxicologische analyse

De controle op drugs gebeurt voornamelijk in urine, maar ook in poeders, pillen en vloeistoffen en gebruiksvoorwerpen zoals pennen.

Externe opdrachtgevers

Ook voert het laboratorium analyses uit voor opdrachtgevers buiten het Martini Ziekenhuis. Denk aan andere ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken, verpleeghuizen, psychiatrische klinieken, huisartsenlaboratoria, etc.

Meer informatie

Wenst u meer informatie? Neemt u dan contact op met de ziekenhuisapotheker resp. unithoofd van het laboratorium.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.