Aan het laden
  1. Home
  2. Specialismen en expertisegebieden
  3. Klinische Farmacie (ziekenhuisapotheek)
  4. Bloedspiegelbepalingen

Bloedspiegelbepalingen

Bloedspiegelbepalingen

Klinisch-farmaceutische analyse is meten van concentraties van voorgeschreven geneesmiddelen en metabolieten in lichaamsmateriaal van patiënten, zoals bloed of plasma ter ondersteuning van de farmacotherapie. TDM is zinvol wanneer aan de volgende basisvoorwaarden wordt voldaan:

  • Er is een relatie tussen concentratie en effect;
  • Er is geen eenduidige relatie tussen dosering en effect;
  • Het effect is niet duidelijk meetbaar met een klinische parameter;
  • Er zijn grote interindividuele verschillen in farmacokinetiek (bijv. genetisch polymorfisme);
  • Therapeutische en toxische range liggen dicht bij elkaar.
  • Voorts worden concentraties van geneesmiddelen in het bloed gemeten om te beoordelen of een patiënt therapietrouw is of niet, bij non-respons op een in principe adequate dosering of om geneesmiddelinteracties te documenteren.

Rapportage

De uitslag wordt door de ziekenhuisapotheker geïnterpreteerd in samenhang met de indicatie, hoogte van de dosering, het doseerschema (toedieningstijden) en het moment van monsterafname e.d. Het advies (dosering, gewenst vervolgonderzoek etc.)

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.